maanantai 30. toukokuuta 2011

Pyhitys
Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen,
sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa.
Hep 12:14 KR 1938


Päivän Sana 29. toukokuuta 2011 uskonkirjat.fiKirjoittanut: mamaPyrkikää rauhaan kaikkien kanssa.

Pyrkikää pyhitykseen.

Sillä ilman pyhitystä ei ole kukaan näkevä Herraa.

Kun tuon jakeen paloittelee selkeäksi.


Rauhaan pyrkiminen kaikkien kanssa lienee aika selkeä asia.

Mutta mitä ihmettä on pyhitykseen pyrkiminen, joka vielä on sellainen asia, jota ilman ei kukaan ole näkevä Herraa?

Pyrkiminen kuulostaa joltain mikä liittyy sellaiseen, jossa pitää olla jollain tavoin aktiivinen?Heprealaiskirjeessä on kuusi kohtaa, joissa puhutaan pyhityksestä:

Hepr. 2:11
Pyhittäjällä ja pyhitettävillä on kaikilla sama isä; siksi ei pyhittäjä häpeäkään kutsua näitä veljikseen:

Hepr. 10:10
Tämän tahdon mukaisesti meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa.

Hepr. 10:14
sillä hän on jo yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

Hepr. 10:29
Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen ansaitseekaan mielestänne se, joka polkee jalkoihinsa Jumalan Pojan, pitää epäpyhänä liiton verta, jolla hänet itsensä on pyhitetty, ja häpäisee armon Henkeä!

Hepr. 12:14
Tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa ja pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa.

Hepr. 13:12
Siksi myös Jeesus kärsi ja kuoli kaupunginportin ulkopuolella pyhittääkseen kansan omalla verellään.Pyhittäjä on Jeesus Kristus.

Näissä heprealaiskirjeen kohdissa on kahdenlaista sävyä:

Pyhitys on jo tapahtunut:

-ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa

-liiton verta, jolla hänet itsensä on pyhitetty

-kuoli kaupunginportin ulkopuolella pyhittääkseen kansan omalla verellään


Ja pyhitys tulee tapahtumaan:

-yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

-pyrkikää pyhitykseenWikipedia kertoo pyhityksestä seuraavaa johdannossaan:


"Pyhitys (hepreaksi ‏קדיש‎, kadash, kreik. hagiadzoo) myös hengellinen kasvu, on tapahtuma uskovan elämässä, jossa itse uskova tai jokin muu asia erotetaan Pyhäksi Jumalalle epäpyhästä.

Kristillisyydessä pyhityksen vaikuttaa Pyhä Henki. Uskovan elämässä pyhitys on, tai tulisi olla, jatkuva tapahtuma.

Pyhitys on liitto Jumalan kanssa.

Pyhityksen kautta uskovan elämä on vapautettu pyhän piiriin.

Se on Jumalalle erotettua ja Jumalan omaa.

Pyhitys on myös katumusta ja parannusta; epäpyhästä elämän tavasta, tottumuksesta, sanoista, teoista, ajatuksista, näennäisestä uskosta, harhaluulosta tai epäuskosta."

"Pyhityksen kautta uskovan elämä on vapautettu pyhän piiriin.

Se on Jumalalle erotettua ja Jumalan omaa."

Tässä taitaa olla aikamoisen hyvin kiteytettynä tuo ensimmäinen asia; pyhitys, joka on jo tapahtunut.

Jeesus Kristus on kuolemallaan lunastanut meidät omikseen, pyhittänyt.

Eikös vain?Wikipedia jatkaa:

Luterilainen vakaumus pyhityksestä

"Ihmisen vanhurskauttaminen ja uudestisyntyminen ovat uuden elämän ja pyhityksen edellytys.

Pyhitys on Pyhän Hengen aikaansaama vanhurskauden hedelmä Kristukseen uskovassa ihmisessä.

Pyhä Henki vaikuttaa pyhityksen Jumalan sanan kautta.

Vanhurskauttaminen on kertakaikkinen ja pyhitys on jatkuvaa Jumalan armon työtä ihmisessä.

Pyhitys on jatkuvaa Pyhällä Hengellä täyttymistä.

Uskova on koko elämänsä ajan Jumalan edessä samanaikaisesti täydellisesti syntinen ja täydellisesti pyhä.

Hän on täydellisesti pyhä Kristuksen työn perusteella ja näin ollen Jumalalle kelpaava, mutta vanhan luontonsa tähden hän on syntinen ja jatkuvasti armoa tarvitseva.

Hänessä näkyvä pyhitys jää tässä ajassa aina keskeneräiseksi ja odottaa täyttymystään taivaassa.Käytännössä Kristukseen uskova ihminen kokee pyhityksen omassa elämässään yhä syvenevänä synnin ja armon tuntemisena.

Pyhitys on välttämätön, koska se on Jumalan tahto.

Uskovan ihmisen tulee vaeltaa jokapäiväisessä mielenmuutoksessa ja syntien anteeksisaamisessa.

Kun Pyhä Henki on aikaansaanut ihmisessä uskon evankeliumiin, Hän saa samassa ihmisessä aikaan uskon kautta myös pyhityksen ja hyviä tekoja.

Uskovan ei tule kuitenkaan turvata omaan pyhitykseensä, vaan hänen tulee luottaa yksin Kristukseen, joka on pelastuksen ja pyhityksen ainut kestävä perusta, sillä Kristus on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi."Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä.

Joh 17:17-19


Totuuden pyhittämiä!


"Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät."


Meidät on lähetetty maailmaan. Meillä on tehtävä.Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki!

Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon.

Jumalalle kiitos, te jotka olitte synnin orjia, olette nyt tulleet koko sydämestänne kuuliaisiksi sille opetukselle, jonka ohjattavaksi teidät on uskottu.Olette päässeet vapaiksi synnin orjuudesta ja palvelette nyt vanhurskautta -- käytän yksinkertaista kieltä, jotta voisitte ymmärtää minua. Ennen te annoitte itsenne saastaisuuden ja pahuuden palvelukseen ja saitte aikaan pahuutta. Antautukaa nyt palvelemaan Jumalan tahtoa, niin hän pyhittää teidät.

