maanantai 31. maaliskuuta 2014

Genesis ja meri

Raamattu alkaa näillä sanoilla:
Alussa Jumala loi taivaan ja maan.

Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä.

Jumala sanoi: "Tulkoon valo!" Ja valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä, ja hän nimitti valon päiväksi, ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni ensimmäinen päivä.

Jumala sanoi: "Tulkoon kaartuva kansi vesien väliin, erottamaan vedet toisistaan." Jumala teki kannen ja erotti toiset vedet sen alapuolelle ja toiset sen yläpuolelle. Niin tapahtui, ja Jumala nimitti kannen taivaaksi. Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni toinen päivä.

Jumala sanoi: "Kokoontukoot taivaankannen alapuolella olevat vedet yhteen paikkaan, niin että maan kamara tulee näkyviin." Ja niin tapahtui. Jumala nimitti kiinteän kamaran maaksi, ja sen paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän nimitti mereksi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä.
1 Ms 1:1-9


Keskustelua tekstistä

1. Merta ei erityisesti luoda
Kirjoituksessa ei lue Alussa Jumala loi taivaan, maan ja meren.

Jumala ei teksissä myöskään sano Tulkoon meri! tavalla, joka olisi verrattavissa majesteettiseen Tulkoon valkeus!

Voimme siksi arvella, että luomiskertomuksen kirjoittajalle vesi on jonkinlainen peruselementti, alkuun ilman muuta kuuluva asia.


2. Tohu vebohu
והארץ היתה תהו ובהוvehaaretz haita tohu vebohu. 
Gen 1:2a

Kirkkoraamatun suomennos autio ja tyhjä on mielekäs, mutta heprean ilmaisussa on mukana kaoottinen sävy.
King James käänsi vaikean kohdan hienosti  And the earth was without form
Martti Luther taas KR tavoin Und die Erde war wüst und leer


3. Tehom
 וחשׁך על־פני תהום
vehosekh al pne tehom
Gen 1:2b

KR "pimeys peitti syvyydet" on suomea. Kirjaimellisesti tämä olisi "ja pimeys syvyyden pinnalla".. Tiedämme vedenpaisumuskertomuksesta, että tehom syvyydet olivat vettä.
majane tehom
Ja syvyyden lähteet ja taivaan akkunat sulkeutuivat, ja sade taivaasta taukosi. 
Gen 8:2
Tehom (Hebrew: תְּהוֹם‎), literally the Deep or Abyss (Greek Septuagint: ábyssos), refers to the Great Deep of the primordial waters of creation in the Bible. Tehom is a cognate of the Akkadian word tamtu and Ugaritic t-h-m which have similar meaning. As such it was equated with the earlier Sumerian Tiamat.

It was from here that the waters of Noah's flood had their origin and the place that God temporarily receded the Red Sea for the Israelites to pass over before destroying the pursuing Egyptian army, and the place that God will dry up for the righteous to walk on towards their redemption at the End of Days (Isaiah 11:15, context entire ch. 11).

In contrast to this, in another book from the Jewish Bible the drying of the Tehom will be a punishment to the wicked rather than a reward. (Isaiah 19:5)

Robert R. Stieglitz stated that Eblaitic texts demonstrate the equation of the goddess Beruth in the mythology of Sanchuniathon with Ugaritic thmt and Akkadian Tiâmat
wikipedia

4. Jumalan Henki ja vesi
ורוח אלהים מרחפת על־פני המים׃
veruakh elohim marhepet al pne hamaim
Jumalan henki liikkui vetten yllä Gen 1:3

sanan marpehet juurena on verbi radaf liikkua linnun tavoin, liihotella

Erityisen kaunis ja salaperäinen ilmaus!

Pyhä Henki ja vesi ovat erityisesti Johanneksen evankeliumissa kirkkaina, ja sielläkin salaperäisyyden verhoamina.


5. Raqia
ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים׃ 
vaijomar elohim jehi raqia betokh hamaim vaijhi mavdil bein maim lemaim
Ja Jumala sanoi: "Tulkoon taivaanvahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä".
Gen 1:6

Luomisen toisena päivänä Jumala tekee perustavaa rakennustyötä. tehom syvyydet erotetaan nyt ylhäällä olevista vesistä taivaan kannella, heprean raqia.

