perjantai 30. maaliskuuta 2012

Heikki Räisänen Raamatun opettajana

Heikki Räisänen ei lupaa turvatakuita Raamattuun tutustuvalle
Vantaan Lauri haastattelu
kuvat Hans von Schantz,Ami Lindholm

 wikipedia lainaus alkaa:

    Heikki Martti Räisänen (s. 10. joulukuuta 1941 Helsinki) on suomalainen teologian tohtori, joka toimi vuosina 1975–2006 Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan Uuden testamentin eksegetiikan professorina.

    Lisäksi hän on toiminut Suomen Akatemian tutkijaprofessorina 1984–1994 ja akatemiaprofessorina 2001–2006.

    Eläkkeelle siirryttyään Räisänen jatkaa oppiaineensa dosenttina.

    Räisäsen johtama Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin eksegeeteistä koostuva tutkimusryhmä on ollut yksi Suomen Akatemian huippuyksiköistä vuosina 1995–2005. Tutkimusprojektin yleisaiheena on varhaisen juutalaisen ja kristillisen ideologian muotoutuminen.

    Räisänen on yksi kansainvälisesti arvostetuimmista suomalaisista Uuden testamentin tutkijoista.

    Hän on toiminut vierailevana tutkijana Harvardissa, Cambridgessä ja Tübingenissä, hän on Edinburghin yliopiston (1990) ja Uppsalan yliopiston (2002) kunniatohtori, hän on saanut Suomen kulttuurirahaston tunnustuspalkinnon 2005 ja Ruotsin tiedeakatemian Gad Rausing -palkinnon 2006, ja hänen omasta tuotannostaan on tehty ainakin kaksi ulkomaista väitöskirjaa.

    Räisäsen laaja-alaiseen tuotantoon kuuluu monografioita ja artikkeleita erityisesti evankeliumitutkimuksen, Paavali-tutkimuksen sekä varhaiskristillisen uskonnon historian alueilla.

    Varsinaisen tieteellisen tuotannon lisäksi Räisänen on kirjoittanut useita raamatuntutkimuksen kysymyksenasetteluja kansantajuisesti esitteleviä teoksia ja osallistunut aktiivisesti aihepiiristä käytävään julkiseen keskusteluun.

    Hän on ansioitunut myös Koraanin kriittisen tutkimuksen pioneerina ja uskontodialogin puolestapuhujana.
lainaus päättyy   wikipedia   


    Professori Räisänen ei ole viihtynyt ainoastaan tutkijankammiossaan ja yliopistojen luentojen parissa, vaan on tahtonut jakaa löytöjään ja näkemyksiään myös suurelle yleisölle.

    Nämä suomenkieliset kirjat ovat varmasti myös hänelle itselleen olleet tien etsimistä, kamppailua pyhän Raamatun äärellä. Opettaessaan oppii...

    Räisänen, Heikki & Vanne, Antti (toim.): Kolme evankelistaa: Matteus – Markus – Luukas. Helsinki: Gaudeamus, 1978 (2. painos 1986).

    Räisänen, Heikki & Saarinen, Esko: Raamattutieto. Helsingissä: Otava, 1978 (6. painos 1997).

    Miten ymmärrän raamattua oikein. Kansialanimeke: Historiallisen ja epähistoriallisen raamatunselityksen vertailua. Helsinki: Kirjapaja, 1981

    Raamattunäkemystä etsimässä. Helsinki: Gaudeamus, 1984

    Räisänen, Heikki: Tuhat ja yksi tulkintaa: Luova näkökulma Raamattuun. Helsinki: Yliopistopaino, 1989

    Uuteen uskoon: Kristinuskon itsekritiikistä uskontojen vuoropuheluun. Helsinki: Kirjapaja, 1993.

    Mitä varhaiset kristityt uskoivat. Helsinki: WSOY, 2011.

    Raamatun tutkimuksen ammattilaisten maailmassa Heikki Räisänen on julkaissut paljon.

    Hänen väitöskirjansa on Mariasta, Jeesuksen äidistä evankeliumeissa
    Die Mutter Jesu im Neuen Testament. (väitösk.). Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia, 1969.

    Suuressa maailmassa tämä suomalainen raamatuntutkija tuli tunnetuksi pioneerina tekemästään Koraanin tutkimuksesta, jossa hän selvittelee Jeesus kuvaa islamin pyhässä kirjassa.

    Das koranische Jesusbild: Ein Beitrag zur Theologie des Korans. Helsinki : Missiologian ja ekumeniikan seura, 1971.

    Räisänen on työskennellyt läheisesti E.P. Sanders nimisen tutkijan kanssa, joka toi paljon uutta keskusteluun apostoli Paavalin suhteesta juutalaisuuteen '

    E. P. Sanders, Paul and Palestinian Judaism: A Comparison of Patterns of Religion (Fortress Press, Philadelphia, 1977)

    Samaan aikaan Tukholman piispa ja Raamatun tutkija Krister Stendahl julkaisi aiheesta kirjan
    Stendahl, Krister. Paul Among Jews and Gentiles and Other Essays. (Augsburg Fortress, 1977)

    Tämä aihe liittyy Räisäsen merkittävään Paavalin tutkimukseen
    Paul and the Law. Tübingen: Mohr, 1983 (2. p. 1987)

    Uransa alusta alkaen Heikki Räisänen on ollut kiinnostunut Kirjojen uskonnoista ja tutkinut, kuten sanottu, alan pioneerina koko maailmassa Koraanissa olevaa kuvaa Jeesuksesta.

    Uskontojen kohtaamisen aihe on kiinnostanut häntä myös Uuden testamentin kannalta - onhan siellä ratkaisevan tärkeä juuri juutalaisuuden, orastavan kristinuskon ja kreikkalaisen sivilisaation kohtaaminen.

    Teemasta Räisänen julkaisi esimerkiksi

    Marcion, Muhammad and the Mahatma: Exegetical Perspectives on the Encounter of Cultures and Faiths. London: SCM Press, 1997

    Samoin Raamattu ja siihen uskovat ovat tarkastelussa
    Räisänen, Heikki &al.: Reading the Bible in the global village. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature, 2000.


    Itse pidän olennaisena kysymystä teologian ja uskontotieteen suhteesta.

    Muistan opiskeluajaltani, kuinka professori Räisänen haki avoimeksi tullutta uskontotieteen professorin virkaa.

    Hänen tutkimuksiaan voidaankin monelta osin pitää pikemmin Raamatun uskontotieteellisenä tutkimuksena kuin teologiana.

    Tämän hän on itsekin todennut, mutta toki pureutuu Uuden testamentin teologisiin tutkielmiin eksegetiikan menetelmin.

    Tämän tärkeän ongelmavyyhden parissa on syntynyt kirja, jossa Räisänen asettaa kyseenalaiseksi ylipäätään yhtenäisen UT teologian kuvaamisen.

    Vaihtoehdoksi hän tarjoaa uskontotieteen näkökulmia.

    Neutestamentliche Theologie? Eine religionswissenschaftliche Alternative. Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk, 2000.


    Kansantajuinen Rosoinen Raamattu. Helsinki: WSOY, 2006.

    on samaa Raamatun tekstien hyvin tarkkaa, suorastaan mikroskooppista, tutkimusta.

    Räisänen korostaa sitä, että Raamattu on täynnä virheitä ja ristiriitoja eikä sisällä yhtenäistä kirkasta, selkeää kristillistä oppia tai näkemystä Kristuksesta.  Sitä tulee tutkia sellaisena kuin se on.


    Näin tulemme tähän päivään.

    Uskontotieteen menetelmiä eksegetiikkaan soveltaen Räisänen koettaa kuvata varhaisinta kristillistä yhteisöä ja kuinka usko Kristukseen muotoutuu aivan alkuvuosikymmeninä.

    The Rise of Christian Beliefs: The Thought World of Early Christians. Fortress Press, 2009

    Tämän teoksen sisällön hän on julkaissut suomeksi kansantajuisena tutkielmana
    Mitä varhaiset kristityt uskoivat. Helsinki: WSOY, 2011

lauantai 24. maaliskuuta 2012

Ehtoollinen - Suuri kohtaamispaikka


    Lutherin teksti sopii hyvin tämän päivän raamattupiiriin, nostaen esiin olennaisen tärkeän asian Raamatun kannalta, Herran Pyhän Ehtoollisen.

    Itse asiassa Ehtoollisella kohtaavat nämä kaksi Uuden testamentin valtavaa virtaa, synoptikkojen ja Johanneksen Jeesus ja apostoli Paavalin ex-kuolleelta mieheltä saama evankeliumi.

    Synoptikot kaikki, samoin Johanneksen evankeliumi, lähestyvät lopussa kristillistä sanomaa, jonka apostoli Paavali sai Ylösnousseelta

    että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden.

    Tässä suuressa kohtaamispaikassa tapaavat myös Vanhan testamentin Mooses ja profeetat ja Kirjoitukset Uuden testamentin keskeisen sisällön.

    Golgatan keskimmäisellä ristillä riippuva Kristus nousee koko Raamatun keskeisimmäksi sanomaksi.

    Sanomaksi, joka kestää kaiken inhimillisen tutkimisen tieteen parhain menetelmin ja joka voidaan syvimmiltään ymmärtää vain Jumalan Pojan lahjaksi antamalla uskolla.

    Herran pyhä Ehtoollinen on Jeesuksen totinen ruumis ja veri, meidän edestämme annettu ja vuodatettu syntien anteeksisaamiseksi.

    Sieltä saamme mennä Herran rauhaan.

   

    Kun te näin kokoonnutte yhteen, niin ei se ole Herran aterian nauttimista, sillä syömään ruvettaessa kukin rientää ottamaan eteensä omat ruokansa, ja niin toinen on nälissään ja toinen juovuksissa.

    Eikö teillä sitten ole muita huoneita, niissä syödäksenne ja juodaksenne? Vai halveksitteko Jumalan seurakuntaa ja tahdotteko häväistä niitä, joilla ei mitään ole?

    Mitä minun on teille sanominen? Onko minun teitä kiittäminen? Tässä kohden en kiitä.    Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; tehkää tämä minun muistokseni."

    Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni."

    Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee.

  

    Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen.

    Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta; sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa.

    Sentähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois.

    Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi;

    mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi.

    Sentähden, veljeni, kun kokoonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne. Jos kenellä on nälkä, syököön kotonaan, ettette kokoontuisi tuomioksenne. Muista seikoista minä säädän, sitten kuin tulen.
    1 Kor 11:20-34 Biblia 1776

Jeesus ja Paavali
Uuden testamentin tutkimus on valtava alue, jota alan ammattilaisetkaan tuskin hallitsevat. Kirjoja ilmestyy jatkuvasti vilkkaasti ja erilaisia koulukuntia nousee ja vaipuu taas ajan aaltoihin.