Kun olitte synnin orjia, ette voineet palvella vanhurskautta.

Minkä sadon te siitä korjasitte? Kaikkea sellaista mitä nyt häpeätte, sillä sen loppuna on kuolema.

Mutta kun nyt olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi, te korjaatte satona pyhityksen ja saatte lopuksi ikuisen elämän.

Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Room 6:15-23"Kun olitte synnin orjia, ette voineet palvella vanhurskautta.

Minkä sadon te siitä korjasitte? Kaikkea sellaista mitä nyt häpeätte, sillä sen loppuna on kuolema.

Mutta kun nyt olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi, te korjaatte satona pyhityksen ja saatte lopuksi ikuisen elämän."


...olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi...

Oletko sinä Jumalan palvelija?

Etsitkö Hänen tahtoaan?

Iloitsetko uudesta päivästä, jonka saat elää Hänelle?Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi.

1 Kor 1:30


Tuossa ei siis lue:

Hänet Jumala on antanut meille vanhurskaudeksi, vanhurskaudeksi, vanhurskaudeksi ja vanhurskaudeksi...


Menevät niin kovin helposti sekaisin nuo asiat.Millaisestakohan pyhityksestä tässä onkaan kyse:


Mies, joka ei usko, on uskovan vaimonsa pyhittämä, ja vaimo, joka ei usko, on uskovan miehensä pyhittämä. Muutenhan teidän lapsenne olisivat epäpuhtaita; nyt he kuitenkin ovat pyhiä.

1. Kor. 7:14Rakkaat ystävät! Kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle.

2. Kor. 7:1


"Kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset..."

Herättävätkö Jumalan lupaukset sinussa halun palvella häntä, pyhittää elämäsi Hänelle?

Herättävätkö ne sinussa halun kysellä Häneltä, mikä on Hänen tahtonsa sinun elämäsi suhteen tässä ja nyt? Tänä aamuna?

Ja kun kyselet, odotatko vastausta?

Vai onko sinulla mykkä Jumala, joka ei kykene sinulle tahtoaan ilmaisemaan?

Vai oletko kenties itse kuuro Hänen sanoilleen?Rakas Jeesus Kristus, veljemme.

Anna meille kuulevat korvat kuulemaan Sinun sanojasi, Sinun tahtoasi meidän jokaisen omassa elämässämme.

Muokkaa sydämemme alttiiksi palvelemaan Sinua siinä, minkä olet nähnyt kunkin meidän kohdallemme hyväksi.

Saammehan aina suuresti iloita, kun kuuntelemme Sinun ääntäsi ja Sinua seuraamme. Se on sellaista iloa, jota ei voi toiselle edes kertoa. Sitä ei maailma ymmärrä.

Avaa meille myös Sanaasi tämän pyhityksen ymmärtämiseksi.

AamenJumalan tahdon mukainen elämä


Sitten vielä, veljet! Te olette oppineet meiltä, miten teidän on elettävä ollaksenne Jumalalle mieleen, ja niinhän te elättekin. Mutta Herran Jeesuksen nimessä pyydämme ja kehotamme teitä pyrkimään yhä parempaan.

Tiedättehän, mitä käskyjä me Herran Jeesuksen puolesta olemme teille antaneet.

Jumalan tahto on, että te pyhitytte. Kavahtakaa siveettömyyttä!

Jokaisen teistä on opittava pitämään ruumiinsa* pyhänä ja kunniassa.

Älkää antako sitä himon ja kiihkon valtaan, niin kuin tekevät pakanat, jotka eivät tunne Jumalaa.

Kukaan ei saa pyrkiä hyötymään veljensä kustannuksella. Herra rankaisee kaikesta sellaisesta, niin kuin olemme teille sanoneet ja teroittaneet mieleenne.

Jumala ei näet ole kutsunut meitä elämään synnillistä, vaan pyhää elämää.

Sen tähden se, joka kääntää selkänsä näille ohjeille, ei käännä selkäänsä ihmiselle vaan Jumalalle, joka antaa teihin Pyhän Henkensä.

1 Tess 4:1-8Suuressa taloudessa ei ole vain kultaisia ja hopeisia astioita, vaan myös puusta ja savesta tehtyjä. Toiset on tarkoitettu arvokkaaseen, toiset arkiseen käyttöön.

Siitä, joka puhdistaa itsensä kaikesta tuollaisesta, tulee arvokkaaseen käyttöön sopiva astia, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen ja kaikkiin hyviin tarkoituksiin käyttökelpoinen.
2 Tim 2:20-21

Kirjoittanut: AB

Jokainen voi sitten valita minkälainen astia haluaisi olla.

1. Arkinen astia, jota käytetään päivittäin?

2. Juhlava astia, jota ihaillaan, mutta ei juuri koskaan käytetä?

Kirjoittanut: mamaarvokkaaseen käyttöön sopiva astia,

-pyhitetty,
-isännälleen hyödyllinen ja
-kaikkiin hyviin tarkoituksiin käyttökelpoinen.Tuossa on viittaus seuraavan Roomalaiskirjeen kohtaan:

Jumala siis armahtaa kenet tahtoo ja paaduttaa kenet tahtoo.

Joku teistä ehkä kysyy: "Miksi Jumala sitten moittii ihmisiä? Eihän kukaan voi vastustaa hänen tahtoaan."

Ihmisparka, mikä sinä olet arvostelemaan Jumalaa? Sanooko saviastia muovaajalleen: "Miksi teit minusta tällaisen?"

Kyllä kai savenvalajalla on oikeus tehdä samasta savesta toinen astia arvokasta ja toinen arkista käyttöä varten?

Näin on myös Jumala tehnyt näyttääkseen vihansa ja osoittaakseen voimansa. Suuressa kärsivällisyydessään hän on tosin säästänyt noita vihan astioita, jotka on määrätty tuhottaviksi.

Room 9:18-22Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa.

