sunnuntai 17. toukokuuta 2009

Jeesuksen äidinkielen sanoja UT:ssa

Maalulan kristityssä kylässä Syyriassa puhutaan yhä
Jeesuksen äidinkieltä, länsi-arameaa


Jeesuksen aikana kansa puhui aramean kieltä.

Vanhassa testamentissa arameaa on Danielin ja Esran kirjoissa. Talmud on kirjoitettu arameaksi.

Hepreaa osattiin kansankin keskuudessa varmaan jonkin verran, kuultiinhan sitä synagoogissa joka sapatti luetuissa teksteissä. Kirjanoppineet puhuivat ja lukivat hepreaa sujuvasti.

Uus-arameaa puhuu yhä noin 400.000 ihmistä Lähi-idän eri alueilla. Heidän joukossaan on juutalaisia, kristittyjä, muslimeja sekä mandealaisia, mutta kieli on vaarassa kadota käytöstä.

Jeesuksen äidinkielelle lähintä sukua oleva läntinen aramea elää vain kolmessa kylässä Syyriassa, kristityjen Ma'loula ja muslimien Bakh'a ja Jub'addin.

Uusi testamentti on kirjoitettu koinee kreikaksi, kansankielisellä kreikalla.

Jeesus ja hänen seurassaan olleet puhuivat arameaa, joten jo Uusi testamentti on kielen käännös - arameasta kreikkaan.

On mielenkiintoista, että kreikkalaisessa tekstissä on mukana muutamia arameankielisiä sanoja.

Jos sanot itsellesi tai muille näitä sanoja, puhut kieltä, jota meidän Herramme hyvin osaa ja jolla Maria äiti poikaansa puhutteli ja Joosef neuvoi puusepänverstaassa.suomalaisissa käännöksissä jotkut näistä on käännetty edelleen, jotkut ovat jääneet myös suomalaiseen käännökseen arameankielisinä sanoina.

meille tutut Halleluja ja Hoosianna sanat ovat hepreaa.

Seuraavissa Raamatun kohdissa on Jeesuksen äidinkieltä mukana alkutekstissä.


Talita kumi
Kuin hän vielä puhui, tulivat muutamat synagogan päämieheltä, jotka sanoivat: sinun tyttäres on kuollut: mitäs silleen Mestaria vaivaat?

Mutta Jesus kohta kuultuansa sen sanan sanottavan, sanoi synagogan päämiehelle: älä pelkää, ainoastaan usko.

Ja ei hän sallinut kenenkään itsiänsä seurata, vaan Pietarin ja Jakobin ja Johanneksen, Jakobin veljen.

Ja hän tuli synagogan päämiehen huoneeseen, ja näki pauhinan ja ne, jotka itkivät ja porasivat paljon.

Ja hän meni sisälle, ja sanoi heille: mitä te pauhaatte ja itkette? Lapsi ei ole kuollut, vaan makaa.

Ja he nauroivat häntä. Mutta kuin hän oli kaikki ajanut ulos, otti hän lapsen isän ja äidin kanssansa ja ne, jotka hänen kanssansa olivat, ja meni sisälle, kussa lapsi makasi,

Ja tarttui lapsen käteen ja sanoi hänelle: talita kumi, se on sanottu: piikainen, (sinulle minä sanon), nouse ylös.

Ja kohta piika nousi ja kävi; sillä hän oli kahdentoistakymmenen ajastaikainen. Ja he hämmästyivät suurella hämmästyksellä.

Ja hän haasti heitä kovin, ettei kenkään sitä saisi tietää, ja hän käski antaa hänelle syötävää.


Markus 5:35-43 Biblia 1776Varmaan joku vieläkin nauraa tämän kertomuksen kuullessaan.

Mutta en yhtään ihmettele, että nuo Jeesuksen sanat jäivät soimaan kuulijoiden korviin alkukielellä

Talitha kumi

arameaksi ţlîthâ qûm

ţlê nuori, feminiini muodossa

qûm nouse! käsky


ja tyttö nousi


Effata
Ja taas kuin hän läksi Tyron ja Sidonin maan ääristä, tuli hän Galilean meren tykö, kymmenen kaupungin maan äärten keskitse.

Ja he toivat hänen tykönsä kuuron, joka myös mykkä oli, ja he rukoilivat häntä panemaan kätensä hänen päällensä,

Ja hän otti hänen erinänsä kansasta ja pisti sormensa hänen korviinsa, sylki ja rupesi hänen kieleensä,

Ja katsahtain taivaaseen huokasi, ja sanoi hänelle; ephphata, se on: aukene.