Erittäin mielenkiintoinen myös maallikoille on saada seurata tätä tutkimusalaa ja nyt on kaksi korkeatasoista kirjaa luettavissa.

suosittelen molempiin, professori Heikin ja dosentti Timon kirjaan tutustumista.

Tahtoisin antaa tässä yhden näkökulman, josta voi olla apua Uuden testamentin henkilökohtaisissa opiskeluissa.
 

Uuden testamentin tieteellisen tutkimuksen tärkeä aihe on Jeesus Nasaretilaisen ja apostoli Paavalin välinen suhde.

Saatamme kuulla sanottavan "Paavali ei koskaan tavannut Jeesusta"

Kun tuon lauseen kohtaamme, on syytä pysäyttää ravurimme eikä antaa asian livahtaa ohi "joo".

Tässä näet on avain, joka auttaa meitä erottamaan uskontieteellisen ja teologisen Uuden testamentin tutkimuksen toisistaan.

Tämä asia vaikuttaa ratkaisevasti, miten näemme Jeesuksen ja Paavalin suhteen ja näin on perustava asia uskomme rakenteissa.
 

Väite "Paavali ei koskaan tavannut Jeesusta" ei näet pidä paikkaansa.

Voi olla, ettei Saulus Tarsolainen koskaan nähnyt Jeesus Nasaretilaista ennen kuin tämä surmattiin. Saattoi niihin aikoihin olla vielä Tarsossa.

Näin uskontotiede omien asettamiensa rajojen puittessa päätyy siihen, että Paavali ei koskaan tavannut Jeesusta.

Koska Paavali tapasi kuolleen miehen.
 

Uuden testamentin teologinen tutkimus ei kunnioita uskontotieteen tapaan inhimillisen tieteen rajoja.

Siksi teologiaa koetetaan sysätä pois yliopistoista ja puhtaasta akatemisesta maailmasta epätieteellisenä sössönä.

Helsingin yliopiston teologisen tiedekunankin Raamatun opetus on paljolti uskontotiedettä.

Toimitaan tieteen rajoissa.

Kuollut mies ei selittele ajatuksiaan eikä puuhaile muutakaan.

Kyse on jostain Paavalin hallusinaatioista ja hölinöistä. Ei todellisuudesta.
 

Tässä annamme teologeina tieteelle kenkää ja otamme epätieteellisen leiman.

Kokeellisesti ei voida todentaa, kuinka Kristuksen kävi, koska kyseessä on ainutlaatuinen tapahtuma.

Neitseestäsyntymistäkään ei voi kokeellisesti todentaa, ja se on tieteellinen mahdottomuus.

Molemmissa tapauksissa tieteen näkökulmasta on erittäin todennäköistä, että Maria ei ollut neitsyt ja että Jeesus mätäni hautaansa.

Eihän sitä voi todistaa, mutta todennäköistä se on että ei tämmösiä tapahdu!

 

Pane tämä merkille, kun tutustut UT tutkimukseen ja sitä harrastat - kovin sydämestäni suosittelen sekä uskontotieteen näkemysten että teologisten asioiden opiskelua.

Näin tulee Raamattu tutuksi ja sen kanssa Herra Jeesus Kristus itse.

Pane mitä merkille?

sanooko kirjoittaja sanoin tai epäsuorasti viitaten "Paavali ei tavannut Jeesusta"?

jos sanoo, olet inhimillisen tieteen parissa.

jos sen sijaan sanoo, Paavali kohtasi kuolleena pitämänsä miehen Damaskon tiellä ja sai tältä henkilökohtaisesti pitkän koulutuksen...

olet Uuden testamentin teologian parissa...
 
 

Synoptikkojen Jeesus ja Hänen seuraajansa ovat Uuden testamentin ihanaa sisältöä, neljä evankeliumia.

Uuden testamentin toinen pääosa muodostuu Apostolien teoista ja varhaisen kirkon säilyttämistä kirjeistä.

Kolmas on Ilmestyskirja.

Uuden testamentin kirjeiden ytimessä on apostoli Paavalin saama sanoma, jota hän ahkerasti saattoi tiedoksi kaikille, juutalaisille ensin ja sitten kreikkalaisille ja muille pakanoille.

Jumalan armo oli hänen kanssaan.

Jumalan armo olkoon kaikkien meidän kanssamme 
Aamen 

Tarvitaanko Kristuksen ylösnousemusta?    Kristus on kuollut syntiemme tähden.

    Tämä on niin väkevä ensimmäisten kristittyjen usko, että se on tallennettuna UT vanhimpiin kuuluvaan aitoon kirjoitukseen.

    Professori Räisänen voi nyt kysyä aivan aiheellisesti:

    okay, näin kyllä Paavali uskoi.

    Mutta uskoivatko kaikki alkukirkon ihmiset samalla tavoin, että Jeesuksen kuoleman merkitys on syntien sovittamisessa?

    Löytyykö tätä synoptikoilta?

    Ja nettiruukkulaiset rientävät kilvan vastaamaan

    "Mutta synoptikot edustavatkin esi-kristillistä vaihetta evankeliumin historiassa. Sitä aikaa, kun Jeesus Nasaretilainen oli elossa ja sandaaleissaan kulki Galilean pölyisillä teillä."

    "Vasta Jeesuksen kuoleman lähestyessä, kun mentiin yhdessä Jerusalemiin, Hän alkaa opettaa että väkivaltainen kuolema on tulossa."

    "Ehtoollisen yhteydessä, ihan viime tipassa Jeesuksen ajallista elämää, synoptikoissa on sanomaa joka vivahtaa jo kristilliseltä..."

    tai ainakin jotkut nruukkulaiset...

    

    Paljon on ateisteja alttarilla, kuten Timo Eskola on kirjassaan kertonut.

    Nyt näet aikamme tiede ja tekniikka vakuuttaa, niinkuin ihmiskunnan pitkä kokemus, että kuolema on kuolema.

    Siihen elämä päättyy.

    No mites nyt sitten?

    Jos Jumala ei herätä kuolleita, eikä Kristusta ole herätetty, niin kuinkas me täällä pappeina ja opettajina ja lehtoreina ja piispoina suumme mutrulle panemme?

    Näyttää se vain onnistuvan, uskoa ja elää Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ja toimia ihmiskunnan hyväksi vaikka ei sydämessä ole uskoa ylösnousemukseen.

    Paavali on eri mieltä.

     

    Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty.

    Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne.

    Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut.

    Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.

    1 Kor 15:17-19 KR 1938

    

    Kiinnitämme huomiota tuohon hyvin outoon kohtaan

    jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne.

    miten niin?

    Juurihan apostoli kirjoitti, että Kristus on kuollut meidän syntiemme edestä, kirjoitusten mukaan.

    Mihin sitä ylösnousemusta tarvitaan, jos kerran Jeesuksen kuolema on se täydellinen uhri maailman syntien edestä?

    Eiväthän Jerusalemin temppelissä uhratut eläimet palanneet takaisin eikä sitä odotettu, ne lyötiin lihoiksi ja pistettiin pataan ja veri valutettiin Kidronin laaksoon.

    
    Paavali kytkee Jeesuksen kuoleman Golgatalla syntiuhriin.

    Tämä on kristillisen uskon ydin.

    Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden.

    Miksi?

    Meidän syntiemme tähden

    Miksi?

    No että Jumala ei tuomitse meitä kadotukseen meidän syntiemme tähden.

     
    Ei mitään muttia?

    No on iso mutta...

    MUTTA JOS Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne.

     

    Neuvoni kaikille kirkon työntekijöille, jotka eivät usko Kristuksen ylösnousemukseen, on ryhtyä tositoimiin jossain yleishyödyllisessä tai muuten mielenkiintoisessa ammatissa.

    Totta kai epäillä saa, se on aivan eri asia, epäilihän Tuomaskin ja sai avun.

    Tarkoitan sellaista teologiaa, että Kristuksen ylösnousemus ei ole niin tärkeä asia, ja koska semmoista ei tapahtunut niin puuhataan ilman turhia utopioita kuolemanjälkeisestä elämästä.

    Kristillisen opin ydin apostoli Paavalin mukaan kytkee erottamattomasti Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen.

    Miksi?

     

    Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne;

    ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä.

    Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty.

     

    Johann Sebastian Bach on säveltänyt todella koskettavan kantaatin "Christus lag in Todesbanden"

    Kristus makasi kuolinkääröissä.

    Siinä kuoron alakuloista melodiaa ympäröi viulujen jatkuva liike, niiden sävelten kietoessa tukehduttavaa käärinliinaa Kristuksen ruumiin ympärille.


    http://www.youtube.com/watch?v=1bJRrM6KzLk

    

    Kirkko, joka julistaa Kristusta, tekee sen sillä edellytyksellä, että Kaikkivaltias Jumala on herättänyt Kristuksen kuolleista.

    Antanut kaikille vakuuden siitä, että asia on nyt hoidossa.

    Jos tämä edellytys ei pidäkään paikkansa, vaan Kristuksen ruumis mätäni joukkohautaan a la Myllykoski tai varastettiin ja vietiin muualle hautaan a la ent juutalaiset tai Hän heräsi haudan viileydessä, sysäsi kiven syrjään ja vaelsi Tiibetiin, jonne haudattiin, tms.

    Niin silloin kirkko valehtelee ja väittää jotain, mitä Jumala ei ole tehnyt.

   

    Ei ole terveellistä sielulle, ruumiille, hengelle eikä seurakunnalle, että ihminen tekee siellä työtä joka pitää Jumalaa valehtelijana.

    Koko porukka kun on sitten yhä synneissään vaikka kuvittelee, että asiat ovat okay.

    Kaikki mätänevät hautaansa kuten Jeesus, jota ei ole herätetty.

   

    Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne.

    Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut.

    Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.

    Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista.

    1 Kor 15:17-20 KR 1938

Jos JOSsia ei olisi niin lehmätkin lentäisivät


    Mutta JOS Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleitten ylösnousemusta ole?

    Vaan JOS ei ole kuolleitten ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut.

    Mutta JOS Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne;

    ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä.

    Sillä JOS kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty.

    Mutta JOS Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne.

    Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut.

    Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.

    Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista.


    1 Kor 15:12-20 KR 1938

Vedenjakajalla    Veljet,

    minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin,

    jonka te myöskin olette ottaneet vastaan

    ja jossa myös pysytte

    ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin,

    ellette turhaan ole uskoneet.

    Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut:

    että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan,

    ja että hänet haudattiin

    ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan,

    ja että hän näyttäytyi Keefaalle,

    sitten niille kahdelletoista.

    Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin viidellesadalle veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois.

    Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille,

    sitten kaikille apostoleille.

    Mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikäänkuin keskensyntynyt.

    Sillä minä olen apostoleista halvin enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa.

    Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen,

    eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt,

    en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani.


    1 Kor 15:1-10 KR 1938

  

    Tästä olisi valtavasti sanottavaa ja keskusteltavaa

    - esimerkiksi Jumalan armo ei ole ollut turha Paavalin kohdalla.

    miten niin turha, kait hän pelastui uskoen Kristukseen, joka on kuollut syntiemme edestä?

    pelastui miksi?

    "enemmän kuin kukaan olen minä TYÖTÄ TEHNYT"

    ja sitten "en minä vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani"

    --- eikö totta, tuosta riittäisi jo viikoksi puhumista ja väittelemistä ja vasta alkuun päästäisiin.

    MikkoL:
    onko Jumalan armo jäänyt kohdallasi turhaksi, niin että ARMO EI OLE KANSSASI SAANUT TYÖTÄ TEHDÄ?

   

    Keskitymme kuitenkin tässä yhteydessä tämän ehkä Uuden testamentin tärkeimpiin kuuluvan kristillisen opin opetuksen ytimeen

    1.
    "minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin"

    Saulus Paulus sanoo, että nyt tulee itse juju, ei jojo vaan juju.

    Tätä evankeliumia minä olen julistanut. tämä on se viesti, joka minulle annettin vietäväksi.

    

    jonka te myöskin olette ottaneet vastaan
    -- evankeliumi saadaan ottaa vastaan (tarvitaan vastaanotin ja vastaanottaja...)

    ja jossa myös pysytte
    -- evankeliumissa tulee pysyä, eikä siitä luopua

    ja jonka kautta te myös pelastutte,
    -- tämä ilosanoma ei ole mikä tahansa viesti, vaan sen kautta ihminen pelastuu

    jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin minä sen teille julistin,
    -- jos JOSsia ei olisi niin lehmätkin lentäisivät.
    on mahdollista pitää kiinni evankeliumista erilaisena, kuin apostoli sen on julistanut.
    Vaan silloin ei pelastuta. Ekumenia hoi! kristittyjen sodat alkavat tästä.

    ellette turhaan ole uskoneet.
    -- entäpä, jos apostoli puhuukin pehmosia, ja koko usko on turha?

    ei lainkaan outo kysymys, jos JOS jne.

    

    Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut:

    Saulus Paulus ei omiaan nyt selittele, vaan jotain, joka on hänelle annettu.

    apostoli Paavali on galatalaisille erittäin jyrkkänä siitä, että hän ei ole tätä ihmisiltä saanut, vaan Jeesus on itse sen hänelle opettanut.

    "enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut."
    Gal 1:12

    erittäin jyrkkänä.

    tämä on se vedenjakaja.

    Palaan siihen kohta.

    Tässä on koko Uuden testamentin ymmärtämisen ja uskon salaisuus ja Iesus et Saulus Paulus ongelman avain.

     

    Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut:

    että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan,
    ja että hänet haudattiin
    ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan

     

    Tämän väkevämpää sanomaa ei Raamatusta löydy.

    Tämä räjäyttää hajalle semmoisen määrän sontaa ja muuria, jota jatkuvasti nostetaan Jumalan tuntemista vastaan.

    Tämä on kaikkein ankarimman tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaan aidointa apostoli Paavalia.

    1 Korinttolaiskirje on ilmeisesti hänen julistustyönsä alkuajoilta 50-luvulta, eikä näistä tapahtumista Jerusalemissa 30- luvulla ole kuin parikymmentä vuotta.

    Monet vielä elävät, esim Simon Pietari.

    

    Nyt kuuluu tuo kaivattu kristillinen sanoma

    "että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan"

    Tässä on koko Vanhan testamentin keskeisimmän sisällön uudelleen tulkinta.

    Vanha on mennyt, siitä tulee typologiaa ja allegoriaa, huolellista valmistamista sille, mitä Paavali tuo tiedoksi.

    Apostoli antaa Jeesuksen ristin kuolemalle merkityksen.

    Miksi Jeesus Nasaretilainen surmattiin, kuoli ja haudattiin?

    "Meidän syntiemme tähden"

    

    Evankeliumit ovat myöhempiä ja tutkijat niiden parissa rämpivät kuin synoptikkojen suossa, koettaen selvittää mitä varhainen kirkko uskoi.

    Mitä ensimmäiset kristityt uskoivat.

    Professori Räisänen siitä paksun lähes 400-sivuisen kirjan on laatinut.

    Dosentti Eskola vielä paksumman.

    Tämä ei ole synoptikkoja ehkä 60-80 luvulta jKr.

    Tämä on autenttista Paavalia, itse henk koht kirjoittamaa ja aivan varhaisen kirkon ensimmäisiltä vuosikymmeniltä.

    Näin varhaiset kristityt uskoivat

    "Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden"

     

    me pelastumme, jos pidämme kiinni apostolisesta julistuksesta sellaisena, kuin Paavali on sen pakanoille julistanut.

    Varmasti Heikki professori on oikeassa, että alkukirkossa oli monenlaista virtausta ja ajatusta.

    Niinkuin maailmankaikkeuden alkuräjähdyksen jälkeen oli melkoista meininkiä, ennenkuin linnunradat, auringot ja oma aurinkokuntamme muodostui ja sai järjestyksen.

    Mutta saamme olla hyvillä mielin, turvallisin mielin, kaiken tämän moninaisuuden ja vaihtelun keskellä -

    pitäen kiinni siitä, minkä apostoli Paavali sai henk koht suoraan Herralta Jeesukselta ja jonka hän on meille pakanoille antanut tiedoksi

    Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden.

    Halleluja!

     

    että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan,
    ja että hänet haudattiin
    ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan

    Tässä ydin kohdassa on oikea opetus Raamatusta.

    ei Chicago 1978 tai muuta ihmisten keksimää väärää oppia Raamatusta

    tästä "kirjoitusten mukaan" siirtyi koko kristillisen kirkon perustavaan uskontunnustukseen, Nikea Konstantinopolilaiseen

    Apostoli kirjoittaa 1 Kor 15 että
    Kristus kuoli ... kirjoitusten mukaan
    haudattiin
    Kristus nousi kuolleista kirjoitusten mukaan.

    Vain jälkimmäinen on Nikealaisessa, mutta se riittää.

    Sen enempää selittelemättä, kristillinen kirkko sanoo, että se mitä tapahtui Jerusalemissa, Golgatalla, Puutarhahaudassa

    tapahtui Kirjoitusten mukaan

    

    Me uskomme ... ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, joka ennen aikojen alkua on Isästä syntynyt, Jumala Jumalasta, Valkeus Valkeudesta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi, meidän edestämme ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua.
    ...

     
    Professori Räisänen vertaa toisinaan uskontunnustusta ikoniin.

    Vertaus on minusta hyvä ja pidämme mielessä, että Nikaian uskontunnustuksessa on muotoilua, värejä ja aineksia, jotka ovat myöhempää perua kuin evankeliumit.

    Oppi ei ole jähmettynyttä tai islamilaista kultaisin kirjaimin valmiina ilmoitettua.

    Oppi elää, niinkuin Kristus elää ja Pyhä Henki on johtanut kirkon totuuteen näissä asioissa.

    On Uuden testamentin opettajia, jotka halveksien sysäävät syrjään bysanttilaisen uskontunnustuksen.

    Mutta näemme, että Nikaian kivijalan luja ja kestävä kivi on veistetty apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille.

    Siellä apostoli luettelee ne todistajat, jotka ovat nähneet henk koht ylösnousseen

    ja sanoo, että Kristus nousi kuolleista kirjoitusten mukaan

    niinkuin on kirjoitettu.

    tässä on semmonen vaarna, joka kestää kaiken tieteen tutkimuksen ja Raamatun haravoinnin ja on meille kaikille, niin ammattilaisille kuin maallikoille, turvaksi ja iloksi koko elämää ja iankaikkisuutta varten.

     

    Miksi kaikki eivät sitten usko ja saa lahjaksi pelastusta, kun Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden.

    Niin ettei meidän tarvitse tuhoutua Jumalan vihaan, joka kohdistuu kaikkeen ihmisten pahuuteen ja jumalattomuuteen.

    Miksi kaikki eivät usko?

    

    Henkilökohtaisesti ajattelen, että näin on Jumalan tahto ja tarkoitus, että usko ei ole jokamiehen.

    Miten niin? Totta kai Jumala tahtoo, että jokainen pelastuu.

    Toki!

    Mutta Taivaan Isä rakastaa joka ainoaa ihmisyksilöä, tuntee jokaisen nimeltä, ja kutsuu luokseen rakkaudella.

    Jos olisi pakko uskoa, niin se olisi aivan toisenlainen jumalasuhde.

    Jos näkisimme näillä lihan silmillä Jumalan, se olisi vähän niinkuin pakko uskoa.

    Jos voisimme todistaa luonnosta, että Jumala on, se olisi vähän niinkuin pakko uskoa.

    Silloin suhde Jumalaan ei olisi rakkaussuhde.

    Silloin ihmisellä ei olisi vapautta tehdä syntiä.

    Silloin ihmisellä ei olisi sanoman kuultuaankin vapautta valita kuolemaa ja iankaikkista eroa Jumalasta.

    Ilman tätä vapautta ei olisi rakkautta.

     

    en suinkaan väitä, että jokaisen ihmisen jumalasuhde on rakkautta!

    ei suinkaan, tässä synnymme ja kasvamme ja Jumalan Isän rakkauden päivänpaisteessa kukin ruskettuu tavallaan.

    on paljon Jumalan pelkoa ja vihaa ja syntiä ja lihallisuutta ja ....

    lista on pitkä

    tarkoitan perusasetelmaa

    Jumala on luonut ihmisen kuvaukseen

    Sellaisena olemme Jumalan kuvia eikä meidän ole pakko Häneen uskoa.

    
    Voiko tätä hurjaa väitettä - sehän tekee Jumalan vastuulliseksi siitä, etteivät kaikki pelastu pakosta - perustella Raamatulla.

    Voi.

    Raamattu on täynnä ristiriitoja ja virheitä, niin että siihen voi loukkaantua ja viskata nämä Kristuksen repaleiset kapalot epäuskossa menemään.

    Hutkien ennenkuin tutkii.