KR 1992 kääntää sanan raqia "kaartuva kansi".

Ja syvyyden lähteet ja taivaan akkunat sulkeutuivat, ja sade taivaasta taukosi. 
Gen 8:6

Kertomuksen kirjoittaja saattoi ajatella merta sekä maan alla olevia "pohjavesiä", jotka syvä kaivo tavoittaa ja joka lähteistä kumpuaa. Ylhäällä taivaan kannen takana taivaassa olivat toiset vedet, jotka taivaan ikkunoiden auetessa tulivat sateina maahan.


6. Veden ja maan erottaminen
Ja Jumala sanoi: "Kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin". Ja tapahtui niin.

Ja Jumala kutsui kuivan maaksi, ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.
Gen 1:9-10

Luomisen perustavat puitteet saavat muotoa kahdella erottamisella 
- syvyyden vedet (tehom) erotetaan taivaan kannella (raqia) taivaan vesistä
- vedet kokoontuvat mereen ja kuiva maa paljastuu

Tämän valmistelun jälkeen alkaa elämän luomisen kuvaus.


Tieteellinen kommentti
Luomiskertomuksen maininnat vedestä ovat modernin tieteen kannalta muinaista maailmankuvaa, jonka ymmärtäminen vaatii hyvää heprean kielitaitoa ja muinaisen Lähi-idän, etenkin Mesopotamian kulttuurien tuntemusta.

___
teksi on myös blogissa Elämän aamu

maanantai 24. maaliskuuta 2014

Maailman perustamisesta asti!

kuva homebuilding.org

Efesolaiskirjeessä ei käytetä Luukkaan evankeliumin tavoin kreikan ilmausta "aiooni", aikakausi, mutta jotain ennen aikojen alkua tosiaan on!

Kirjeen alussa oleva Jumalan ylistys on tärkeä raamatullisen jumalakuvan oivaltamiseksi.

Kyseessä ei ole jokin persoonaton tai muuten kovin kiireinen ja etäinen kylmän äärettömän avaruuden suunnittelija, vaan Taivaan Isä, joka ei ainoastaan huolehdi luomakunnastaan pienintä myöten vaan tuntee omansa henkilökohtaisesti nimeltä Kristuksessa.

Syvästi tämä tulee ilmi Johanneksen evankeliumin ihanassa kohdassa
Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista.
Johannes 17:24

Perustamiseen liittyvien sanojen tutkiminen johtaa varsin rikkaaseen maailmaan, josta tässä oman tutkimisen avuksi joitain kohtia.


Katabole
Kreikan sana katabole esiintyy Uudessa Testamentissa puhuttaessa maailman perustamisesta

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niinkuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,
Ef 1:3-6 KR 1938

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Hän on siunannut meitä kaikella Hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen tähden. Ylistetty olkoon hänen armonsa kirkkaus, kun hän antoi meille rakkaan Poikansa!
Ef 1:3-6 KR 1992

προ καταβολης κοσμου
pro katabolees kosmou

Ennen maailman perustamista KR 1938
Vaikka KR 1992 on ymmärrettävämpää ja sujuvampaa suomea, käännös "jo ennen maailma luomista" on aivan suotta epätarkka, tässä ei todellakaan ole alkutekstissä ilmausta "luominen".
Kreikan verbi katabole viittaa nimenomaan perustuksiin, kuten rakennuksen perustusten laskeminen.

