perjantai 30. syyskuuta 2011

Jeesus täytti lain puolestamme (2)Noudatammeko me itse elämän liikennesääntöjä, vai pysähtyykö Jeesus puolestamme punaisiin valoihin?


Paavolan Petri selittää merkillistä ajatusta lain täyttämisestä puolestamme - ilmaisua, jota ei siis Raamatusta löydy - toisesta näkökulmasta kuin edellisen viestini inri.fi.

"mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu."
Room 5:5 

"Minusta koko laki käsitteessä on paljon sekaannusta johtuen väärästä korvausteologiasta sekä väärästä pelosta juutalaisia kohtaan. Samoin myös väärä armon opetus vääristää opetuksen Jumalan laista.

Mutta kaikesta tästä huolimatta kiitos Jumalalle, siitä että Hän on poistanut lain täyttämisen vaatimuksen meiltä ja Kristus täytti lain puolestamme ja saamme nyt Hänen armostansa Pyhän Hengen voiman kautta Kirjoitusten mukaisesti opetella kasvamista kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Jeesus opetti, että noissa kahdessa käskyssä oli kaikki laki ja profeettojen opetus. Huomautan vielä, että Uudessa Liitossa ei vaelleta käskyjä täyttäen, vaan niitä armosta noudattaen. Mikä on täyttämisen ja noudattamisen ero?"
Petri Paavola


Lain täyttämisen voiman Henki
Hän jatkaa kertoen, millaista voimattomuutta on elää lain alaisuudessa ja yrittää elämän liikennesääntöjä täyttää ja mitä on iloinen liikennesääntöjen noudattaminen armon alaisuudessa vapaana laista.

Ajatus on, että Pyhä Henki muuttaa ihmisen asenteen lakia kohtaan, vanha ihminen on lain orja, uusi ihminen on vapaa armosta ja näin täyttää lain.

Tähän yhteyteen liittyy myös ajatus siitä, että Kristus meissä - Pyhä Henki - täyttää lain puolestamme ja näin kasvamme Häneen ja sen mukana tulee elämän pyhitys.

"Lain käskyjen täyttämisellä ihminen koittaa ansaita pelastuksen, joka ei kuitenkaan onnistu. Jumalan armosta pelastunut ihminen (Kristuksen sovitustyön tähden) ei ansaitse pelastusta Jumalan tahdon mukaisella vaelluksella, vaan Uuden Liiton uskova Jumalan armosta kasvaa noudattamaan Jumalan sanan opetuksia, jotka ovat opetukseksi annettu Uuden Liiton kansalle."
Petri Paavola  Mielestäni Paavolan Petrin kauniit ja järkeen käyvät Sanan selitykset peittävät kuitenkin alleen apostoli Paavalin kummallisen järjen vastaisen sanoman.

Ajatuksemme rientävät Petrin tavoin niin nopeasti omaan kohtaloomme, omaan lain täyttämiseemme tai sen rikkomiseen.

Roomalaiskirjeen 5 luvussa apostoli Paavali kuitenkin kirjoittaa erittäin laajasti, kollektiivisesti, kaikista ihmisistä.

Se että Aatami käveli päin punaista valoa tekee meistä kaikista liikennesääntöjen rikkojia. Outoa syyllistämistä tosiaan!

Se että Kristus pysähtyi punaisiin valoihin tekee meistä kaikista liikennesääntöjen noudattajia. Outoa oikeuskäytäntöä tosiaan!


Kielellisiä huomioita
Samoin tuo epäraamatullinen ilmaus "Jeesus täytti lain puolestamme" on omiaan hämärtämään apostolin tärkeimmän kirjeen sisältämää erikoista viestiä: Roomalaiskirjeessä ei tällä kohden ensisijaisesti ole kyse sinusta tai minusta yksilönä vaan vanhasta ja uudesta ihmisestä kollektiivisesti, kaiken kattavassa merkityksessä.