    Todistus ylösnousemuksesta on joidenkin kylähullujen varassa, niin sekava että siihen ei ole pakko uskoa.

    Jos Jumala tahtoisi pakottaa kaikki uskomaan, niin toki Jeesus olisi voinut ristiltä astua alas voimassaan, kukistaa Rooman legioonat ja tehdä mitä lystää.

    olisivat uskoneet

    toki Hän voisi senaatintorilla portailla siunata kaupungin kansaa.

    uskoisivat kun näkevät

    nyt vaan siellä Tuomiokirkon sisällä Hänestä saarnataan, ja ne uskovat jotka saavat uskon lahjan armosta.

    Toiset lähtevät kirkosta epäuskoisina ja tuomittuina, koska eivät usko.

     

    Tässä ovat ylösnousemus uskon vankimmat perusteet Uudessa testamentissa, apostoli Paavalin oma väärentämätön henkilökohtainen todistus ja kertoma.

    eikä se hääppönen ole.

    helppo sitä on epäillä, sillä sanoohan järki ja empiirinen tiede, että todistettavasti kuollut ihminen ei herää kuolleista.

     

    Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut:

    että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan,
    ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan,

    ja että hän näyttäytyi Keefaalle, sitten niille kahdelletoista.

    Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin viidellesadalle veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois.

    Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille.

    Mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikäänkuin keskensyntynyt.

    

    Tämä kaikkea ihmiskunnan tieteellistä kokemusta ja tietoa ja viisautta vastaan.

    Kristus nousi kuolleista, kirjoitusten mukaan.

    ---
    Ikivanhoja juutalaisia kirjoituksia muinaisesta Lähi-idästä.

    Taikauskoista roomalaisajan oppimatonta kansaa, joku vähän oppineempi.

    Runsaat viisisataa ihmistä.

    siinä kaikki?

    tämänkö todistuksen perusteella meidän pitäisi uskoa?

     

    Dosentti Arto Matti Tuomas Myllykoski (1958) on erittäin lahjakas ihminen, joka on saanut paljon järkeä korviensa väliin Jumalalta.

    Helsingin yliopistossa ja tuotannollaan hän opettaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaa papistoa ja teologeja.

    Kerrotaan että teini-ikäisenä, siinä Sauluksen adolescence ajassa, Matti uskoi Kristuksen ylösnousemukseen.

    Tutkittuaan asiaa tarkemmin, hän tuli siihen tulokseen, että näiden 500+ antama todistus ei ole historiallisesti luotettava.

    kun apostoli Paavali kirjoittaa 50-luvulla jKr "hänet haudattiin"

    Dosentti Myllykoski on todennut 1990-luvun tutkimuksissaan, että ei haudattu vaan ruumis viskattiin kaatopaikalle.

    Jos evankeliumien kertomus - ja Paavalin todistus - on näin epäluotettava.

    Miksi Matti Myllykoski kuitenkin näyttää uskovan, että Jeesus lyötiin ristille?

    samat epäluotettavat hatarat lähteet siitäkin kertovat, jotka kaikki yhtenevästi sanovat että Hänet haudattiin.

    äly hoi, älä jätä!

    

    Tämän todistuksen jälkeen apostoli Paavali toteaa

    jos JOSsia ei olisi niin lehmätkin lentäisivät

    JOS Kristusta ei herätetty kuolleista, niin turhuuksien turhuus...

    lähdetään tekemään jotain hyödyllistä ja lakataan jauhamasta näitä valeita, joita hölmöt Jeesukseen uskovat toistavat ympäri maailmaa

    jos Jumala ei herätä kuolleita, niin se siitä ja piste.

    syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna kuolemme.

     

    Vaan jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut.

    Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne;

    ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä.

    Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty.

    1 Kor 15:13-16 KR 1938

     Kirjoittanut: anonyymi 24.03.2012 09:09    


    Kristinusko on istuttanut meihin kuitenkin siemenen, joka on tieto viimeisestä tuomiosta ja vastuusta omasta elämästä Hänelle, joka elämän on antanut.

    Myös Islam antaa saman tiedon, mutta eri ratkaisun.

    Jos kadotus saadaan häivytettyä ihmisen alitajunnankin tasolta, usko on menettänyt mielekkyydestään pääosan.

    Jää jäljelle vain uskonharjoittaminen harrastuksena, joka sopii henkisemmälle ihmiselle, joka ei pelaa esim jääkiekkoa.

    Kristikunnan joissakin osissa ahkeroidaan kovasti tällä rintamalla ja siitä seuraa, että uskosta pitää tehdä ajassa houkuttelevaksi, että joku maksaisi palkat hampaita kiristelemättä.

    Paavali rakensi sillan pakanoille ja poisti suojamuurin samalla niiltä, jotka olivat etuoikeutettuja pelastukseen.

    Nyt on vaara, että saa taivaassa pöytäseurakseen 2toistupalaisen", jota ei ole ajassa sietänyt. Ah mikä riski???

Iesu et Saulus Paulus    et eicientes eum extra civitatem lapidabant et testes deposuerunt vestimenta sua secus pedes adulescentis qui vocabatur Saulus
    Apt 7:58

    Latina on myös niin monella tavoin hauska kieli, kun sen sanastoa on suuret määrät siirtynyt aikamme kieliin, myös äidinkieleemme suomeen.

    Lutherin aikana se oli tärkeä sivistykieli, nykyisen englannin tai ranskan tapaan, ja kaikki merkittävä oli kirjoitettuna latinaksi.

    Martti tahtoi antaa Raamatun kansankielellä luettavaksi, että ihmiset voisivat itse sitä vapaasti tutkia ja nähdä, miten asiat ovat. Hän laati myös saksalaisen messun, jossa latinan sijasta kuultiin evankeilumia omalla äidinkielellä.

    Mikael Agricola teki saman, ettei suomalaisten junnujen ja ämmien tarvinnut saarnan ja liturgian aikana vain kirkkomaalauksia aikansa kuluksi katsella, vaan ymmärsivät jotain taivaallisesta viestistäkin.

   

    et eicientes eum extra civitatem lapidabant et testes deposuerunt vestimenta sua secus pedes adulescentis qui vocabatur Saulus
    Apt 7:58

    extra civitatem
    Stefanus ensinnäkin viedään "sivistyksen ulkopuolelle" ... suomen sana sivistys näet tulee latinan civitates näet on kaupunki

    lapidabant
    kivittivät, oletko joskus lapis kynää käyttänyt ihon hoidossa?

    deposuerunt
    pankissa laitetaan tilille deposit englanniksi

    vestimenta
    viitta, painava päällysviitta joka teki innokkaan kivien paiskomisen hankalaksi

    pedes
    jalat, onkos pedikyrillä tullut käytyä? Lehti uutisoi karhun käynnistä pihamaalla

    "Varmaan oli kampaaja/kosmetologi/pedikyri/manikyri tilattu koskapa nalle asettui neljälle jalalleen ja poistui."

    adulescentis
    adolescent, teini-ikäinen lontoossa

    vocabatur
    kutsuttiin, voice, vokaali ja mitä kaikkea

    

    Nuorukainen Saulus oli jo sen verran Sanhedrinin, Suuren Neuvoston, miesten tuntema ja luotettu, että hyvälaatuiset, etten sanoisi kalliit, vaipat annettiin hänen vahdittavikseen.

    Olisi siinä ihmisen tappamisen häläkässä saattanut muuten joku kaikessa hiljaisuudessa ottaa jonkun vestimentin mukaansa...

    Tässä tutussa Raamatun kohdassa tapaamme ensi kertaa miehen, jonka nimi on Saulus. Israelin ensimmäinen kuningas oli Saul.

    Erotuksena kaikista aikansa Matti nimisistä, hän oli se Saulus, joka on kotoisin Tarson kaupungista.

    

    Teini-ikänsä, nuorukaisen ja nuoren miehen ajastaan Paulus ei myöhemmin ollut laisinkaan ylpeä.

    Päin vastoin, mitä tuli nuorena tehtyä taisi painaa armahdettuakin Paavalia elämänsä loppuun asti.

    Kirjeistään saamme sen kuvan.

    Mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikäänkuin keskensyntynyt.
    Sillä minä olen apostoleista halvin enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa.
    1 Kor 15:8-9 KR 1938

    

    Saulus Pauluksen nöyrät sanat ovat Kristuksen kirkon avainkohdassa.

    Herra Jeesus piti silleen Paavalista huolen, että kaikkein kirkkaimmalla hetkellä tämä kerran juutalaisuudestaan ja vaelluksestaan niin ylpeä mies oli murretulla sydämellä, nöyrä ja ihmetteli, että minullekin... keskoselle.

    Laitan kohdan tähän kokonaisuudessaan.

    se on ratkaisevan tärkeä.

    ja kun nyt on kyse kaikkein kriittisimmistä ja korkeatasoisimmasta Raamatun tutkimuksesta, jota Heikki Räisänen ja Timo Eskola uusilla kirjoillaan esittelevät, kannattaa senkin vuoksi tämä kohta painaa mieleen.

    

    Iesu et Saulus Paulus

    Jeesus - Paavali asetelma

    on ollut esillä nettiruukussa usein, kun on tuotu synoptikkojen Jeesusta esiin.

    kentältä kautta maan kuuluu huutoo kaupungeista maalaiskyliin, että EI SAA SYNOPTIKKOJEN JEESUSTA RAAKANA TARJOILLA!

    kuuluu paheksuva, suorastaan kiroava tuomio, että ON KUULTAVA APOSTOLI PAAVALIA.

    koko ajatus, että Jeesus Nasaretilainen olisi ennen Golgataa "esi-kristillinen" vaikuttaa oudolta.

    tämä on opetuksen puutteen suora tulos.

    tämä on myös Uuden testamentin tutkimuksen kuuminta aluetta taas tällä hetkellä.

    Mikä on Jeesuksen ja Paavalin suhde?

    Onko apostoli Paavali kristinuskon perustaja?

torstai 22. maaliskuuta 2012

Esi-kristillinen Vuorisaarna

Vuorisaarna ei ole "kristillinen" siinä mielessä, kuin alkukirkko oli Jeesuksen riemullisen ylösnousemuksen jälkeen.

Sana rististä, sovituksesta, uhrista, opetus syvemmin siitä, mistä Kristuksen kohdalla oli todella kyse, alkaa levitä Pyhän Hengen opetuksena ylösnousemuksen jälkeen.

Vuorisaarna koskettaa meitä jokaista, on upeaa julistusta Jeesuksen Isästä ja Hänen tahdostaan - täysin tinkimätöntä

Vuorisaarna pistää Mooseksen lain Siinaillakin varjoonsa, sen vaatimusten kirkkaus käy yli kaiken.

