sunnuntai 23. syyskuuta 2012

Kerskaus onnesta? Gal 4:15


Gal 4:15 on aiheuttanut kääntäjille päänvaivaa, ja ratkaisut kuvastavat käännöstyölle ominaista työtä alkuperäisen viestin siirtämiseksi toiselle kielelle. Joskus on valittava vaihtoehtojen väliltä

τίς οὖν ἦν ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν;

päänvaivaa aiheuttaa lyhyen lauseen sana μακαρισμός makarismos


Apostoli Paavalin kirje huokuu tuohtumusta ja opettajan monia tuntemuksia älyttömien galatalaisten kanssa. Olisiko siinä vauhdissa lause jäänyt hieman keskeneräiseksi?


Suomennos
KR 1938 kääntää
"Missä on nyt teiltä kerskaaminen onnestanne?"

Kerskaus onnesta on hiukan outo ilmaus. Mitä Paavali tahtoo tässä sanoa, että galatalaiset eivät enää kehu siitä, että ovat onnellisia?

Tämä tulkinta ei vaikuta minusta kovin mielekkäältä käännökseltä tässä lauseyhteydessä. Emmekö pikemmin saa kuvan, että galatalaiset ovat ihmisinä entistä onnellisempia ja tyytyväisempiä saatuaan uutta ja parempaa käsitystä evankeliumista muilta opettajilta? Vaikka apostolin mielestä he ovat ajaneet kelkalla päin pinjaa.


Kr 1992 kääntää
Missä teidän riemunne ja innostuksenne nyt on?

Komitea on katsonut hyväksi alleviivata asiaa lisäämällä sanan "innostuksenne". Ajatus on, että galatalaiset olivat evankeliumin vastaanottaessaan ihmisinä riemuissaan ja iloisia, mutta tämä tunne on nyt väistynyt.

Kreikan sana μακαρισμός juontuu juuresta μακάριος autuus. Tämä sana on Vuorisaarnan kuuluisassa autuaaksi julistamisessa Matteus 5.3-11


Muun kielisiä käännöksiä
Myös muissa käännöksissä näkyy erilaisia tulkintoja Paavalin kirjeen lyhyen lausseen merkityksestä:


Latina
ubi est ergo beatitudo vestra Vulgata


Ruotsi

När hör man eder nu prisa eder saliga? SB1917
Var hör man nu er lovprisning? SFB
Var är nu den glädje och hänförelse som vi upplevde tillsammans? Levande Bibeln


Levande Bibeln tulkitsee laajemmin alkutekstiä, liittäen lauseen jatkossa olevaan Paavalin todistukseen, että galatalaiset olisivat pyynnöstä vaikka kaivaneet silmänsä päästään hänelle.

Saksa
Wie wart ihr dazumal so selig! LB 1545
Lutherin käännös on yksinkertaisuudessaan minusta hyvä koska sana selig sisältää sekä onnellinen että (uskonnollisesti) autuas..

Englanti

Where is then the blessedness ye spake of? KJV
Where, then, is your blessing of me now? NIV
Where then is that gratulation of yourselves? ASV

Kolme eri käännöstä, kolme eri merkitystä. Hankala lause tosiaan!

Ranska

Où donc est l’expression de votre bonheur? NEG1979


Makarismos
Sana μακαρισμός esiintyy koko Uuden Testamentin kirjoitusten kokoelmassa vain kahdessa kohtaa apostoli Paavalin kirjeissä. Gal 4:15 lisäksi se esiintyy painokkaasti Room 4:6-9
Ylistäähän Daavidkin autuaaksi sellaista ihmistä, jonka Jumala katsoo vanhurskaaksi hänen teoistaan riippumatta:

 -- Autuaita ne, joiden pahat teot on annettu
anteeksi
ja joiden synnit on pyyhitty pois.
Autuas se mies, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään.

Koskeeko nyt tämä autuaaksi ylistäminen vain ympärileikattuja vai myös ympärileikkaamattomia? Mehän sanomme: "Jumala katsoi Abrahamille vanhurskaudeksi uskon."
Room 4:6-9 KR 1992
Molemmissa kohdissa apostoli mielessä on isä Abraham. Room 4 Psalmin 32 selityksessä "ylistää autuaaksi" sisältää vahvan teologisen merkityksen, jonka Paavali tuo esiin.

Eikä ihme, onhan tuon Daavidin virren sanoma niin keskeinen Paavalille, evankeliumin julistajalle
 לדוד משׂכיל אשׁרי נשׂוי־פשׁע כסוי חטאה׃
Autuas se,
jonka pahat teot on annettu anteeksi,
jonka synnit on pyyhitty pois.
Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. Ps 32:1-2 KR 1992
Heprean alkutekstissä on osher, onnellinen, autuas

Septuaginta käänsi jakeen kreikaksi

Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι·

Makarios, autuas

Autuutta, onnea, on saada synnit anteeksi Jumalalta.


Takaisin galatalaisten pariin
Voisimmeko näin ollen nähdä aposotli Paavalin hieman keskeneräisessä lauseessa, kun sanat tulvivat kiihtyneestä mielestään niin nopeasti, teologisemman sisällön?

Ehkä apostoli ei vain sano "katsokaa nyt, riemunne ja intonne on kadonnut" vaan nimenomaan evankeliumin tuoma riemu ja into.

toisiko "missä on autuuden ilonne" Psalmin taustan antaman hengellisen puolen esille paremmin?

en tiedä, kysyn.

Hiusten halkomista?

juu.

vaan onpa jokainen hiuskarvammekin laskettu, Vapahtajamme opettaa Lk 12:7!