keskiviikko 30. toukokuuta 2012

Pyhän Hengen pilkka

Kyyhkynen on Pyhän Hengen symboli. ref

Jeesus puhuu Pyhän Hengen pilkasta kaikissa kolmessa synoptisessa evankeliumissa. Erikoista ja poikkeuksellista näissä kohdissa on Herran viesti, että tätä nimenomaista syntiä ei anneta laisinkaan anteeksi.


"Sen tähden sanon teille: jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen herjaamista ei anteeksi anneta. Joka sanoo jotakin Ihmisen Poikaa vastaan, hänelle annetaan anteeksi, mutta joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan, hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä eikä tulevassa maailmanajassa."
Mt 12:31-32

"Totisesti: Kaikki tullaan antamaan ihmisille anteeksi, kaikki synnit ja herjaukset, miten he sitten herjaavatkin. Mutta jos joku herjaa Pyhää Henkeä, hän ei saa ikinä anteeksi vaan on syypää ikuiseen syntiin."
Mark 3:28-29  

"Jokaiselle, joka sanoo jotakin Ihmisen Poikaa vastaan, annetaan anteeksi, mutta sille, joka herjaa Pyhää Henkeä, ei anteeksi anneta."
Lk 12:10


Sana pilkka βλασφημία esiintyy evankeliumeissa useimmin kohdissa, joissa Jeesusta itseään syytetään jumalanpilkasta. 


Mitä Jeesus mahtaa tarkoittaa? 

Koetetaan rukoilevin sydämin katsoa tekstiyhteydestä, mitä asiasta saatamme oppia.


Matteus

[Jeesus ja Belsebul]

22 Sitten Jeesuksen luo tuotiin sokea ja mykkä mies, jota vaivasi paha henki. Jeesus paransi hänet, niin että mies puhui ja näki. 23 Kaikki olivat ihmeissään ja kyselivät: "Entäpä jos tämä on Daavidin Poika?" 24 Mutta kun fariseukset kuulivat sen, he sanoivat: "Itsensä Belsebulin, pääpaholaisen, avulla hän pahoja henkiä karkottaa."

25 Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille:
"Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu, eikä myöskään kaupunki tai perhe kestä, jos sitä repivät riidat. 26 Jos Saatana ajaa ulos Saatanan, silloin se on noussut itseään vastaan. Kuinka sen valtakunta silloin voi pysyä koossa? 27 Jos minä karkotan pahoja henkiä Belsebulin avulla, kenen avulla sitten teikäläiset niitä karkottavat? Heistä te saatte itsellenne tuomarit. 28 Mutta jos minä karkotan pahoja henkiä Jumalan Hengen voimalla, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne.

29 "Kuinka kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei ensin sido häntä? Vasta sitten hän voi ryöstää talon ja tavarat. 30 Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa.

31 "Sen tähden sanon teille: jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen herjaamista ei anteeksi anneta. 32 Joka sanoo jotakin Ihmisen Poikaa vastaan, hänelle annetaan anteeksi, mutta joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan, hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä eikä tulevassa maailmanajassa.
Mt 12:22-31


"Joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan" - tämä on laaja ilmaus, josta on tässä kohdassa esimerkki.

Panemme merkille, kuinka Jeesus tässä tekee eron itsensä (Ihmisen Pojan) ja Pyhän Hengen välillä - väittäessään että Jeesus karkoittaa pahoja henkiä Beelsebubin avulla fariseukset herjaavat Pyhää Henkeä.

Huomaamme myös erikoisen ilmauksen, joka antaisi meille viittauksen siihen, että myös tulevassa maailmanajassa voidaan saada syntejä anteeksi!

"hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä eikä tulevassa maailmanajssa"


Markus
[Jeesus ja Belsebul]

20 Jeesus palasi sitten kotiin, ja kansaa kerääntyi taas niin paljon, etteivät hän ja opetuslapset edes päässeet syömään. 21 Kun Jeesuksen omaiset kuulivat kaikesta tästä, he lähtivät sinne ottaakseen hänet huostaansa, sillä he luulivat, että hän oli poissa tolaltaan.

22 Mutta lainopettajat, joita oli tullut Jerusalemista, sanoivat: "Hänessä on Belsebul, itsensä pääpaholaisen voimin hän pahoja henkiä karkottaa." 23 Silloin Jeesus kutsui heidät luokseen ja puhui heille vertauksin: "Miten Saatana voi ajaa ulos Saatanan? 24 Jos valtakunta jakautuu ja taistelee itseään vastaan, se ei voi kestää, 25 eikä myöskään perhe kestä, jos sitä repivät riidat. 26 Ja jos Saatana nousee itseään vastaan, se ei voi kestää, vaan sen loppu on tullut. 27 Eihän kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei ensin sido häntä. Vasta sitten hän voi ryöstää talon ja tavarat.