Niin korkealle, että ihmiset sanoo "njah, ei minua varten" ... kuka nyt olisi täydellinen niinkuin meidän Taivaallinen Isämme täydellinen on.
   

Vuorisaarna ei sisällä mitään Jeesuksen uhrista.
Jerusalemin temppeli oli pystyssä, Jeesus ja opetuslapsetkin siellä mielellään liikkuivat, osallistuivat Jumalan säätämään jumalanpalvelukseen.

Tiedämme Luukkaalta, että Jeesuksen vanhemmat uhrasivat kaksi kyyhkystä siellä pojan synnyttyä.

Jeesus neuvoi niitä, jotka ovat matkalla Jerusalemin temppeliin, ja mieleen tulee että tulipas pottuiltua naapurille.

Että kääntäisi kyytinsä takaisin kotiin, hoitelisi asiat lähimmäisten kanssa, ja sitten temppeliin rukoilemaan ja uhraamaan.

os siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi.
Matteus 5:23-24 KR 1992


Tämä on sitä esi-kristillistä aikaa.

Noin sukupolvi Jeesuksen kuoleman jälkeen se aika loppui äkisti, kun Rooma tuhosi Jerusalemin temppelin.

sitä he nyt koettavat saada uudelleen pystyyn.

sillä välin on tämä Luukkaan mainitsema "pakanain aika" Lk 21:24 kun evankeliumi, ilosanoma Jeesuksesta rientää maailman ääriin asti kaikille kansoille.

Olethan sinäkin mukana evankeliumin levittämisen ihanassa työssä kaikkien pyhien ja enkelten kanssa!

Ahdas portti synoptikoissa


Teemme nyt laajan tutkielman, jossa etsimme joka ikisen kohdan Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumista, jossa mainitaan "ahdas portti".

Haluamme vertailla, miten tämä ilmaus on eri synoptikoilla esillä.

Haluamme myös vertailla eri kirkkoraamattujen käännöksiä, nähdäksemme auttavatko ne meitä oppimaan asiasta lisää.

No niin, folks, hihat ylös, nyt alkaa rankka Jumalan Sanan selaus!


Vertaileva tutkielma
Tässä ovat kaikki kohdat, joissa synoptisissa evankeliumeissa mainitaan "ahdas portti":

Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.
Matteus 7:13-14 KR 1938

Tähän päättyy synoptikkojen vertaileva tutkielmamme.

   
Alkukieli ja käännökset
Katsotaan vielä varmuuden vuoksi alkukieli ja ne toiset KR käännökset.

ahdas portti on alkukielessä
στενός πύλη

stenos (ahdas, kapea)
pyle (portti)

sana "portti" esiintyy Matteuksessa näiden kahden jakeen lisäksi ainoastaan kerran

Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.
Mt 16:18 KR 1938 

πύλαι ἅδου
pylai hade

Haadeksen portit

Menkäät ahtaasta portista sisälle; sillä se portti on lavia ja avara tie, joka vie kadotukseen, ja niitä on monta, jotka siitä sisälle menevät; Ja se portti on ahdas, ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat, jotka sen löytävät.
Mt 7:13-14 Biblia 1776 

Menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen!
Mt 7:13-14 KR 1992

Tähän päättyy alkukielen tutkimisemme ja eri suomenkielisten käännösten vertailu.


Lopuksi
Ei mitään epäselvyyttä kreikkalaisen tekstin kääntämisestä. KR 1992 pistää "hyvää suomea" ja kaikilla sama sisältö.

Piste.
     

Kristillinen tulkinta

Koska Vuorisaarna on saarnattu Israelin kansalle, juutalaisille, ja edustaa esi-kristillistä aikaa Uuden testamentin historiassa

niiden on todistettava väitteensä, jotka selittävät "ahdas portti on usko Jeesukseen"

Paljon hyvää ja tärkeää hengellistä asiaa on Ahtaasta portista saarnattu lestadiolaisuudessa.

Kysymys ei nyt ole siitä, ei myöskään kristillisestä opista, vaan mitä evankeliumeissa tämä ilmaus tarkoittaa.

"Ahdas portti" kun esiintyy vain Vuorisaarnassa kahdessa jakeessa koko Raamatussa.

maanantai 19. maaliskuuta 2012

Markus (paastonaika 2012)


 Keskustellaan yhdessä tällä palstalla Markuksen evankeliumiin liittyviä asioita luku luvulta.

Toinen Markus palsta on avattuna ja siellä on jo käynnissä yleistä vapaata keskustelua evankeliumiin liittyen.

Runkotekstinä käytämme KR 1938, joka on tarkka alkutekstiä noudatteleva.

KR 1992 kanssa joutuisimme jatkuvasti pohtimaan, mitä alkutekstissä lukee.

Keskustelussa voimme tietenkin ja tuleekin käyttää kaikkia ja kaikenkielisiä versioita vapaasti.

Rukoilemme siunausta ja Herran pyhää läsnäoloa ollessamme näin nettiruukun tekniikan avulla ... kaksi tai kolme tai useampia ... Jumalan Sanan äärellä.

Että saisimme kaikki oppia tuntemaan evankeliumia ja sen päähenkilöä, Jeesusta, paremmin.
Aamen.

     

Tietääkö joku, miksi kutsumme kirjoittajaa nimellä Markus?

Evankeliumi itse on anonyymi. Ei siinä lue, kuka sen on kirjoittanut.

Laatijalla on saattanut olla yhteyksiä Simon Pietariin. Miksi näin sanotaan?

Markus ainoastaan kertoo kaverista, joka alastomana onnistui pakenemaan yössä Jeesuksen vangitsijoiden käsistä.

voi olla, että tämän evankelista tietää, koska on itse se "eräs nuorukainen"

"Ja häntä seurasi eräs nuorukainen, jolla oli ympärillään liinavaate paljaalle iholle heitettynä; ja he ottivat hänet kiinni. Mutta hän jätti liinavaatteen ja pakeni alastonna."
Markus 14:51-52

     
Markus 1:1
Markusta pidetään mahdollisesti ensimmäiseksi laadittuna evankeliumina.

Sen kirjoittajalla ei silloin olisi ollut mitään mallia, miten kertoa Jeesuksesta.

Kirjallisuuden muotona "evankeliumi" näet on omaa luokkaansa ensimmäisen vuosisadan Roomassa, jolloin Markus on laadittu.

Kun alat kirjoittaa kirjaa, niin tarvitset vetävän avauksen, ensimmäinen lause saisi olla mielelllään lukijaa kiinnostava.

Markus löysikin melkoisen lauseen, täynnä valtavaa sisältöä.

Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, evankeliumin alku.
Markus 1:1
     

Lause on täynnä uskon ilmaisuja.

Jeesus on Kristus.

Kristus on kreikkaa ja tarkoittaa Voideltu.

Jeesus on Messias.

Tällä avauksella jo evankelista heitettäisiin ulos synagoogasta.


Vaan pahemmaksi vaan menee.

Jumalan Poika!

koska Markus ei kerro Jeesuksen syntymästä tai nuoruudesta yhtään mitään, tämä lause jää hämäräksi.

Millä tavalla Jeesus on Jumalan Poika?
 
     

Evankeliumin alku.

Tämä on hieman outoa suomenkieltä. Mitä tällä tarkoitetaan.

Kirja alkaa tästä?

Eiköhän siinä ole jotain enemmän.

"Evankeliumi" ilosanoma, ei nimittäin ollut kirjan nimi silloin, vaan tämä sana tuli kuvaamaan neljää evankeliumia myöhemmin.

"Evankeliumi Markuksen mukaan"

Evankeliumin alku.

Markus tarkoittanee, miten "evankeliumi alkoi"


Kaikkiin näihin kysymyksiin Nikolaisen käännöskomitea tahtoo antaa vastauksia heti kättelyssä:

"Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, lähti liikkeelle näin."
Markus 1:1 KR 1992

Evankeliumi sana on pudotettu pois, sehän on kreikkaa.

"Ilosanoma"

ja sitten jakeen selitys, eikä käännös: "lähti liikkeelle näin"

ugh...

     
Erkki Koskenniemi
SLEY on laatinut raamattupiirien käyttöön Markuksen evankeliumiin selitys sivuston.

Sen on kirjoittanut Erkki Koskenniemi

Tämä Markuksen evankeliumin lukuopas on tarkoitettu raamattupiirien käyttöön. Erityisesti kirjanen on suunniteltu sellaisille piireille, joiden johtajana toimii maallikko.

Oppaan ensimmäisen osan muodostaa jokaista kokoontumiskertaa varten suunniteltu annos. Siinä kuvataan lyhyesti käsiteltävän jakson tärkein sanoma, minkä jälkeen annetaan joitakin näkökohtia keskustelua varten. Kutakin kokoontumiskertaa varten on valittu ehdotus päätöshartaudeksi. Ehdotukset alku- ja päätösrukouksiksi löytyvät kirjan sisäkansilta (nettiversiossa linkeistä)

Toinen osa koostuu lyhyestä Markuksen evankeliumin selityksestä. Selitys on hyvin suppea ja lisätietoja etsivän on syytä paneutua laajempiin selitysteoksiin. Suosittelen lämpimästi Bo Giertzin kirjaa "Markus. Selitys evankeliumiin Markuksen mukaan" (SLEY-kirjat 1985) sekä Jukka Thurénin selitysteosta.

Lausun parhaat kiitokset pastori Jari Rankiselle ja Anna-sisarelleni, jotka ovat olleet suureksi avuksi oppaan laatimisessa.

Karkussa, elokuulla 1989

Erkki Koskenniemi, pastori FL,TL
http://sley.fi/luennot/Rpiiri/Mark/
 

Sarja on suunnitelty ryhmätyössä käytettäväksi ja siinä on kokoontumisiin aineistoa keskusteluun Markuksesta sekä päätöshartaus.

Näin Markuksen evankeliumia tutkitaan yhtä aikaa sekä "raamattupiirissä" että "seuroissa" rukouksen kanssa.

Katsotaas vertailun vuoksi ja muutenkin huviksemme, mitä pastori Erkki siellä kirjoittaa jakeesta 1:1 Karkussa 1989.

mitä pastori Mikko siitä kirjoitti ennenkuin pastori Erkin tekstiä luki on näkyvissä tämän palstan alussa Jerusalemissa 2012.

     

Markus 1

Kirjan otsikko 1:1

Markus alkaa teoksensa yksinkertaisesti ja oman aikanaan harvinaisella tavalla.

Ensimmäinen jae on koko evankeliumikirjan otsikko.