Ja kohta aukenivat hänen korvansa, ja hänen kielensä side pääsi vallallensa ja puhui selkiästi.

Ja hän haasti heidät kellenkään sanomasta. Mutta jota enemmän hän haasti, sitä enemmin he ilmoittivat.

Ja he suuresti hämmästyivät, sanoen: hyvästi hän kaikki teki: kuurot hän tekee kuulemaan ja mykät puhumaan.


Markus 7:31-37 Biblia 1776Jeesuksen huokaus Isän puoleen on arameaa, Markus antaa sanalle myös käännöksen.

ethpthaħ
passiivi imperatiivi sanasta aukene


Abba
Ja he tulivat kylään, jonka nimi oli Getsemane. Ja hän sanoi opetuslapsillensa: istukaat tässä niinkauvan kuin minä rukoilen.

Ja hän otti Pietarin ja Jakobin ja Johanneksen kanssansa, ja rupesi vapisemaan ja kauhistumaan.

Ja sanoi heille: minun sieluni on suuresti murheissansa kuolemaan asti. Olkaat tässä ja valvokaat.

Ja hän kävi vähää edemmä, lankesi maahan ja rukoili, jos mahdollinen olis, että aika hänen ohitsensa kävis.

Ja sanoi: Abba minun Isäni! kaikki ovat sinulle mahdolliset: ota pois minulta tämä kalkki, ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, mutta niinkuin sinä.


Markus 14:32-36 Biblia 1776


Jeesus oli aivan yksin, joten ainoa joka tästä koskettavasta rukoustaistelusta on voinut apostoleille kertoa on Jeesus itse.

abba IsäRaka
Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa enempi kuin kirjanoppineiden ja Pharisealaisten, niin ette tule taivaan valtakuntaan.

Te kuulitte mitä sanottu oli vanhoille: ei sinun pidä tappaman; mutta jokainen, joka tappaa, hänen pitää tuomioon vikapää oleman.

Mutta minä sanon teille: että jokainen, joka tyhmästi vihastuu veljellensä, hänen pitää tuomioon vikapää oleman; mutta jokainen, joka sanoo veljellensä: raka, hänen pitää neuvon alle vikapää oleman; mutta jokainen, joka sanoo: sinä tyhmä, hänen pitää helvetin tuleen vikapää oleman.


Matteus 5:20-22 Biblia 1776Biblia on säilyttänyt aramealaisen sanan raka joka on alkutekstissä. toinen haukkumasana on moron.

Talmudin arameassa raka tarkoittaa tyhjänpäiväistä, typerystä. taustalla on silloin ehkä heprean reka.

tämän sanan merkityksestä on käyty paljon keskustelua viimeaikoina.

moron on kreikkaa ja Biblian "tyhmä" on hyvä käännös. kyseessä ei ymmärtääkseni ole "mielenvikainen, hullu".Mammona
Ei kenkään voi palvella kahta herraa; sillä taikka hän tätä vihaa ja toista rakastaa, taikka hän tähän suostuu ja toisen ylönkatsoo. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa.


Matteus 6:24 Biblia 1776


Sana mammona on Jeesuksen käyttämää arameankieltä ja on Raamatun kautta tullut myös suomenkielen sanastoon.


Älä minuun koske!
Ylösnousemus. Giotto 1304-06
Cappella Scrovegni, Padua

Rabbuuni
Mutta Maria seisoi ulkona haudan edessä ja itki. Ja kuin hän niin itki, kumarsi hän itsensä hautaan.

Ja näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan, yhden pään puolessa ja toisen jalkain puolessa, siinä missä Jesuksen ruumis pantu oli.

Ne sanoivat hänelle: vaimo, mitäs itket? Hän sanoi heille: he ovat minun Herrani ottaneet pois, ja en tiedä, kuhunka he hänen ovat panneet.

Ja kuin hän nämät sanonut oli, käänsi hän itsensä taapäin, ja näki Jesuksen seisovan, eikä tietänyt, että se oli Jesus.

Sanoi Jesus hänelle: vaimo, mitäs itket? ketäs etsit? Mutta hän luuli sen yrttitarhan haltiaksi, ja sanoi hänelle: Herra, jos sinä hänen kannoit pois, niin sano minulle, kuhunkas hänen panit, ja minä tahdon hänen ottaa.