1 Tess 5:23


koko olemuksenne,

-teidän henkenne,
-sielunne ja
-ruumiinneVirsi 47

1.
Jeesus, kirkas tähteni,
aamunkoitto Jaakobista,
tahdon antaa lahjaksi,
mitä vain on antamista.
Kaikki armoa on vain.
Tahdon antaa mitä sain.

2.
Annan kiitosuhriksi
avunhuudon, katumuksen.
Annan kaikki puutteeni,
köyhän uskonrukouksen.
Armas Lapsi, kuulet sen,
itse vastaat aamenen.

3.
Uskon, lahjan kalleimman,
sinulta sai sydämeni.
Käyttöösi nyt luovutan,
Herra, kaikki jäseneni.
Pyhitä siis ruumiini
eläväksi uhriksi.

4.
Tuoksukoon nyt yli maan
mirha armon, lohdutuksen.
Lahjanasi, Lapsi, saan
elämääni uudistuksen.
Jeesus, auta uhraamaan
niin kuin viisaat itämaan.

5.
Kaiken luoja, valtias,
synnyit syntiuhriksemme.
Orjan muotoon, laupias,
tahdoit jäädä keskellemme.
Anna meidät maailmaan
lahjojasi jakamaan.
Säk. 1–4 Erdmann Neumeister 1716.
Suom. Elias Lönnrot 1874.
Virsikirjaan 1886.
Uud. ja säk. 5 komitea 1937, 1984.

perjantai 27. toukokuuta 2011

Uuden liiton lupaus ja merkki

Jumala tekee liiton ihmisen kanssa.

Tämä järjestys on todella tärkeä huomata. Ei tässä ole kyse ihmisten keksimistä uskonnollisista tavoista ja menoista ja riiteistä. Näin uskomme.

Näin Raamattu asian kuvaa, Nooan liitto on Jumalan yksinpuhelua, monologi, liitto ja lupaus, Abrahamille tuli Herran sana, liitto ja lupaus.

Ei kukaan ihminen myöskään tilannut sikiötä Marian kohtuun.

Ei niinkun juolahtanut kenenkään mieleenkään.Tutkimme yhdessä käsitettä "liitto" Uudessa testamentissa.

Teemme sen tuttuun tapaan, katsomme ensin kaikki kohdat, jossa esiintyy sana liitto, διαθήκη diatheke koinee kreikaksi ja testamentum Vulgatan latinaksi, ja koetamme niistä jotain oppia.

Rukoilemme yhdessä "Herra, avaa armossasi meille Sanaasi ja opeta meitä näissä uskon syvissä asioissa. Kiitos että olet luvannut Pyhän Hengen meitä johtamaan kaikkeen totuuteen.Aamen"


käytän tässä palstassa taas Mannisen komitean käännöstä vuodelta 1938, joka on luotettavan tarkkaa käännöstä kreikasta vaikka ei aina sujuvinta suomenkieltä.


Ensimmäisen kerran sana "liitto" tulee vastaamme Uudessa testamentissa Matteuksen evankeliumissa:


Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini".

Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki; sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa."
Mat 26:27-29LIITTO

Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi:
"Juokaa tästä kaikki; sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

Tämä vasta ihmeellinen liitto on, juoda ihmisen verta!

Mikään ei olisi juutalaiselle kansalle sen vastenmielisempää, inhottavampaa ja Mooseksen laissa eläimenkin veren syömisestä määrätään kuolemanrangaistus.

LIITON MERKITYS
vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi

LUPAUS
minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa.

tässä sitten semmonen hiukan merkillinen lupaus!Markus kertoo samoin:

Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Ottakaa, tämä on minun ruumiini".

Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille; ja he kaikki joivat siitä. Ja hän sanoi heille:
"Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä.

Totisesti minä sanon teille: minä en juo enää viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena Jumalan valtakunnassa."
Mk 14:22-25

Markus käyttää tässä väkevää ilmausta LIITON VERI


Luukkaan evankeliumin alussa on juhlavasti esillä Abrahamin liitto, kun Johannes Kastajan isä profetoi Pyhässä Hengessä:

Ja Sakarias, hänen isänsä, täytettiin Pyhällä Hengellä, ja hän ennusti sanoen:

"Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen ja kohottanut meille pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin huoneesta - niinkuin hän on puhunut hamasta ikiajoista pyhäin profeettainsa suun kautta - pelastukseksi vihollisistamme ja kaikkien niiden kädestä, jotka meitä vihaavat, tehdäkseen laupeuden meidän isillemme ja muistaakseen pyhän liittonsa, sen valan, jonka hän vannoi Aabrahamille, meidän isällemme; suodakseen meidän, vapahdettuina vihollistemme kädestä, pelkäämättä palvella häntä pyhyydessä ja vanhurskaudessa hänen edessään kaikkina elinpäivinämme.
Lk 1:67-75Jumala muistaa Abrahamille vannomansa valan ja on valmistava lunastuksen ja korottava pelastuksen sarven.

Miksi?

Mitä tämä ennustus merkitsee Sakarian ja Elisabetin sukupolvelle, Israelin kansalle?

suodakseen meidän

1. vapahdettuina vihollistemme kädestä.
- Israel odotti hartaasti Jumalan lupaamaa Messias-kuningasta vapauttamaan vihollisten käsistä, tuolla hetkellä Rooman miehitysvallasta, ja rakentamaan uudelleen Israelin huoneen.


2. pelkäämättä palvella häntä pyhyydessä ja vanhurskaudessa hänen edessään kaikkina elinpäivinämme.
- että Israelin kansa saisi pelkäämättä palvella Jumalaa
- pyhyydessä ja vanhurskaudessa
- kaikkina elinpäivinä lapsuudesta hamaan vanhuuteen astiLuukas kertoo ehtoollisen asettamisen sanoista hieman toisin kuin Matteus ja Markus:

Ja he menivät ja havaitsivat niin olevan, kuin Jeesus oli heille sanonut, ja valmistivat pääsiäislampaan.
Ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssansa. Ja hän sanoi heille: "Minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne, ennenkuin minä kärsin;
sillä minä sanon teille, etten minä sitä enää syö, ennenkuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa".