28 Totisesti: Kaikki tullaan antamaan ihmisille anteeksi, kaikki synnit ja herjaukset, miten he sitten herjaavatkin. 29 Mutta jos joku herjaa Pyhää Henkeä, hän ei saa ikinä anteeksi vaan on syypää ikuiseen syntiin." 30 He näet olivat sanoneet, että Jeesuksessa oli saastainen henki.
Markus 3:20-30


Markuksen teksti on varsin lähellä Matteuksen tekstiä, tässä on mukana myös ajatus että Jeesus on omien sukulaistensakin mielestä päästään vialla.

Ilmaus on toinen kuin Matteuksella ja sanoo suoraan, että Jeesuksessa oleva henki on saastainen - vaikka Jeesuksessa on Pyhä Henki asuvaisena. Tässä "henkien erottamisen" virheessä on kuoleman synnin vaara.

Markus käyttää lopullista ilmausta "syypää iankaikkiseen syntiin" (αἰώνιος κρίσις  aionios krisis)


Luukas
[Peloton tunnustautuminen Kristuksen omaksi]

4 "Minä sanon teille, ystävilleni: Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta joiden valta ei ulotu sen pitemmälle. 5 Kuulkaa, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta sekä tappaa ihminen että syöstä hänet helvettiin. Niin, sanon teille: häntä teidän on pelättävä. 6 Varpusia saa kahdella kolikolla viisi, eikö niin? Silti Jumala ei unohda yhtäkään niistä. 7 Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu.
Älkää siis pelätkö. Olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset.

8 "Minä sanon teille: Joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen on Ihmisen Poika tunnustava omakseen Jumalan enkelien edessä. 9 Mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, se tullaan kieltämään Jumalan enkelien edessä. 10 Ja jokaiselle, joka sanoo jotakin Ihmisen Poikaa vastaan, annetaan anteeksi, mutta sille, joka herjaa Pyhää Henkeä, ei anteeksi anneta.

11 "Kun teitä kuljetetaan synagogiin ja viranomaisten ja esivallan eteen, älkää olko huolissanne siitä, mitä puhutte ja miten puolustatte itseänne. 12 Kun se hetki tulee, Pyhä Henki neuvoo, mitä teidän on sanottava."
Luukas 12:4-12

Luukkaalla Jeesuksen sanat ovat toisessa yhteydessä - nyt on puhe Hänen omistaan, joita rangaistuksen tai jopa kuoleman uhalla vaaditaan kieltämään uskonsa Häneen. Varoitusta Pyhän Hengen pilkasta seuraa rohkaisu, että tunnustamisen tilanteessa Pyhä Henki neuvoo, mitä on sanottava.

Voimme tästä ehkä ajatella, että myös Jumalan lapsessa olevan Pyhän Hengen pilkkaaminen on kuolemansynti.


Luukkaan evankeliumissa on myös tuo kertomus, joka on Matteuksessa ja Markuksessa, mutta varoitusta Pyhän Hengen pilkasta ei ole siinä mukana


[Jeesus ja Belsebul]
14 Jeesus ajoi mykästä miehestä pahan hengen. Kun henki oli lähtenyt, mykkä mies alkoi puhua, ja kaikki hämmästyivät. 15 Muutamat kuitenkin sanoivat: "Belsebulin*, itsensä pääpaholaisen, avulla hän pahoja henkiä karkottaa." 16 Toiset taas halusivat panna hänet koetukselle ja vaativat häneltä merkkiä taivaasta. 17 Mutta Jeesus tiesi, mitä heillä oli mielessä, ja sanoi:

"Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu, ja talot sortuvat toinen toisensa päälle. 18 Jos nyt Saatana taistelee itseään vastaan, kuinka sen valtakunta voi pysyä koossa? Tehän sanotte, että minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Belsebulin avulla. 19 Mutta jos minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Belsebulin avulla, kenen avulla sitten teikäläiset niitä karkottavat? Heistä te saatte itsellenne tuomarit. 20 Jos minä sitä vastoin ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne.

21 "Kun väkevä mies vartioi linnaansa ase kädessä, hänen omaisuutensa on turvassa. 22 Mutta jos toinen vielä väkevämpi hyökkää hänen kimppuunsa ja voittaa hänet, tuo väkevämpi ottaa häneltä aseet ja varusteet, joihin hän luotti, ja jakaa saamansa saaliin. 23 Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa.
Lk 11:14-21


Mitä tästä opimme?
Kolmessa evankeliumissa on yhtenäinen Jeesuksen opetus pilkkaamisesta (engl. blasphemy).