Jesus sanoi hänelle: Maria! niin hän käänsi itsensä ja sanoi hänelle: Rabboni, se on: Mestari.


Johannes 20:11-16 Biblia 1776Yksi ainoa Puutarhurin sana "Maria" saa Maria Magdaleenan tunnistamaan aamuyön hämärissäkin rakkaan Jeesuksensa.

Uuden testamentin kauneimpia kohtia.

Heprean muoto on rabbi

mutta Maria vastaa välittömästi omalla kielellään, "Galilean murteellaan" arameaksi - onhan hän kotoisin Kinneretin järven rannalta Magdalan kaupungista.

Rabbuuni!


Maranata
Joka ei Herraa Jesusta Kristusta rakasta, se olkoon anatema maranata.


1 Kor 16:22 Biblia 1776Maranata on arameaa ja tarkoittaa Herra, tule!

anatema on kreikkaa ja tarkoittaa olla kirottu


Eli eli lamma sabaktani
Mutta kuudennesta hetkestä hamaan yhdeksänteen asti oli pimiä kaikessa maassa.

Ja liki yhdeksättä hetkeä huusi Jesus suurella äänellä, sanoen: Eli, Eli, lamma sabaktani? se on: minun Jumalani, minun Jumalani, miksis minun ylenannoit?

Mutta muutamat niistä, jotka siinä seisoivat, kuin he sen kuulivat, sanoivat: Eliasta hän huutaa.

Ja kohta juoksi yksi heistä ja otti sienen, ja täytti sen etikalla, pani sen ruovon päähän, ja antoi hänen juoda.

Mutta muut sanoivat: pidäs, katsokaamme, jos Elias tulee häntä päästämään.

Niin Jesus taas huusi suurella äänellä, ja antoi henkensä.


Matteus 27:45-50 Biblia 1776Jeesuksen elämän hirvein tuskanhuuto, varmaan sellainen karjaisu jota emme edes voi kuvitella, on arameaksi.

Eli, eli, lama sabaktani

Hepreassa tuo Psalmi 22 jae olisi
êlî êlî lâmâ `azabtânî

Jeesus käyttää kuoleman hetkellä äidinkieltään ja oman aikansa raamatunkäännöstä, aramealaista Psalmien targumia.


Jod, keraia
Älkäät luulko, että minä tulin lakia ja prophetaita päästämään: en minä tullut päästämään, vaan täyttämään.

Sillä totisesti sanon minä teille: siihenasti kuin taivas ja maa katoo, ei pidä vähinkään piirto eikä joku rahtu laista katooman, siihenasti kuin kaikki tapahtuvat.


Matteus 5:17-18 Biblia 1776kreikkalaisessa tekstissä on tässä kaksi arameankielistä sanaa

jod ja keraia ovat aramean kirjainten pienimpiä nykäsiä

jod on aakkosista pienin j-kirjain ja kuin heittomerkki

keraia on aramean kirjaimiin lisättyjä pieniä koukeroita.

ne pysyvät tallessa tämän maailman loppuun asti eikä sille kukaan voi yhtikäs mitään!


---
Viite - käytän tässä blogissa runkona UT:n arameaa koskevaa artikkelia

2 kommenttia:

  1. IHMETTELEN SITÄ, ETTÄ VARHAISET KIRKOT NIIN PERUSTEELLISESTI SYRJÄYTTIVÄT SEN KIELEN, JOLLA JEESUS ALKUJAAN PUHUI SAARNANSA. JOKAINEN TOINEN TOISTAAN SEURANNUT KÄÄNNÖS JÄTTI POIS JOTAKIN SIITÄ ALKUPERÄISESTÄ VIVAHTEESTA. OLISIHAN SILLOISTEN OPPINEIDEN TULLUT TUO YMMÄÄRTÄÄ!

    VastaaPoista
  2. Havaintosi on kuin jäävuoren huippu. Asia on syvällinen ja laaka ja käsittää lännen ja idän kirkkojen kasvuun toisistaan eroon. Aramea ja sen sukulaiskielet jatkuivat kyllä käytössä Lähi-idäsä, mutta kreikan ote ajoi ne paitsioon uusi testamenttihan on kirjoitettu kreikaksi.
    Lännessä Rooman kieli, latina, otti selkävoiton.

    VastaaPoista