απο καταβολης κοσμου
apo katabolees kosmou
Maailman (kosmoksen) perustamisesta asti

"Minä avaan suuni vertauksiin, minä tuon ilmi sen, mikä on ollut salassa maailman perustamisesta asti".
Matteus 11:50
απο καταβολης κοσμου
apo katabolees kosmou

vrt. Aasafin psalmi
Minä aion esittää viisaiden mietteitä,
tuon julki menneisyyden arvoituksia,
vanhoja asioita, joista olemme kuulleet,
joista isämme ovat meille kertoneet.
Me emme salaa niitä lapsiltamme vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt.
Psalmi 78:2-4

'Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.
Matteus 25:34

että tältä sukukunnalta vaadittaisiin kaikkien profeettain veri, mikä on vuodatettu maailman perustamisesta asti,
Luukas 11:50

"koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista"
Johannes 17:24
οτι ηγαπησας με προ καταβολης κοσμου 
apo katabolees kosmou

vaikka hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti.
Heb 4:3
απο καταβολης κοσμου γενηθεντων 
apo takaboles kosmou genetheton

sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti;
Heb 9:26
απο καταβολης κοσμου
apo kataboles kosmou

Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen
Heb 11:11
πιστει και αυτη σαρρα στειρα δυναμιν εις καταβολην σπερματος ελαβεν 
katabolen spermatos elaben

hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten, 
1 Piet 1:20
προ καταβολης κοσμου
pro kataboles kosmou

εσχατων των χρονων δι υμας
eskhaton ton khronon di hymas


Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta. 
Ilm 13:8
απο καταβολης κοσμου
apo katabolees kosmouThemelioo
Themelioo sana esiintyy rakennuksen perustuksista puhuttaessa

τεθεμελιωτο γαρ επι την πετραν
tethemelioto gar epi ten petran
Kalliolle perustettu

Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu.
Matteus 7:25 

Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle;
Luukas 5:48
εθηκεν θεμελιον επι την πετραν
etheeken themelion epi teen petran

etteivät, kun hän on pannut perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi
Luukas 14:29 
themelion

vankilan perustukset järkkyivät
Apt 16:26
themelia

etten rakentaisi toisen laskemalle perustukselle
Room 15:20
themelion


minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen
1 Kor 3:10
ως σοφος αρχιτεκτων θεμελιον εθηκα τεθεικα
themelion
huomaa sana arkkitehti (rakentaja)!

apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus
επι τω θεμελιω των αποστολων και προφητων οντος 
themelio

jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina
Kol 1:23
τη πιστει τεθεμελιωμενοι 
tethemeliomenoi


Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana
2 Tim 2:19
ο μεντοι στερεος θεμελιος του θεου εστηκεν εχων
themelios

Ja: "Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja;
Heb 1:10
και συ κατ αρχας κυριε την γην εθεμελιωσας 
teen geen ethemeliosas  
sana gee, maa... geologia, geotieteet, geografia jne.

sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala
Heb 11:10
εξεδεχετο γαρ την τους θεμελιους εχουσαν πολιν ης τεχνιτης και δημιουργος ο θεος 
tous themelious
tekhnites kai demiurgos ho theos . rakentaja ja luoja

sana demiurgi sai teologiassa omat merkityksensä sitten!

Ja kaupungin muurilla oli kaksitoista perustusta, ja niissä Karitsan kahdentoista apostolin kaksitoista nimeä. 
Ilm 21:14
themelious


O
uskon perustuksista Paavali käyttää toisinaan verbiä o

ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan
1 Kor 2:5
ινα η πιστις υμων μη η εν σοφια ανθρωπων αλλ εν δυναμει θεου 

tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia. 
Gal 3:9
οι εκ πιστεως ουτοι 


keskiviikko 19. maaliskuuta 2014

Jeesus kiroaa viikunapuun

Varhaisviikunoita 19.3. 2014 Beit Jalassa
kuva mikkol (vapaaseti käytettävissä)
Talvehtivat viikunapuu on aivaan kuolleen näköinen, pelkkä runko ja haarautuvia oksia, vihreätä ei missään.

Kevään tullen mantelipuiden kukkiessa myös viikuna alkaa työntää lehtiä. Näiden ensimmäisten lehtien lomassa on kuvassa näkyviä varhaisviikunoita, jotka ovat kypsyessään sangen maittavia. Varsinainen viikunasato on kesän lopulla elo- syyskuussa.

Muistutan taas viikunoista puhuttaessa, että ne ovat ainoa hedelmä, jonka varmuudella tiedämme kasvaneen Paratiisissa!