Jumalanpilkka - asia, josta Jeesusta jatkuvasti syytettiin - ei saanut Herralta tällaista varoitusta vaan tämä annetaan ihmiselle anteeksi.

Jeesuksen pilkka - tästä Herra sanoo nimenomaan, että Häntä saa pilkata ja se annetaan anteeksi. Itse Hän rukoili herjaajiensa puolesta ja ristilläkin sai vielä kuulla pilkkaa toiselta ryöväriltä Luukkaan evankeliumin kertoman mukaan.

Pyhän Hengen pilkka tarkoittaa Hen hengen pilkkaamista, joka on Jeesuksessa tai Hänen omissaan.

Ei kannata sellaiseen ryhtyä.

perjantai 4. toukokuuta 2012

Saako Ylösnoussutta koskea?

Noli me tangere!

Saako ihminen koskea Ylösnousseeseen?

Johanneksen evankeliumin 20 luku jäsentyy kahteen osaan juuri tämän kysymyksen perusteella.


Noli me tangere!
Maria seisoi haudan ovella ja itki. Siinä itkiessään hän kurkisti hautaan ja näki, että siinä, missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopukuista enkeliä, toinen pääpuolessa ja toinen jalkopäässä. Enkelit sanoivat hänelle: "Mitä itket, nainen?" Hän vastasi: "Minun Herrani on viety pois, enkä tiedä, minne hänet on pantu."

Tämän sanottuaan hän kääntyi ja näki Jeesuksen seisovan takanaan, mutta ei tajunnut, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle: "Mitä itket, nainen? Ketä sinä etsit?" Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi: "Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet pannut. Minä haen hänet pois."

Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Maria." Maria kääntyi ja sanoi: "Rabbuuni!" -- se on hepreaa ja merkitsee: opettajani.

Jeesus sanoi: "Älä koske minuun. Minä en vielä ole noussut Isän luo. Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman Isäni ja teidän Isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo."
Magdalan Maria riensi opetuslasten luo ja ilmoitti: "Minä olen nähnyt Herran!" Sitten hän kertoi, mitä Herra oli hänelle sanonut.
Joh 20:11-18Infer digitum tuum!

Tuomaan epäilys

Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!"  Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran.

Jeesus sanoi uudelleen: "Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät."  Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: "Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi."

Yksi kahdestatoista opetuslapsesta, Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, ei ollut muiden joukossa, kun Jeesus tuli. Toiset opetuslapset kertoivat hänelle: "Me näimme Herran." Mutta Tuomas sanoi: "En usko. Jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko."

Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!"

Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko!"

Silloin Tuomas sanoi: "Minun Herrani ja Jumalani!" Jeesus sanoi hänelle: "Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe."Mitä tähän sanomme?
Itse en ole tätä evankelista Johanneksen ilmeisen harkitusti esittämää vastakkainasettelua koskaan ennen huomannut, vaikka 20 luku on minulle lapsuudestani asti tuttu.

Suuri ilo on näin saada Raamatun äärellä oppia ja havaita yhä uusia sävyjä, rikkauksia, syvyyksiä ja korkeuksia sen sanomassa, joka välkehtii kuin kaunis jalokivi tai elävän lähteen pinta auringossa.

Voisimme arvella, että tälläkin tavoin Johanneksen evankeliumi haluaa korostaa ylösnousemuksen ruumiillista todellisuutta kaikenlaista doketismia, ruumiittomia näkyjä vastaan.

Mutta miksi sitten tuo Noli me tangere?

En tiedä, mutta saattaapi olla, että evankelistan tyyli on sellainen, että hän tarkoituksella luo mystistä ja salaperäistä ilmapiiriä Kristuksen kuvaukseen. Tässä hän todella onnistuu herättämään meidät ajattelemaan, mistä mahtaa olla kysymys.

Maria Magdalenaa kieltää koskemasta "koska ei ole vielä mennyt Isän luo" ja Tuomas Didymusta käskee koskemaan, jotta tämä uskoisi.

Olisiko esimerkiksi Johanneksella toisenlainen ajatus taivaaseen astumisesta, että se olisi tässä välillä jo tapahtunut?


No - kaikenlaista voimme ajatella ja pohtia ja rukoillenkin kysyä apua ymmärtämiseen Häneltä, joka Raamatun on inspiroinut, antanut koota, kopioida, painattaa ja ihmeellisesti meille suomalaisillekin omalla äidinkielellämme luettavaksi saattanut!