Siinä sanotaan suoraan se, mikä jatkossa jää välillä arvailujen varaan paljastuakseen vasta Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen hetkellä.

Jeesus Nasaretilainen on Kristus ja Jumalan Poika.

Markuksen tehtävä on puhua Kristuksen evankeliumista, ilosanomasta.

Sanalla "evankeliumi" on monta merkitystä. Olemme tottuneet puhumaan Markuksen tai Matteuksen evankeliumista, siis evankeliumikirjasta.

Varsinaisesti on kuitenkin olemassa vain yksi evankeliumi, siis ilosanoma. Se on Jumalan viesti ihmisille.

Uudessa testamentissa evankeliumi on kerrottuna Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen mukaan. Näkökulmat ovat erilaisia, mutta viesti on sama Jumalan ilosanoma syntisille ihmisille.
 :
Erkki Koskenniemi
http://sley.fi/luennot/Raamattu/UT/Markus/01EK.htm

     
Pientä vertailua
Mikon alustukseen verrattuna Erkki tuo tässä esiin tärkeän näkökulman, jota mikko ei ole huomannut.

Markuksen evankeliumissa on hyvin painokkaasti mukana "valtakunnan salaisuus".

Ihmiset kyselevät, ihmettelevät, mikä tämä Jeesus on.

Hän on itse arvoituksellinen, eivätkä edes Jeesuksen lähimmät oppilaat oikein tiedä, kenen kanssa ovat liikkeellä.

Evankeliumin ensimmäinen jae kuitenkin julistaa kirjan päähenkilön kaikille julkisesti tiettäväksi.

Tämä todella on Israelin kansan odottama Voideltu, Messias.

Hän on jotain valtavaa, josta käytämme ilmausta Jumalan Poika.

     

Matti Kankaanniemi
Löydämme suuresta Internetin kirjastosta myös keskukstelua siitä, kuka on kirjoittanut Markuksen evankeliumin.

Uudesta testamentista äskettäin väitellyt Matti Kankaanniemi on uskova mies ja kuuluu helluntaikirkkoon.

Matti on tehnyt suuren työn laittaen verkkoon paljon tietoa evankeliumeista vuonna 2001.

Lainaan tähän sieltä Markusta koskevan osan, niin että saamme tutkittua ja punnittua tietoa asiasta.

Koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä hyvä on, sanoo apostoli!
 
     

1.1 Markuksen evankeliumi

Perimätieto 
Eusebius lainaa noin 95-110 jkr (14) kirjoittanutta piispa Papiasta: "Markus, joka oli Pietarin tulkki, kirjoitti tarkkaan, mitä muisti, ei kuitenkaan järjestyksessä…Hän ei näet ollut kuunnellut Herraa eikä seurannut häntä, mutta myöhemmin …hän seurasi Pietaria. Tämä esitti opetuksiaan tarpeen mukaan eikä tehdäkseen Herran lausuntojen kokoelmaa. Markus ei siksi tehnyt väärin kirjoittaessaan niistä… sen, mitä muisti Hänen silmämääränään oli yksi asia, se, ettei jättäisi mainitsematta mitään kuulemastaan eikä esittäisi siitä mitään väärin. (15)"
 
Guthrie toteaa seuraavasti: "Varhaiskristillinen todistus sen puolesta, että Markus oli tämän evankeliumin kirjoittaja on niin vahva, että meidän ei tarvitse juuri muuta kuin mainita tämä vahvistus."

Varhaiskristillinen perimätieto vahvistaa yksiselitteisesti Markuksen hänen nimellään kulkevan evankeliumin kirjoittajaksi.

Papiaksen aikoihin apostoleja kunnioitettiin suuresti, joten Markuksen tekaiseminen evankeliumin kirjoittajaksi tuntuisi epätodennäköiseltä.

Papiaksen lainaama traditio on otettava huomioon kirjoittajakysymyksen käsittelyssä, koska aikaero evankeliumin kirjoittamiseen on ilmeisestikin vain joitakin kymmeniä vuosia. On esitetty, että Irenaeuksen ja Kleemensin maininnat

Markuksen kirjoittajuudesta saattavat olla riippuvaisia Papiaksen lausunnosta.

Toisaalta kilpailevia traditioita tämän ilmeisen tärkeän evankeliumin kirjoittajuudesta ei tiedetä koskaan olleen. Tämän vuoksi traditioon on syytä suhtautua varauksella ja voidaan jopa väittää, että todistustaakka on tämän johdosta niillä, jotka epäilevät Johannes Markuksen kirjoittajuutta.
Guthrie D. (1990) New Testament Introduction, rev.ed. Downers Grove, Illinois, InterVarsity Press


Sisäiset seikat 
Perinteisen olettamuksen mukaan siis Johannes Markus on kyseisen evankeliumin kirjoittaja.

Pääosiltaan evankeliumin sisältö perustuisi näin apostoli Pietarin kertomaan.

Oletusta vahvistavat monet seikat Uudessa testamentissa.

Pietarin ja Markuksen yhteydestä puhuu mm. 1. Piet 5:13: "Babylonissa oleva seurakunta, valittu kuten tekin, sekä poikani Markus lähettävät teille terveisiä."

Tämä sopii erittäin hyvin mm. Papiaksen todistuksen kanssa."

Johannes Markus mainitaan useita kertoja Uudessa testamentissa (1. Piet 5:13, Apt 12:12, 25; 13:13, 15:37-39, Filem 24, Kol 4:10, 2. Tim 4:11). (18 )

Markus-spesialisti Robert Guelichin mukaan Markuksen evankeliumista heijastuu hyvä juutalaisten tapojen tuntemus, mikä puhuu kirjoittajuuden puolesta.
Guelich Robert A. (1989) Mark 1-8:26, Word Biblical Commentary, Word, Dallas
 
     
Pietari on Markuksen evankeliumissa selkeästi keskeisimmässä osassa opetuslapsista. Kaikkiaan Markus mainitsee hänet 25 kertaa.

Hän on ensimmäinen mainittu opetuslapsi ja hänet mainitaan jokaisessa opetuslapsiluettelossa ensimmäisenä (3:16-18, 5:37, 9:2, 13:3). Lisäksi Pietari kuvataan jatkuvasti Jeesuksen sisäpiiriläiseksi ja paria poikkeusta lukuunottamatta (9:38-41, 10:35-40) Pietari on ainoa, joka vastustaa Jeesusta. (20) Markuksen evankeliumi muistuttaa muutenkin silminnäkijäkertomusta.

Evankeliumissa käytetään vain 1330 sanaa ja se on kirjoitettu "kadun miehen koinee-kreikalla". Tämä sopisi hyvin yhteen Pietari-Markus -oletuksen kanssa.

Pietarista kuvataan myös huonoja puolia. Jeesus nuhtelee Pietaria varsin voimakkain sanoin ja Pietarin innokas vakuuttelu lojaaliudesta kääntyy pettymykseksi hänen kieltäessään Jeesuksen.

Pietarilaisesta taustasta kertovat myös monet yksityiskohdat. Pietarin anopin parantamiskertomuksen henkilökohtainen sävy on yksi näistä kuten myös Pietarin talon toistuva mainitseminen evankeliumissa.     

Lane tekee mielenkiintoisen havainnon Markuksen evankeliumista. Markusta nimittäin kutsutaan Apostolien teoissa "palvelijaksi" (13:5).

Luukkaan käyttämä termi kuvaa miestä, joka käsittelee asiakirjoja ja jakaa niiden sisällön muille.

Sanaa käytetään muualla Luukkaan kirjoituksissa vastaavalla tavalla (Apt 26:16, Luuk 1:1-2).

Vaikka tämäkään todiste ei yksinään todista aitoperäisyyttä se sopii hyvin puolustamaamme olettamukseen teoksen kirjoittajasta.
LaneW. L., The Gospel of Mark (NICNT), s. 22. 

Lainaus Wallace D. B. "Mark: Introduction, Argument, and Outline", http://www.bible.org/docs/soapbox/markotl.htm

     

Jos oletamme kaksilähde-hypoteesin pitävän paikkansa ja Markuksen evankeliumin olleen sekä Luukkaan että Matteuksen evankeliumien kirjoittajilla päälähteenä, pietarilainen tausta selittäisi Markuksen evankeliumin aseman.

Mikä teki Markuksen evankeliumista niin merkittävän, että kaksi muuta evankelistaa katsoi mielekkääksi pohjata omat esityksensä siihen?

Pietari alkuseurakunnan johtohenkilönä ja sisäpiirin apostolina oli luonnollisesti suurimpia auktoriteetteja Jeesuksen opetuksen suhteen, mikä selittäisi tämän seikan tyydyttävästi.
     

Vastaväitteet: 
Johannes Markuksen kirjoittajuutta vastaan on esitetty monia argumentteja.

Guthrien mukaan tärkein on Markuksen evankeliumin ei-palestiinalainen tausta, mitä pidetään mahdottomana Jerusalemissa asuneelta Johannes Markukselta.

Mm. Schweizer pitää Markuksen huonoa Palestiinan maantieteen tuntemusta merkkinä siitä, että kirjoittaja ei ollut Johannes Markus.

Guthrie Donald "Questions of Introduction" in New Testament Interpretation (1977) ed. by Marshall I. Howard, Paternoster Press, ss. 105-116 


Schweizer Eduard (1989) Markuksen evankeliumi, Uuden testamentin selitys, Kirjapaja, Helsinki suom Petri Luomanen, s.21

     

Jeesuksen epäloogisia reittejä Markuksen evankeliumissa on kuitenkin selitetty teologisin motiivein.

Näin esimerkiksi jakeessa 7:31 kuvattu reitti (Ja hän lähti jälleen Tyyron aluelta ja kulkien Siidonin kautta tuli Galilean järven ääreen Dekapolin alueen keskitse.) olisi ollut osa Jeesuksen laajempaa suunnitelmaa pitää liike salassa.

Samaan kehitelmään kuuluu huomio siitä, että reitti päätyy pakanalliselle Dekapoliin alueelle. (24)

Mikäli hän järjesti Pietarin välittämän julistuksen teemoittain eri paikkoihin, "reittikysymyksiin" ei voida perustaa kovinkaan paljon.

Toisaalta on myös kysyttävä, kuinka tarkkaa alueiden tuntemusta jerusalemilaiselta Johannes Markukselta odotettaisiin.
     

Eli… 
Vaikka todisteet eivät ole ehdottomia, on mielestäni perusteltua pitää opetuslapsi Matteusta hänen nimellään kulkevan evankeliumin kirjoittajana.