Ja hän otti maljan, kiitti ja sanoi: "Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Sillä minä sanon teille: tästedes minä en juo viinipuun antia, ennenkuin Jumalan valtakunta tulee."

Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni."

Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan."
Lk 22:13-20Juutalaisella pääsiäisaterialla, Egyptistä lähdön muistoaterialla, juodaan viiniä neljä siunauksen maljaa.

Luukkaan evankeliumissa Jeesus antaa Taivasten valtakunnan merkityksen aterialle, pääsiäislammasta Hän ei enää syö ennenkuin "Jumalan valtakunnan täyttymys tapahtuu"

Samoin viinipuun antia Hän ei juo "ennenkuin Jumalan valtakunta tulee"

... täyttymys tapahtuu, valtakunta tulee

Toisen maljan, ehkä viimeisen eli neljänne, aikana Jeesus sanoo liiton sanat

LIITTO
"Tämä malja on uusi liitto minun veressäni"

MERKITYS
"joka teidän edestänne vuodatetaan"Abrahamin liitto on esillä Apostolien tekojen alussa Pietarin hellulntain saarnassa Jerusalemin asukkaille:

"Ja kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat, ovat myös ennustaneet näitä päiviä.

Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: 'Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat'.

Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne."
Apt 3:24-26Stefanuksen puheessa, jonka johdosta hänet surmattiin julkisesti kivittämällä, on Israelin johtajille tarkoitettu viittaus Abrahamin liittoon ja ympärileikkausken merkkiin:

"Ja hän antoi hänelle ympärileikkauksen liiton; ja niin Aabrahamille syntyi Iisak, ja hän ympärileikkasi hänet kahdeksantena päivänä, ja Iisakille syntyi Jaakob, ja Jaakobille ne kaksitoista kantaisää.#
Apt 7:8

Ilmaus on "ympärileikkauksen liitto"Tiedämme, että apostoli Paavali kirjoittaa asiasta syvällisesti, laajasti ja keskeisesti. Otan tähän vain lyhyet kohdat ja voimme myöhemmin puhua niistä perusteellisemmin.

Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta,
ovat israelilaisia: heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja jumalanpalvelus ja lupaukset; heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!
Rom 9:4-5

Paljon on Jumala Israelille antanut!Tilanne ei silti ole toivoton:

Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on:

"Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden.

Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu.
Rm 11:25-29

"Tämä on oleva MINUN liittoni heidän kanssaan, kun MINÄ otan pois heidän syntinsä"

Kaikki on Jumalan tekoa ja armoa.Ilmeisesti vanhin kohta ehtoollisen asettamisesta Uudessa testamentissa:

Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; tehkää tämä minun muistokseni".

Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni; niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni".

Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin hän tulee.
1Co 11:24-26


"Tämä malja on uusi liitto minun veressäni"Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Jumalan Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin.
Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan; ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.
2 Kor 3:4-6

UUDEN LIITON PALVELIJAKoska meillä siis on tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkeat emmekä tee niinkuin Mooses, joka pani peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaista.

Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa.

Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä; mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois.

Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.
2Co 3:12-17

VANHAN LIITON KIRJOITUKSETALLEGORIA SAARASTA JA HAAGARISTA

Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lain alaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo?

Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta.

Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar; sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen.

Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme.
Gal 4:21-25

Tässä allegoriassa apostolilla menevät hiukan ajat ja paikat sekaisin, eliväthän Abraham, Saara ja Haagar kauan ennen Siinain liittoa.

NAISET OVAT KAKSI LIITTOA
Siinain liitto
Uusi liittoPAKANAT, LIITOT JA LUPAUKSET

Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi - että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa;

mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.
Ef 2:11-13

Abrahamin liitto - Ympärileikkaus
Uusi liitto - Kristuksen veriHuom Patu! varmaan panemme yhdessä merkille tässä kohdassa Ef 2:12 varsin uudenaikaisen ilmauksen

"Israelin kansalaisoikeudet"Heprealaiskirje puhuu liitosta paljon:

JEESUS UUDEN LIITON TAKAAJA
Ja niinkuin tämä ei tapahtunut ilman valan vannomista - nuo taas ovat papeiksi tulleet ilman heistä vannottua valaa, mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi: "Herra on vannonut eikä ole katuva: 'Sinä olet pappi iankaikkisesti'" -
niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.
Hep 7:20-22

Kun asioita vannotaan, mukana on myös takaaja, takuumies.


JEREMIAN PROFETIA

Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista. Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan esiinkantavat lahjoja, ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niinkuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: "Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin".

Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.

Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton, en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra.

Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: 'Tunne Herra'; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut.
Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä."

Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.
Hep 8:3-13


Jumalan silmissä Abrahamin liitto, Siinain liitto, on käynyt huonoksi, se on rikottu eikä saavuttanut toteutumistaan.

Vanha liitto ilmestysmajoineen ja paistoineen on myöskin taivaassa olevan iankaikkisen kirkkaan maallinen ajallinen katoava kuva. (Tämä on kovin kreikkalaisen Platonin ajatusmaailmaa muistuttava kohta Heprealaiskirjeessä)

Parempi, uusi liitto Jeesuksessa on "perustettu paremmille lupauksille"

Vanha liitto on lähellä häviämistään (Heprealaiskirjeen kirjoittamisen aikoina roomalaiset hävittivät Jerusalemin temppelin, jossa liiton maja oli ollut, Jumalan asunto kansansa keskellä, kaikkein pyhin, ja jossa vanhan litton uhreja uhrattiin)Heprealaiskirjeen 9 luvussa on perusteellista Vanhan ja Uuden liiton vertailua. Otan siitä vain muutaman kohdan, teksti on varsin laaja ja tärkeä.

LIITON MAJA
"Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla jumalanpalvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö."
Hep 9:1

LIITON VERI
Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.
Hep 9:15

Sentähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty. Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niinkuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen veren ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan, sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt".
Hep 9:18-20

Tämä kohta tuo mieleen ehtoollisen asetussanat "uusi liitto minun veressäni"Heprealaiskirjeen kirjoittaja jatkaa tästä samasta aiheesta, liiton verestä:

LIITON YKSI UHRI
Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:
"Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";
ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".

Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.
Hep 9:14-18LIITON VEREN TALLAAMINEN

Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.

Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman: kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!

Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: "Minun on kosto, minä olen maksava"; ja vielä: "Herra on tuomitseva kansansa".

Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin.
Hep 10:26-31Joillekin omantunnon aroille tämä väkevä kohta on aiheuttanut suunnatonta ahdistusta.

Toiset lankeavat uskomattomaan farisealaisuuteen "en tee tahallani syntiä"

koska se ei ole totta, silmät on peitettävä elämän arjen todellisuudelta ja sydämen pahuudelta.LIITON VUORET

Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea ja joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, ette pasunan kaiun ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi; sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä: "Koskettakoon vuorta vaikka eläinkin, se kivitettäköön";
ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi: "Minä olen peljästynyt ja vapisen";

vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö, ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri.
Hep 12:18-24ja todellakin ei, tämä ei todellakaan tarkoita sitä Pohjoisen maan seurakuntaa, kuten jotkut lahkohenkiset väittävät, vaan sitä taivaallista esikoisten joukkoa josta Ilmestyskirjassa on puhe.HEPREALAISKIRJEEN SIUNAUS

Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen, hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti!
Amen.
Hep 13:20-21

tässä on
IANKAIKKISEN LIITON VERI

se suuri lammasten Paimen

Rauhanliittoja solmivalle uskolliselle Jumalalle kunnia aina ja iankaikkisesti!Vanhan liiton näkyjä taivaassa!

Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita.
Ilm 11:19


Tämä on myös viimeinen kohta, jossa sana liitto esiintyy Uudessa testamentissa

torstai 26. toukokuuta 2011

Liiton kansa ja lupaukset

Raamatussa on erityinen alleviivaus - ihmisen jumalasuhde ei ole mitä sattuu, vaan Jumala tekee liiton luomansa ihmisen kanssa.

Liitto sana on meille tuttu arkikielestä - liitin, liitämme sivut toisiinsa, avioliitto, Neuvostoliitto, IATAn lentoliitto, Saksan liittotasavalta, ... löydät varmaan nopeasti lisää "liitto" sanoja.

näissä kaikissa liitetään jotain toisiinsa.Jumala käyttää tätä asiaa, liittoa, perustavan jumalasuhteen kulmakivenä.

On liitto ja sillä liitolla on merkki, symboli, joka tuo sen mieleen ja kertoo siitä.

Jumalan tekemiä liittoja Raamatussa ovat

Nooan liitto ja sateenkaari

Abrahamin liitto ja ympärileikkaus

Siinain liitto, Mooseksen laki kansalle

Uusi liitto, Jeesuksen asettama liiton ateriaNooan liitto on täysin yksipuolinen.

Jumala hävitti luomansa ihmisen tämän pahuuden tähden ja vedenpaisumus hukutti kaikki paitsi Nooan ja hänen vaimonsa ja lapsensa.

Jumala tekee liiton itsensä kanssa, ja sanoo ettei enää hukuta ihmistä tämän pahuuden tähden.

Sateenkaari pilvissä muistuttaa Jumalaa tästä päätöksestä, liitosta Nooan kanssa.

Tsunameita ja vedenpaisumuksia on tänäkin vuonna, mutta kaikkia ihmisiä ei vuorille nousevan veden alle hukuteta.LIITTO
Ja Jumala sanoi Nooalle ja hänen pojilleen:
"Minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa, kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka ovat teidän kanssanne maan päällä, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien villieläintenkin kanssa, kaikkien niiden kanssa, jotka tulivat arkista ulos.

LUPAUS
Minä teen liiton ja annan teille lupaukseni: koskaan enää ei vedenpaisumus tuhoa kaikkea elävää, se ei koskaan enää hävitä maata."MERKKI
Jumala sanoi vielä: "Tämä on merkkinä liitosta, jonka minä teen teidän sekä kaikkien maan päällä elävien olentojen kanssa kaikkiin tuleviin sukupolviin asti: minä asetan kaareni pilviin, ja se on oleva merkkinä minun ja maan välisestä liitosta.

Kun annan pilvien nousta taivaalle ja sateenkaari näkyy pilvissä, muistan liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaiken elollisen kanssa: vedet eivät enää koskaan paisu tuhotulvaksi hukuttamaan kaikkea elävää.

Kaari näkyy pilvissä, ja kun minä sen näen, muistan ikuisen liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaikkien maan päällä elävien kanssa."

Ja Jumala sanoi vielä Nooalle: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä teen kaikkien maan päällä elävien kanssa."


1 Ms 9:8-17 KR 1992Jumala tekee kahdenkeskisen liiton 99 vuotiaan Abrahamin kanssa, johon olennaisesti sisältyy myös vaimonsa Saara.

Jumalan tekemä liitto heprean בּרית brit sisältää useita suuria asioita

1 Ms 17:1-3 kertoo napakasti:

Kuka liiton tekee?
"Minä olen Jumala, Kaikkivaltias."
Tässä on Jumalan nimi "El Shaddai"

Mitä Abrahamin tulee tehdä?
"Vaella koko sydämestäsi minun tahtoni mukaisesti"

Mitä Abraham liitosta hyötyy?
"niin minä otan sinut liittoon kanssani ja teen suureksi sinun jälkeläistesi määrän".Abrahamin liiton sisältö on

"Vaella koko sydämestäsi minun tahtoni mukaisesti"

Abrahamin elämä on vaellusta

Tiedämme että hän sananmukaisesti vaelsi, lähti siirtolaisena kotimaastaan uuteen maahan ja sieltä vieraili naapurimaissa.

Tiedämme että Kaanaanmaassa Abraham vaelsi telttaansa siirrellen, irroitti teltan vaarnat, pakkasi kamelinsa ja laumansa ja vaelsi toiselle paikkakunnalle.

Abrahamin elämä sisälsi kirjamellisesti paljon vaellusta, mutta voimme myös sanoa kuvannollisesti, että elämä on vaellusta.