Silloin heidän silmänsä avautuivat, ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunanlehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen.
1 Ms 3:7


Lopunaikojen kesän ennustaja
Hän esitti heille myös vertauksen:

"Katsokaa viikunapuuta, tai mitä puuta tahansa. Kun näette sen puhkeavan lehteen, te tiedätte ilman muuta, että kesä on jo lähellä. Samalla tavoin te nähdessänne tämän tapahtuvan tiedätte, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti: tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa."
Luukas 21:29.33


Kirottu viikunapuu
Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, Jeesuksen tuli nälkä. Hän näki jonkin matkan päässä viikunapuun, joka oli lehdessä, ja meni katsomaan, löytyisikö siitä jotakin. Puun luo tultuaan hän ei kuitenkaan löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä vielä ei ollut viikunoiden aika. 
Silloin Jeesus sanoi puulle: "Älköön kukaan enää ikinä syökö sinun hedelmääsi!" 
Hänen opetuslapsensa kuulivat tämän.
Markus 11:12-14


Kirotun viikunapuun opetus
Kun he varhain aamulla kulkivat viikunapuun ohi, he näkivät sen kuivettuneen juuriaan myöten. Silloin Pietari muisti, mitä oli tapahtunut, ja sanoi Jeesukselle: "Rabbi, katso! Puu, jonka kirosit, on kuivettunut." 
Jeesus sanoi heille: "Uskokaa Jumalaan. Totisesti: jos joku sanoo tälle vuorelle: 'Nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen!', se myös tapahtuu, jos hän ei sydämessään epäile vaan uskoo, että niin käy kuin hän sanoo. Niinpä minä sanon teille: Mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän. 
Ja kun seisotte rukoilemassa, antakaa anteeksi kaikki mitä teillä on jotakuta vastaan. Silloin myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa teille rikkomuksenne anteeksi. Jos te ette anna anteeksi, ei teidän taivaallinen Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne.
Markus 11:20-26  perjantai 14. maaliskuuta 2014

1 Kor 12:31 à la Gerson Lameck Mgaya

Gerson Lameck Mgaya
kuva seurakuntalainen.fi

Miikka Niiranen raportoi Uudessa Tiessä tansanialaisen pastori Gerson Lameck Mgayan väitöksestä itä-Suomen yliopistossa:
Miten sitten Paavalia tulisi tulkita monipuolisemmin? Miten vaikkapa antiikin retoriset keinot näkyvät konkreettisesti tekstin tulkinnassa?

- Esimerkiksi kohdassa 1. Kor. 12:31 suomenkielinen teksti vuoden 1992 käännöksen mukaan alkaa kehotuksella "Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja!" Lauseen tarkempi lukeminen ajan retoriikan näkökulmasta kuitenkin paljastaa, että Paavali ei kehota mitään, vaan pilkkaa korinttilaisten tapaa laittaa armolahjat arvojärjestykseen. Hän ikään kuin tuhahtaa: "Mutta te tavoittelette kaikkein arvokkaimpia armolahjoja!" Tällainen käännösratkaisu sopisi paremmin yhteen koko luvun sanoman kanssa, Mgaya painottaa.

- Voidaksemme ymmärtää Paavalin viestin oikein, pitää käsittää, ettei hän pyri antamaan objektiivista informaatiota. Monen sekaannuksen syynä on ollut tapa lukea Paavalia niin, että hän antaa suoria ohjeita. Se ei ole totta, Mgaya päättää.

Mgayan Uuden testamentin eksegetiikan alaan kuluva väitöskirja Spiritual Gifts: A Sociorhetorical Interpretation of 1 Cor 12-14 tarkastetaan filosofisessa tiedekunnassa 14.3. Vastaväittäjänä toimi dosentti Mikael Tellbe Lundin yliopistosta ja kustoksena professori Lauri Thurén Itä-Suomen yliopistosta. 14.03.2014 09:11
PÄIVITETTY 09:22 | UUSI TIE | MIIKKA NIIRANEN
seurakuntalainen.fi
Hieno saavutus, Gerson Lameck Mgaya, parhaat onnitteluni ja Jumalan runsasta siunuasta!