Matti Kankaanniemi 
Kuka kirjoitti synoptiset evankeliumit 
http://www.nic.fi/~vlahsrk/tekstit/synoptise.html
... Jos Matti satut lukemaan tätä tekstiä, vaihda ihmeessä hienon web sivun taustan väri. Keltainen, ja vielä tuommoinen tumma... no good!
Kirjoittanut: MikkoL, 19.03.2012 08:10
     

Paljon asiaa
No sieltähän tuli tuima annos tietoa Markuksen evankeliumista.

Kiitos Matti Kankaanniemelle, joka on tehnyt ison työn tämän tiedon kokoamisessa ja antaa sen meille ilmaiseksi opiskeltavaksi ja arvosteltavaksi.

Saamme näin iloiten todeta, että tieteellisen tutkimuksen edustajan Matti Kankaanniemen mielestä Papiaksen lausunto on luotettava.

Markus antaa meille näin painavin todennäköisyyksin suoran linkin Simon Pietariin!
     

no mites on, herra mikko, jos Markuksen evankeliumin ensimmäisen luvun ensimmäisesetä jakeesta on tämän verran asiaa, kuinkas tässä keskustelussa oikein käy?

hyvä kysymys.
     
Internet kirjaston aineisto ei näet suinkaan pääty tähän.


.

lauantai 17. maaliskuuta 2012

Henki ja Laki - keskustelua

Palatino - Rooma
©2011 Irma Louhivuori

   Alustuksena laitan tähän joitain kohtia majesteettisesta tekstistä Room 8:1-17, ja esitän joitain vähemmän majesteettisia kysymyksiäni keskustelun aiheeksi meille tämän päivän kristityille, jotka emme kaikki asu Roomassa.

    Keskustelu on vapaa ja jokainen olkoon varustautunut siihen, että rankkaa arvostelua tulee puolelta jos toiseltakin.

    Se on terveellistä ja johtaa meitä yhdessä kriittiseen ajatteluun ja totuudelliseen Raamatun tutkimiseen.

    Itseemme kohdistuva arvostelu ja helvetin tuomiot ovat tervellistä, mutta ei kivaa, kuten entinen kalanmaksaöljy...


________________________________________
    "Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa."

    Monet lukevat tämän väärin tällä tavoin:

    "Mikään tuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa"

    huomaatko pienen mutta ratkaisevan eron?


________________________________________
    "Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista."

    HENGEN LAKI

    onpa lakihenkistä

    synnin ja kuoleman laki.

    miten niin olemme siitä vapaita?

    Late Johansson istuu kolmoismurhasta elinkautista, vaikka uskoo Jeesukseen Kristukseen, joka on hänen syntinsä täydellisesti sovittanut.

    vapaa vanki?


________________________________________
    "Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton."

    Mihin laki ei pystynyt?

    siirtämään antero vipusella meidät tuomion tilasta armahdetun tilaan?

    Mutta eihän se ole edes lain tarkoitus.

    Mikä on lain tarkoitus?

    Että eläisimme ihmisiksi, eikö niin.

    Rakastaisimme Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niinkuin itseämme.

    mitä se sitten onkin.

    Tähän tarkoitukseen laki ei kyennyt, koska olemme pottumaisia.


________________________________________
    Jumala teki sen.


    Minkä?

    No sen, mihin laki ei pystynyt, koska olemme pottumaisia.

    ?

    Jumala tekee sen, että rakastamme Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niinkuin itseämme.

    Että täytämme lain.


________________________________________
    Jumala tekee sen, mihin laki ei pystynyt sanoopi Paavali.

    niinhän minä olen koko ajan opettanut, sanoo joku...

    kaikki meidän tekomme hän on tehnyt todistaa Jesajakin

    No kun ei.

    Tässä ei lue, että Jumala täyttää lain puolestamme.

    Tässä lukee, että Jumala tekee sen mihin pyhä laki ei kykene.

    Laki vaatii meiltä jumalisuutta.

    Jumala tekee meistä jumalisia, että me vaellamme ihmisiksi.


________________________________________
    no mikkoseni, tämä alkaa mennä roomalaiseksi teoriaksi.

    mitä tämä soosi oikein on?

    no lukijani, niin alkaa mennä

    onneksi meillä on saksalaisia selittämään roomalaista teoriaa!

    vaan hullummaksi vaan männööpi Raamatun sana, suorastaan salaperäiseksi:

    "Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman Poikansa syntisten ihmisten kaltaisena.

    Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin, jotta meissä, jotka elämme Hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus."


________________________________________
    Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin, jotta meissä toteutuisi lain vaatima vanhurskaus.

    onpas Paavali, evankeliumin opettaja, tässä lakihenkinen.

    eikös me just kuoltu pois laista?

    nyt tarkoituksena onkin, Jeesuksen työn tarkoituksena, että meissä toteutuisi LAIN VAATIMA vanhurskaus.

    ei joku uskonnolinen uskomus, että kuoleman jälkeen pääsemme taivaaseen kotiin.

    ei joku uskonnollinen uskomus, että jossain siellä Jumala antaa syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä.

    vaan että meissä TOTEUTUISI lain vaatima vanhurskaus.

    reaaliteettejä tässä, arjen elämää

    Late lopetti huumeiden myynnin vankilasta vaikka se oli tuottoisaa ja menestyksellistä.

    Lain vaatima vanhurskaus toteutui hänessä Kristuksen sovitustyön kautta.

   
________________________________________
    Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset,

    Hengen mukaan elävillä Hengen mukaiset.

    sanoppa muuta!

    vaan mitä ovat arjen elämässä Pyhän Hengen mukaiset pyrkimykset, elämä ja rauha?

    sitä, että uskollisesti ja vakaasti hoidamme omaa sieluamme seuroista seuroihin, ettemme vaan putoa tieltä ja menetä uskoamme?


________________________________________
    Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua.

    Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen.

    Paavalin kielenkäytössä "liha" ei ole vain läskiä ja luita ja verta vaan jotain syvempää ihmisen olemuksessa.

    Ihmisen "turmeltunut luonto" ei ole kaikille nettiruukkulaisille niin mieluisa ilmaus.

    sekun johtaa ajatukset sinne perin syntiseen teoriaan

    ihminen voi elää lihan mukaan

    ihminen voi elää vastoin omaa luontoansa


________________________________________
    Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä.

    Jumalan Henki asuu teissä.

    Melkoinen ilmaus apostolilta.

    ei mikä vaan tuulen höykäys, joka vähän tunkkaista ilmaa sisällämme pyörittää

    tämän sanan suuruutta on ihmisen varmaan ihan mahdoton kunnolla käsittää tässä ajassa

    vaan melko räkäistä tappelua me keskenämme saamme aikaan näillä PH puheillamme

    on, ei, on, ehkä, no ei varmaan, jonkin verran

    näin PH arvot vaihtelevat kun toisiamme mittailemme

    joskus on PH joskus jopa ph kuviossa

    ja ovathan ne molemmat toki!

   
________________________________________
    Jos Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta Henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi.

    Jos jossia ei olisi niin lehmätkin lentäisivät.

   
________________________________________
    mutta nyt, kiitos Herran

    Kristus on teissä.

    siinä riittää meillä oppia ja elämää koko iankaikkisuudeksi.

    Henki luo elämää.

    jos olemme kuolleen oloisia, niin herätään ja noustaan ylösnousemuksen aamuun

    Henki nimittäin luo elämää

    ei kuolleita lehtiä

     
________________________________________
    Jos siis teissä asuu Jumalan Henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan Henkensä voimalla.


    jos jossia ei olisi, niin lehmätkin lentäisi

    --- tekevä eläviksi teidän kuolevaiset ruumiinne ---

     
________________________________________
    Meillä on siis velvollisuuksia
    Paavali

   
________________________________________
    Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää.


    Haamulin mielivirsi!

    Hengen avulla kuoletatte

    ketkä te?

    no ne, joilla on Henki

    siis hengellinen ihminen voi tehdä syntisiä TEKOJA.

    myös hyviä TEKOJA.

   
________________________________________
    Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia.

    porukkaa piisaa norpan ja aurooran lisäksi

    Jumalan Hengen johtamia ihmisiä.

   
________________________________________
    Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan.    Sara ja Hagar taas!

    Taivaan Isän lapsia

    ei iskuja ja rangaistuksia pahoista teoistaan pelkääviä orjia.

   
________________________________________
    Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme: "Abba! Isä!"

    Muistetaan, mikä on lapsen oikeus.

    saamme oikein huutaa

    "Abba! Isä!"

   
________________________________________
    Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia.

    Jumalan Hengen todistus.

    Meidän henkemme todistus.


    Miten tullaan Jumalan lapsiksi, Risto?

    kuka tarvitsee sellaisen seurakunnan todistuksen lapseudesta, joka Raamatun totuutta opettavan saarnaajan sutena heittää ulos.

    ilman mitään tajua Jumalan tahdosta!

   
________________________________________
    Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa; jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän.

________________________________________
    nämä aamukahvit saimme kerman kanssa.

    vai oikein lapsellisesti synttärikakun kanssa, jossa on monia kauniita kyntteleitä!

   
    Virsi 371
    1.
    Sun sanas, Herra, kutsuu luokses meitä,
    kun käymme täällä kadotuksen teitä
    ja teemme turhaan työtä raskasta,
    vaan emme pääse synnin kuormasta.

    2.
    Lahjoitat hengellemme virvoituksen
    ja lupaat meille rauhan, lohdutuksen,
    kun kiusattuina luokses tulemme
    ja tunnustamme oman tilamme.

    3.
    Tahtosi tiedän, kuulen varoituksen
    ja sydämessä tunnen kutsumuksen.
    Luoksesi, Herra, tulla tahtoisin,
    kun tiesi vain nyt oikein tuntisin.

    4.
    Vaan miten sokeana nähdä voisi
    ja tiekö eksyneelle tuttu oisi,
    mitenkä rampa pääsee liikkumaan,
    mitenkä kuollut nousee haudastaan?

    5.
    Kun sanot johtavasi tiellä taivaan
    murheeseen, ristiin, kärsimiseen, vaivaan,
    myös lupaat viedä kautta kuoleman
    kunniaan minut, kruunun voittajan.

    6.
    Vaan minä raukka pelkään kuolemaani,
    en suostu ristiin, sinun antamaasi,
    kipuja, vaivoja vain pakenen,
    en taivu koskaan alle murheitten.

    7.
    Ah ole, Jeesus, tienä eksyneelle,
    virvoittajaksi tule väsyneelle
    ja elämäksi mulle kuolleelle
    ja totuudeksi valheen orjalle.

    8.
    Voimallas ryöstä saalis saatanalta
    ja sydämestä särje synnin valta.
    Tee rakkaammaksi mulle ristin tie,
    se armon tuntemiseen minut vie.