Mutta miten Jumala edellyttää, että Abraham vaeltaa Hänen tahtonsa mukaan, kun mitään Jumalan lakia ei oltu annettu eikä annettu vielä pitkään aikaan.

Emme tiedä kaikkea.

Tiedämme vain, että Abraham vaelsi Jumalan ystävänä, kohtasi Jumalan usein ja että Jumala koetteli, onko Abraham valmis elämään Hänen tahtonsa mukaan ja uhraamaan polttouhrina poikansa Iisakin.Abrahamin liitto on siis yksinkertaista suhdetta Jumalan ja ihmisen välillä.

Jumala on lähellä, puhuu, neuvottelee, on valmis käymään kauppaa ja tinkimään sodomalaisten kohtalosta, vaatii hirveitä uhrauksia, lupaa suuria asioita ja pitää lupauksensa.LIITTO
"Minä olen Jumala, Kaikkivaltias."

SISÄLTÖ
"Vaella koko sydämestäsi minun tahtoni mukaisesti"

LUPAUS
"niin minä otan sinut liittoon kanssani ja teen suureksi sinun jälkeläistesi määrän".Abrahamin liiton kuvaus jatkuu tästä laajennuksin ja toistoin 1 Ms 17:4-8


"Tällainen on liitto, johon minä sinut otan.

LUPAUS
Kantaisä
Sinusta on tuleva monien kansojen kantaisä. Älköön siis nimesi enää olko Abram, vaan olkoon se Abraham*, koska minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Minä annan sinulle paljon jälkeläisiä, ja sinusta on polveutuva kansakuntia ja kuninkaita."

Jumala pitää liiton voimassa
"Minä pidän voimassa liiton sinun ja myös sinun jälkeläistesi kanssa, ikuisen liiton sukupolvesta toiseen"

Persoonallinen suhde
"ja minä olen oleva sinun Jumalasi ja sinun jälkeläistesi Jumala."

Luvattu perintömaa
"Minä annan sinulle ja jälkeläisillesi pysyväksi perintömaaksi koko Kanaaninmaan, jossa nyt asut muukalaisena"

Toisto
"ja minä olen myös sinun jälkeläistesi Jumala."OLKAA USKOLLISET LIITOLLE
Jumala puhui edelleen Abrahamille: "Pysykää uskollisesti tässä liitossa, sinä ja sinun jälkeläisesi sukupolvesta toiseen."


LIITON MERKKI
"Tämä ehto teidän on täytettävä siinä liitossa, jonka olen tehnyt sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa: teidän tulee ympärileikata jokainen mies ja poikalapsi. Leikkauttakaa pois esinahkanne."

TOISTO LAIN MUODOSSA
"Tämä on merkkinä liitosta, joka on meidän välillämme, minun ja teidän. Kahdeksantena päivänä syntymästä ympärileikattakoon jokainen poikalapsi sukupolvesta toiseen. Ympärileikattakoon kaikki talossasi syntyneet orjat samoin kuin heimoosi kuulumattomat orjat, jotka itsellesi ostat, siis jokainen talossasi syntynyt tai rahalla ostamasi orja."

IKUISEN LIITON MERKKI
"Näin te kannatte ruumiissanne merkkiä siitä, että minun tekemäni liitto on ikuinen."

KUOLEMANRANGAISTUS
"Mutta jokainen ympärileikkaamaton poistettakoon kansansa parista. Hän on rikkonut liiton."


1 Ms 17:9-14 KR 1992
(otsikot lisätty)LUPAUS SAARALLE

Jumala sanoi vielä Abrahamille: "Vaimoasi Saraita älä enää kutsu Saraiksi, vaan hänen nimensä olkoon Saara. Minä siunaan häntä ja annan hänen synnyttää sinulle pojan. Minä siunaan häntä: monet kansakunnat saavat hänestä alkunsa, ja hänestä polveutuu kansojen kuninkaita."

ABRAHAM NAURAA
Abraham heittäytyi kasvoilleen, mutta naurahti, sillä hän ajatteli: "Voiko satavuotiaalle miehelle muka syntyä lapsia, ja voisiko Saara, joka on yhdeksänkymmenen, vielä synnyttää?"


RUKOUS ISMAELIN PUOLESTA
Ja Abraham sanoi Jumalalle:
"Kunpa Ismael saisi elää sinun huolenpitosi alaisena!"

LUPAUS SAARALLE JATKUU
Jumala sanoi: "Vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun tulee antaa hänelle nimeksi Iisak."

LIITTO JATKUU IISAKIN KANSSA
"Minä pidän voimassa liiton myös hänen kanssaan, ja se pysyy ikuisesti voimassa hänen jälkeläistensäkin kanssa."


1 Ms 17:15-21 KR 1992
(Otsikot lisätty)Sanottuaan tämän kaiken Abrahamille Jumala kohosi hänen luotaan pois.


ABRAHAM TEKEE LIITON MERKIT
Niin Abraham ympärileikkasi vielä samana päivänä poikansa Ismaelin ja talonsa muut miehet ja poika- lapset, sekä oman väen että rahalla ostamansa orjat, kuten Jumala oli käskenyt hänen tehdä.

Abraham oli yhdeksänkymmentäyhdeksänvuotias, kun hänen esinahkansa leikattiin, ja hänen poikansa Ismael oli kolmetoistavuotias, kun hänen esinahkansa leikattiin.

Tuona samana päivänä ympärileikattiin Abraham, hänen poikansa Ismael ja heidän kanssaan kaikki palvelijat, sekä talossa syntyneet että muukalaisten joukosta ostetut.


1 Ms 17:22-27 KR 1992Tämä, Abrahamin liitto, on se josta myös nettiruukussa kysellään ja kiistellään.

Nooan liitto on yksipuolinen, Jumala tekee sen koko ihmiskunnan kanssa kauan ennen Abrahamin syntymää.

Olemme kaikki sen liiton alaisia ja näemme upean sateenkaaren pilvissä sateen lakattua.

Abrahamin jälkeläisyydestä on kiistaa, ja kristityt sanovat, että apostoli Paavalin sanojen mukaan tämä liitto on siirtynyt pois Abrahamin lapsilta ja tullut Kristukseen uskovien liitoksi.Asia on syvällisimpiä ja tärkeimpiä ja hyvin teemme, jos tutkimme kirjoituksia.