Käännöksiä
-------------
1 Kor 12:31 
ζηλουτε δε τα χαρισματα τα μειζονα κρειττονα και ετι καθ υπερβολην οδον υμιν δεικνυμι 
-------------

Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien.
KR 1938

Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja! Nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti muita parempi.
KR 1992

Verbinä vahva ζηλόω zēloō josta myös poliittisen kiivailijan nimi, Simon Kiivailija, selootti!

Suomalainen kehottava käännös on vanhaa perua, merkitys löytyy esimerkiksi
kuningas Jaakon Raamatusta:
But covet earnestly the best gifts: and yet shew I unto you a more excellent way.

Lutherilta
Strebet aber nach den besten Gaben! Und ich will euch noch einen köstlichern Weg zeigen.

Vulgatasta
aemulamini autem charismata maiora et adhuc excellentiorem viam vobis demonstro 

Bibilia Takatifu
Basi takeni kwa moyo karama zilizo bora. Nami nitawaonyesha njia iliyo bora kupita zote.


Keskustelua
Mgayan ehdottama suorastaan korinttolaisia ivaileva retoriikka johtaa omalla tavallaan luontevammin maailmankuuluun jatkoon "parempaan tiehen" eli 1 Kor 13. jossa on mainiosti kreikassa hyperbola

ajatus olisi sitten jotain tämmöistä
... te suorastaan kiivailette saadaksenne parhaita armolahjoja, mutta minä osoitan teille paljon paremman tien 

Eipä taida missään virallisessa Uuden testamentin käännöksessä tuota sisältöä olla...

Perinteinen käännös antaa ajatuksen, että se paras armolahjoista on rakkaus. Vaan mahtaako tämä olla apostolin tarkoittama merkitys?

Usko, toivo ja rakkaus ovat eri kategoriassa kuin kielilläpuhuminen tai selittäminen.


sunnuntai 2. maaliskuuta 2014

Jumalan suunnitelmat ja aivoitukset

Jumalan suunnitelma

Otto Mannisen käännöskomitea käytti sanaa suunnitelma vain kahdessa kohtaa Raamatussa, eikä
kumpikaan niistä viittaa Jumalaan.  

Nehemia 6:6  Siihen oli kirjoitettu: "Kansojen kesken huhuillaan, ja myös Gasmu sanoo, että sinä ja juutalaiset suunnittelette kapinaa. Sentähden sinä rakennat muuria, ja itse sinä pyrit heidän kuninkaaksensa - niin kerrotaan.

Sananlaskut 20:18  Neuvotellen suunnitelmat vahvistuvat, ja sotaa on sinun käytävä neuvokkuudella.

Voimme siis sanoa, että KR 1933-38 mukaaan Raamatussa ei ole ilmausta "Jumalan suunnitelma".


Jumalan aivoitus
Aivoitoimintaa kuvaava jo vanhentunut sana aivoitus sen sijaan esiintyy sekä Jumalasta että ihmisistä puhuttaessa. Löysin nämä kohdat Jumalan aivoituksista:

2 Kun 19:25  Etkö ole kuullut: kauan sitten minä olen tätä valmistanut, muinaisuudesta saakka tätä aivoitellut! Nyt minä olen sen toteuttanut, ja niin sinä sait hävittää varustetut kaupungit autioiksi kiviroukkioiksi,

Job 38:2  "Kuka olet sinä, joka taitamattomilla puheilla pimennät minun aivoitukseni?

Job 42:3  'Kuka peittää minun aivoitukseni taitamattomasti?' Siis on niin: minä puhuin ymmärtämättömästi, asioista, jotka ovat ylen ihmeelliset minun käsittää.

Ps 33:11  Mutta Herran neuvo pysyy iankaikkisesti, hänen sydämensä aivoitukset suvusta sukuun.

Ps 40:5  Herra, minun Jumalani, suuret ovat sinun ihmetekosi ja sinun aivoituksesi meitä kohtaan. Ei ole ketään sinun vertaistasi. Niitä minä tahdon julistaa, niistä puhua, niitten paljous on suurempi, kuin luetella taidan.