    Wilhelmi Malmivaara 1888.
    Virsikirjaan 1938    Keskustelu on vapaa, arvostella ja tuomita toisiamme saamme, että totuus kävisi ilmi.
________________________________________
    Kiitos Herra Jeesus sanastasi ja apostolista, joka yhtä ja toista vaikeaakin on kirjoittanut seurakuntasi parhaaksi.
    Aamen

perjantai 16. maaliskuuta 2012

Jumalan terve


    toisella palstalla mama toi esiin apostoli Paavalin kirjeissä esiintyvän tervehdyksen, "pyhä suunanto"

    Itämaillahan tämä on edelleen tapana, että miehet miehiä, naiset naisia poskelle muiskauttavat kohteliaasti ja kauniisti.

    Taitaapi olla tämmöistä käytäntöä myös keski-Euroopassa ja slaavilaisessa maailmassa.


    Mietin tuota lestadiolaisten tapaa tervehtiä toisiaan.

    Mistähän se mahtaa juontaa?

    Onko se vain vanhoillis-lestadiolainen tapa?

    Mistä uskova tietää, kenelle näin voi sanoa ja kuka on ulkopuolinen, jolle sanotaan päivää.       Kirjoittanut: mama, 14.03.2012 17:34    
    Esikoislestadiolaisilla opetus (ainakin minun saamani) on tervehtiä kaikkia Jumalan rauhan tervehdyksellä.

    Toki olen monestikin nähnyt niitä tilanteita, joissa tervehditään ihmisiä rivissä: Jumalan terve, Jumalan terve, Jumalan terve, päivää, Jumalan terve, ...

    Melkoisen huonoa käytöstä.

    Ilmeisesti on myös toisenlaista kasvatusta kuin saamani.


       Kirjoittanut: Nosce te, 15.03.2012 09:38    
    Mikäs olisi hyvää käytöstä erityyppisten ihmisten (oppineisuus,uskonnoliisuus ym.erilaisuus)keskinäisessä kanssakäymisessä.
    Eipä taida koskaan ihan osua nappiin sanat ja muu kommunikointi.


       Kirjoittanut: anonyymi, 15.03.2012 11:17    
    Eri paikoissa pyörineenä on havainnut, että monilla muillakin on oma tapansa tervehtiä.

    Minä itse käytän useimmitten kaikkien kanssa sanaa: Rauhaa!

    Muistuu mieleeni vuosikymmenien takaa erään kaupungin rukoushuoneella, kun osallistuimme hääjuhlaan. Minulla oli jo silloin kokoparta, joka tuotti ongelmia orientoitumisessa.

    Osa tervehti normaalisti. Osa sanoi heti reippaasti: Päivää.

    Sitten oli mielenkiintoinen ryhmä, jotka ojensivat kätensä eivätkä sanoneetkaan heti mitään, vaan odottivat minun sanovan jotain ja vastasivat sitten samalla tavalla.


       Kirjoittanut: Nosce te, 15.03.2012 12:37    
    Kaipa olisi hyvä olla varovainen ettei loukkaisi mutta hiljaisuus kyllä tuntuu oudolta.Aikamoista psykologiaa.Olisiko halattava reippaasti ja rakkaudellisesti kaikkia ja sanottava terveisiä ylösnousseelta Herraltamme.
    Terveyttä tulisi julistaa eikä sairautta.


       Kirjoittanut: Nosce te, 15.03.2012 12:49    
    Rietasta halausta en kyllä halua suositella tervehtimisen yhteyteen.     Kirjoittanut: MikkoL, 16.03.2012 10:58    
    kiitos näistä kommenteista, varsin hauskoistakin!

    Jumalan rauhaa, Jumalan terve

    näillä on painokas sisältö ja tapauksesta riippuen niitä käytetään.

    kaikille sen sijaan voidaan toivottaa Rauhaa! tai sanoa Tere!    Varmaan tässä on lestadiolaiseen "käytännön teologiaan" tullut ajatusta Uudesta testamentista.

    Siellä on kumma kohta, joka taas laittaa ymmärryksemme ja tulkintataitomme koville:    Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle.

    Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua älkääkä jalkineita.

    Älkää matkan varrella pysähtykö tervehtimään ketään.

    Ja kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi: 'Rauha tälle kodille.'

    Jos siellä on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan. Ellei ole, toivotuksenne palaa teille.

    Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa mitä teille tarjotaan, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta toiseen.
    Lk 10:3-7


    Mitähän Jeesus mahtaa tarkoittaa "Ellei ole (rauhan arvoista), toivotuksenne palaa teille"

    mihinkä se toivotus meiltä lähti, mitä sen mukana meistä poistui?

    mikä palaa meille?

    katsotaas tuo Bibliasta vielä, koska sieltä käännöksestä juontavat lestadiolaisuuden opetukset.    Menkäät: katso, minä lähetän teidät niinkuin karitsat sutten keskelle.

    Älkäät ottako säkkiä, eikä kukkaroa, eikä kenkiä, ja älkäät ketään tervehtikö tiellä.

    Mutta kuhunka huoneesen te menette sisälle, niin sanokaat ensisti: rauha olkoon tälle huoneelle!

    Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne jää hänen päällensä; mutta jos ei, niin se palajaa teille.

    Mutta siinä huoneessa viipykäät, syökäät ja juokaat sitä, mitä heillä on; sillä työmies on palkkansa ansiollinen.

    Älkäät huoneesta huoneeseen käykö.
    Lk 10:3-7 Biblia 1776    no nyt jos kirjaimellisesti Jeesuksen sanoja otamme Bibliasta.

    - jos huoneessa on Rauhan lapsi, niin okay. Sen sijaan jos huoneessa on Maijan lapsi, niin...

    noh...

    entäs tämä tulkinta
    "kristityn tulee pysyä huoneessaan, eikä käydä huoneesta toiseen"

    näinhän Raamattu opettaa!

    (Biblian kääntämisen aikaan "huone" taisi olla eri merkityksessä kuin nykyään?"    "Rauha tälle huoneelle"

    "Rauha tälle talolle"

    "Rauhaa, Shalom, Salaam aleikum!"

    "Jumalan rauhaa"

    toivottelemme, ja jos ei ole rauhan lasta, niin tervehdys palaa meille takaisin.

    onpa kummaa opetusta Jeesukselta.

    Tekee mieli ihan koettaa alkukielestä sanoa, onko tämä "rauhan arvoinen" ... mitä se sitten KR 1992 tarkoittaakin, vai Rauhan lapsi

    (Maijallakin voi olla rauhan lapsi)    Menkää; katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle.

    Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua, älkää kenkiä, älkääkä tervehtikö ketään tiellä.

    Kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa ensiksi: 'Rauha tälle talolle!'

    Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne on lepäävä hänen päällänsä; mutta jos ei ole, niin se palajaa teille.

    Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut.

    Älkää siirtykö talosta taloon.
    Lk 10:3-7 KR 1938    Mannisen komitean käännös on tunnetusti tarkka ja lähellä alkukieltä. Rauhan lapsi talossa.

    mutta katsotaan vielä mitä kreikka ja mitä Lutherin saksa

    υἱὸς εἰρήνης
    hyios eireenees

    hyios on poika
    keisari Augustus sanoi että on parempi olla Herodeksen sika (hyos) kuin poika (hyios)... juutalaiset kun eivät syöneet silloinkaan sikaa mutta Herodes surmasi kolme omaa poikaansa

    eireenee on rauha ... siitä tulee muuten nimi Irene

    tuon voisi hurjapää kääntää siis
    jos talossa on "Irenen poika"

    mutta ei menisi kreikan tentistä läpi.

    "Rauhan poika" olisi tarkka, heprean ja aramena Ben Shalom.

    alkukielen ilmaisu on laajempi kuin vain "poika, lapsi" ja voi tarkoittaa muutakin.

    koska "rauhan lapsi" ei ole oikein suomea, niin KR 1992 sanoo "rauhan arvoinen"

    mikä menee ihan männikköön!


    hauska muuten tuo kreikan sana kun se toivotettu rauha tulee bumerganina takaisin


    anakampsei

    anna kamppeesi tms.. se tarkoittaa kirjaimellisesti "kääntyä takaisin"

    U-käännös nykykielen autoilussa

    (eikös ole kivaa tää yhdessä kielen opiskelu)    epanapaumeoi

    hmmm...

    ei vähemmän hauska kuin anakampsei

    ipana pau miau ... vai mitä se ipana sanoo

    tarkasti kääntäen se tarkoittaa "asettuu alalleen, asettuu sinne"

    auttaisko meitä ajatus kyyhkysestä Nooan arkista.

    lähetysmies saapuu taloon ja avaa oven ja lähettää rauhan kyyhkysen sanoen "Rauha tähän taloon"

    Tai "Jumalan rauhaa"

    kyyhkynen lentää etsien mihin laskeutua, ja jos on kaikki tulvan
    peitossa, joten se lennähtää takaisin lähetysmiehen olalle.


   

    Niin se kansankielinen käännös, jonka Martti Luther teki Deutschland

    "Und so daselbst wird ein Kind des Friedens sein, so wird euer Friede auf ihm beruhen; wo aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden."
Lk 10:6  1912 Luther Bible

    jokseenkin tarkasti sama kuin KR 1938.

    Ein Kind des Friedens kuulostaa minusta jostain syystä paremmalta kuin Rauhan lapsi vaikka tarkoittaa ihan samaa.

    zu euch wenden ... kääntyy luoksenne    siinä siis Raamatun tutkimista kielen ja käännösten avulla

    jos tein virheitä, pliis korjatkaa

    entäs se hengellinen sanoma


    no, tämä auttaa meitä käsittämään hieman miksi "Jumalan terve" ei ole kaikille lestadiolaisille helppo sanoa

    vaikka en ymmärrä mikä vaara siinä on

    sanoohan Jeesus yksinkertaisesti, että jos se ukkeli tai akkeli ei ole uskomassa niin ei mittään hättää

    rauha palaa sanojalle takaisin kuin kyyhkynen Nooan arkki.    isompi asia näin uskovien veljien ja sisarten sekä uskomattomien ulkopuolisten lumiukkojen ja akkojen ja muiden kanssa on tuo ilmaus Jeesuksen sanoissa

    rauhan lapsi

    (rauhan poika)

    Kind des Friedens!

    että olisimma rauhan lapsia

    se ei sulje pois maailmanrauhan puolustamista

    mutta taitaa sisältää hiukka enempi kuin mielenosoituksiin liittymisen katumarsseihin "rynkyt pois" huudoin.