Oppaanamme on Abrahamin lapsi lihan puolesta, ympärileikattu ja myös Siinain liiton alaisena lakia parhaansa mukaan noudattanut ja oikean uskon puolesta kiivaillut Saulus Tarsolainen, apostoli Paavali.

Kirjeessään Roomalaisille hän istuu kanssamme tälle raamattutunnille ja selittää, mitä juuri yhdessä luimme."Ei Jumala sen vuoksi luvannut Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen koko maailmaa perinnöksi, että Abraham noudatti lakia, vaan siksi, että Abraham katsottiin vanhurskaaksi, kun hän uskoi.

Jos näet perillisiä ovat ne, jotka vetoavat lain noudattamiseen, silloin usko menettää merkityksensä ja lupaus raukeaa. Laki tuo mukanaan Jumalan vihan; ellei ole lakia, ei ole rikkomustakaan."

Rabbi Paavali puhuu tässä LUPAUKSESTA, joka ei perustunut lain noudattamiseen - eihän Siinain lakia oltu vielä annettu.

Hän viittaa toiseen kohtaan Abraham kertomuksissa, joka on meille kaikille hyvin tuttu:Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana: "Älä pelkää, Abram. Minä olen sinun kilpesi, ja sinun palkkasi on oleva hyvin suuri."

Abram sanoi: "Herra, minun Jumalani, mitä sinä minulle antaisit? Olenhan jäänyt lapsettomaksi, ja minun omaisuuteni perii damaskolainen Elieser."

Abram sanoi vielä: "Ethän ole antanut minulle jälkeläistä, ja siksi palvelijani saa periä minut."

Mutta hänelle tuli tämä Herran sana: "Ei hän sinua peri, vaan sinut perii sinun oma poikasi."

Ja Herra vei hänet ulos ja sanoi: "Katso taivaal- le ja laske tähdet, jos kykenet ne laskemaan. Yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi määrä."

Abram uskoi Herran lupaukseen, ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi.


1 Ms 15:1-6 KR 1992Rabbimme Paavali kiinnittää huomiomme tähän kohtaan, aivan mahdottoman näköiseen lupaukseen lapsettomalle vanhukselle.

Ja siihen että vanhus uskoi mahdottoman, mitä Jumala lupasi.

Tämä miellytti Herraa Jumalaa, että ihminen uskoi Herran Sanan joka hänelle tuli.

Sinä määrin, että kirjoituksessa on erikoinen ilmaus

"Abram uskoi Herran lupaukseen, ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi."

katsoi hänet vanhurskaaksi

Tämä on vahvasti esillä Galatalaiskirjeessä, tämä on Martti Lutherin suuri vapauttava evankeliumin löytö.

Tämä on protestanttisen kristillisyyden jaloja helmiä.

Mutta alunperin se on juutalaisia koskeva sana.והאמן juuresta aman, pitää luotettana, uskoa.
Tästä heprean sanasta tulee Aamen


Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita:

"Näin sanoo Aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku
Ilm 3:14


---
Kiitos, Aamen, tästäkin ihmeellisestä opetuksetasi!צדקה zedaqa vanhurskaus, oikeudenmukaisuus

Hepreassa on verbinä חשׁב khashav, joka tarkoittaa ajattelemista eri merkityksin. Myös pitää jonakin, laskea joksikin, arvioida.

Herra katsoi hänet vanhurskaaksi.
KR 1992
Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi.
KR 1933

Molemmat ovat mahdollisia käännöksiä ja ehkä voisi kääntää myös "ajatteli että Abraham on vanhurskas" "piti Abrahamia vanhurskaana"

koska tämä uskoi Herran (JHVH) lupauksen, että lapsi kyllä syntyy.Rabbi Paavali johdattaa meitä nyt syvemmälle asiaan näin:

Mitä meidän on sanottava Abrahamista, kansamme kantaisästä? Mitä hän saikaan osakseen?

Jos Abraham katsottiin vanhurskaaksi tekojensa perusteella, hänellä oli aihetta ylpeillä -- ei kuitenkaan Jumalan edessä.

Mitä sanovat kirjoitukset? "Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi."

Työntekijälle maksettua palkkaa ei katsota armosta saaduksi vaan ansaituksi.

Jos taas jollakulla ei ole ansioita mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi, Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi.

Ylistäähän Daavidkin autuaaksi sellaista ihmistä, jonka Jumala katsoo vanhurskaaksi hänen teoistaan riippumatta:

-- Autuaita ne, joiden pahat teot on annettu
anteeksi
ja joiden synnit on pyyhitty pois.
Autuas se mies, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään.


Rm 4:1-8 KR 1992"Jos taas jollakulla ei ole ansioita mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi, Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi."

Psalmiin vedoten apostoli Paavali kertaa tämän opetuksen.

Tuossa on Paavalin käyttämässä kreikankielessä Raamatussa käännetty hepreasta "lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi"

LXX
καὶ ἐπίστευσεν Αβραμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.

logizoi verbi tarkoittaa "laskea, ottaa huomioon, arvioida" ja on siten merkitykseltään rajoitetumpi kuin heprean verbi khashav.Paavali jatkaa:

Koskeeko nyt tämä autuaaksi ylistäminen vain ympärileikattuja vai myös ympärileikkaamattomia?

Mehän sanomme: "Jumala katsoi Abrahamille vanhurskaudeksi uskon."

Oliko Abraham silloin ympärileikattu?
Ei ollut, hän oli vielä ympärileikkaamaton.

Hän sai ympärileikkauksen merkin sen vakuudeksi, että hänet oli hyväksytty vanhurskaaksi jo, kun hän ympärileikkaamattomana uskoi.

Näin hänestä tuli kaikkien niiden isä, jotka uskovat ja jotka katsotaan vanhurskaiksi, vaikka he ovat ympärileikkaamattomia.