Jes 5:19  niitä, jotka sanovat: "Joutukoon pian hänen tekonsa, että me sen näemme; täyttyköön ja tapahtukoon Israelin Pyhän aivoitus, että me sen tiedämme!"

Jes 25:1  Herra, sinä olet minun Jumalani; minä kunnioitan sinua, kiitän sinun nimeäsi, sillä sinä olet tehnyt ihmeitä, sinun aivoituksesi kaukaisilta päiviltä ovat todet ja vakaat.

Isa_37:26  Etkö ole kuullut: kauan sitten minä olen tätä valmistanut, muinaisuudesta saakka tätä aivoitellut! Nyt minä olen sen toteuttanut, ja niin sinä sait hävittää varustetut kaupungit autioiksi kiviroukkioiksi, 

Isa_46:11  Minä olen kutsunut kotkan päivänkoitosta, kaukaisesta maasta neuvopäätökseni miehen. Minkä olen puhunut, sen minä myös toteutan; mitä olen aivoitellut, sen minä myös teen. 

Jer 23:20  Eikä Herran viha asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään. 

Jer 30:24  Eikä Herran vihan hehku asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen ymmärtämään. 

Jer 49:20  Sentähden kuulkaa Herran päätös, jonka hän on päättänyt Edomia vastaan, ja hänen aivoituksensa, jotka hän on aivoitellut Teemanin asukkaita vastaan: Totisesti, ne raastetaan pois, nuo lauman vähäiset; totisesti, niiden laidun kauhistuu niiden tähden. 

Jer 50:45  Sentähden kuulkaa Herran päätös, jonka hän on päättänyt Baabelia vastaan, ja hänen aivoituksensa, jotka hän on aivoitellut kaldealaisten maata vastaan: Totisesti, ne raastetaan pois, nuo lauman vähäiset; totisesti, laidun kauhistuu niiden tähden.
 
Jer 51:29  Ja maa vapisee ja vääntelehtii tuskasta, sillä Herran aivoitukset täyttyvät Baabelia vastaan: hän tekee Baabelin maasta asumattoman erämaan. 

Aamos 4:13  Sillä katso: hän on se, joka on tehnyt vuoret ja luonut tuulen, joka ilmoittaa ihmiselle, mikä hänen aivoituksensa on, joka tekee aamuruskon ja pimeyden ja joka kulkee maan kukkulain ylitse - Herra, Jumala Sebaot, on hänen nimensä. 

Miika 4:12  Mutta he eivät tunne Herran aivoituksia eivätkä ymmärrä hänen neuvoansa, sillä hän kokoaa heidät niinkuin lyhteet puimatantereelle. 

Luukas 7:30  Mutta fariseukset ja lainoppineet tekivät turhaksi Jumalan aivoituksen heitä kohtaan eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta. 

Room 8:28  Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. 

Room 9:11  ja ennenkuin kaksoset olivat syntyneetkään ja ennenkuin olivat tehneet mitään, hyvää tai pahaa, niin - että Jumalan valinnan mukainen aivoitus pysyisi, ei tekojen tähden, vaan kutsujan tähden - 

Ef 1:11  Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan, 

Ef 3:11  sen iankaikkisen aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme, 

2 Tim 1:9  hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja, 

Heb 4:12  Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; 

Ilm 17:17  Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti, ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät. 


Kommentti
Uuden testamentin koinee kreikassa tavallisin "aivoitus" sanalla käännetty on prothesis. (Kreikan sana ei merkitykseltään liity proteesiin!)

Vanhassa testamentissa tavallisin on makhsava verbistä ajatella (siitä modernin heprean tietokone, makhsev)

Aimo Nikolaisen käännöskomitea jätti aivoitus sanan kokonaan käytöstä hyvästä syystä, ja KR 1992 sisältää ilmauksen "Jumalan suunnitelma".

On hyvä tutustua Raamatun jakeiden kontekstiin ja nähdä, mitä "aivoitus" tai "suunnitelma" missäkin yhteydessä tarkoittaa.