Kielellisesti tämä näkyy siinä, että heprean sana adam tarkoittaa hepreassa "ihminen" (maasta tehty, adama). gever mies gibbor sankari ovat toisesta juuresta. Heprean naisia tarkoittava sana nashim tulee ihmistä tarkoittavasta toisesta sanasta enosh ja neqeba taas tarkoittaa sananmukaisesti "reiällinen", naispuolinen.

Samoin esimerkiksi englanninkielessä sana man voi tarkoittaa ihmistä (mankind) tai miestä (man). Ihmistä tarkoittava human sana tulee englantiin kai latinasta (lat. homo) ja sitten on wo-man (nainen), miehetär.

Jeesus täytti lain puolestamme (?)

"Jeesus täytti lain puolestamme."

Lause näyttää kovin tutulta, hurskaalta - ja on hyvin hankala käsittää. Miten niin "täytti puolestamme"?

Eihän kukaan voi liikenteessä täyttää lakia puolestamme, vaan meidän tulee ihan itse siihen punaisen valon eteen pysähtyä - tai rikkoa liikennesääntö.

Kuinka joku voisi täyttää minun puolestani rikoslain - älä varasta - kun itse olen varastanut?

Koetataan katsoa, mitä pyhä Raamattu tästä oudosta asiasta sanoo?


Ilmaisua ei esiinny Raamatussa lainkaan

Tällainen teksti löytyy kristillisiltä sivuilta verkosta:
"Mainitussa kohdassa (Room, 10:4-13) Paavali viittaa Mooseksen viidennen kirjan lukuun 30. Jumala lupaa siellä Israelille, että hänen käskynsä ovat helpot täyttää ja hän itse vaikuttaa sen, että me täytämme hänen käskynsä. Tämä on ennustus Jeesuksesta, joka täytti puolestamme lain käskyt, niin että hänen vanhurskautensa luetaan niiden hyväksi, jotka uskovat häneen. (Room, 5:12-21)"
Mitä on evankeliumi? (infi.fi)

"Lain täyttäminen" tässä Roomalaiskirjeen tulkinnassa on ajatus lahjavanhurskaudesta: Jeesus on kyllä itse täyttänyt lain käskyt, mutta me ihmiset, Aadamin jälkeläiset, emme edes kykene lakia täyttämään vaikka haluaisimmekin.

Meidän tilanteemme - lain rikkomisemme - on siis edelleen sama, mutta Isä Jumala lukee Pojan vanhurskaan elämän eli lain täyttämisen - uskovan hyväksi.
 

Roomalaiskirje: lahjarikkomus ja lahjavanhurskaus

"Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet - sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole; kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva.

Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi.

Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi.

Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta.

- Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi;  sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.
Rom 5:12-19 KR 1938


Kollektiivinen syyllisyys ja vanhurskauttaminen
Apostoli Paavali ei tässä kirjoita yksilötasolla sinun tai minun lain rikkomisesta tai täyttämisestä, vaan puhuu meistä kollektiivisesti "Aadamissa" tai "Kristuksessa" olevina.

Ajatus on sangen vaikea ja luonnollista oikeustajuamme vastaan. Roomalaiskirjeen kohta näet siirtää koko homman meidän ulkopuolellemme - Adam rikkoi lain puolestamme, Jeesus täytti lain puolestamme.

Aadamin rikkomus riittää viemään vanhurskauden kaikilta Jumalan luomilta ihmisiltä.

Näin Paavali asettaa kaikki ihmiset yhteen Aadamiin ja ymmärtää myös Paratiisikertomuksen kollektiivisesti  - minkä Adam siellä teki - vanha Adam - on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi.

Samalla tavoin Paavali asettaa ihmiset yhteen Kristukseen ja ymmärtää Golgatan tapahtuman kollektiivisesti - minkä Kristus siellä teki - uusi Adam - koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi.


Rikkoi lain puolestamme - täytti lain puolestamme
Asian selventämiseksi apostoli Paavali toistaa sen vielä toisin sanoin

- niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi
Adam ajoi päin punaista valoa, sinua sakotetaan

- niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.
Jeesus pysähtyi valoihin, sinä et ole liikennesääntöä rikkonut

Merkillistä opetusta, eikö totta!


Eikä siinä kaikki...
Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.
Room 5:20-21