Samoin hän on ympärileikattujen isä, jos nämä myös seuraavat sitä uskon tietä, jota isämme Abraham kulki ollessaan vielä ympärileikkaamaton.


Rm 4:9-12 KR 1992sitä uskon tietä, jota isämme Abraham kulki?

vaelsi Jumalan tahdon mukaan

uskoi Jumalan lupauksiin

lakia ei silloin vielä ollut, ei syntiuhreja eikä pääsiäistä

Abraham vaelsi uskon tietä

Jumalan ystävänä

Raamattua ei silloin vielä ollut

mutta Herran Sana oli!


Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana
1 Ms 15:1Kertomus Abrahamin liitosta ei mainitse uskosta mitään.

Rabbi Paavali tuo uskon tähän kuvioon kahdella tavalla

ensinnäkin, Jumala teki Abrahamin kanssa liiton sen jälkeen, kun oli lukenut tämän uskon vanhurskaudeksi.

toiseksiLupaus ja usko kuuluvat yhteen sitä varten, että kaikki olisi armoa.

Näin lupaus on varma ja koskee kaikkia Abrahamin jälkeläisiä, ei vain niitä joilla on laki, vaan myös niitä joilla on Abrahamin usko.

Hän on meidän kaikkien isä, niin kuin on kirjoitettu:
"Minä olen tehnyt sinut monien kansojen isäksi."

Tähän Jumalaan Abraham uskoi, häneen, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan.

Abraham toivoi, vaikka toivoa ei ollut, ja niin hän uskoi tulevansa monien kansojen kantaisäksi näiden sanojen mukaisesti: "Näin suuri on oleva sinun jälkeläistesi luku."

Hänen uskonsa ei horjunut, vaikka hän, lähes satavuotiaana, tiesi elinvoimansa sammuneen ja Saaran kohdun kuihtuneen.

Abraham ei ollut epäuskoinen eikä epäillyt Jumalan lupausta, vaan sai voimaa uskostaan.

Hän antoi Jumalalle kunnian varmana siitä, että Jumala pystyy tekemään sen mitä on luvannut.

Sen vuoksi Jumala katsoikin hänet vanhurskaaksi.


Rm 4:16-22 KR 1992Tässähän aivan hengästyy apostoli Paavalin raamattutunnilla isä Abrahamista.

"Lupaus ja usko kuuluvat yhteen sitä varten, että kaikki olisi armoa."
Rm 4:16

mahtaako yhden ihmisen elinaika riittää tämän oppimiseen?


"Näin lupaus on varma ja koskee kaikkia Abrahamin jälkeläisiä, ei vain niitä joilla on laki, vaan myös niitä joilla on Abrahamin usko."
Rm 4:16

Lupaus koskee niitä, joilla on laki. Israelin kansa, juutalaiset.

Mutta myös niitä, joilla on "Abrahamin usko" - mikä se sitten onkin.

ja rabbimme osoittaa Kirjoituksista, että kyseessä eivät ole vain israelilaiset Abrahamin jälkeläiset vaan monet muutkin kansat:

"Hän on meidän kaikkien isä, niin kuin on kirjoitettu: "Minä olen tehnyt sinut monien kansojen isäksi."
Rm 4:16-17Niin se Abrahamin usko?

mites Paavali siitä...

"Tähän Jumalaan Abraham uskoi, häneen, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan."
Rm 4:17

hieman arvoituksellinen kohta, miten tämä kuolleet eläviksi liittyy Abrahamiin? Väärentääkö Paavali tässä kauniisti Jumalan Sanaa?

Heprealaiskirje rientää tässä avuksemmeUsko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa.

Koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan ja asui siellä teltoissa, ja niin asuivat myös Iisak ja Jaakob, jotka perivät saman lupauksen.

Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle ja jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt.

Koska Abraham ja Saara uskoivat, he kykenivät saamaan jälkeläisen, vaikka Saara oli hedelmätön ja heidän aikansa jo oli ohi.

Abraham piti lupauksen antajaa luotettavana, ja siksi hän, yksi ainoa, mieskuntonsa jo menettänyt, sai jälkeläisiä yhtä suuren määrän kuin on taivaalla tähtiä, yhtä luvuttoman joukon kuin on meren rannalla hiekkajyväsiä.


Heb 11:8-12 KR 1992Usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin uhriksi, kun hänet pantiin koetteelle.

Hän oli valmis uhraamaan ainoan poikansa, vaikka oli saanut lupaukset, vaikka hänelle oli sanottu: "Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi."

Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen, ja niin hän sai poikansa takaisin, ylösnousemuksen ennusmerkkinä.


Hep 11:17-19 KR 1992Valtavana kaikuvat Ylösnousseen todistajan, apostoli Paavalin sanat Abrahamin uskosta

"Tähän Jumalaan Abraham uskoi, häneen, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan."
Rm 4:17

Abraham uskoi Jumalan Sanaa

"hän uskoi tulevansa monien kansojen kantaisäksi näiden sanojen mukaisesti"
Rm 4:18

Abrahamin usko ei horjunut, vaikka hän näki tämän elämän karun todellisuuden

"Hänen uskonsa ei horjunut, vaikka hän, lähes satavuotiaana, tiesi elinvoimansa sammuneen ja Saaran kohdun kuihtuneen."
Rm 4:19

Abraham ei ollut epäuskoinen eikä epäillyt Jumalan lupausta, vaan sai voimaa uskostaan.
Rm 4:20Abraham antoi Jumalalle kunnian

Miten?

Abraham oli varma siitä, että Jumala pystyy tekemään sen mitä on luvannut.


"Hän antoi Jumalalle kunnian varmana siitä, että Jumala pystyy tekemään sen mitä on luvannut."
Rm 4:20-21Abrahamin usko!

Hän antoi Jumalalle kunnian varmana siitä, että Jumala pystyy tekemään sen mitä on luvannut.

Eikä Jumala halveksinut tätä uskoa vaan luki miehen vanhurskaaksi.


KR 1933 käyttää "lukea" sanaa
Sentähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi.
Rm 4:22 KR 1933

Uusi käännös pysyttelee "katsoi" sanassa, joka on myös VT käännöksessä tässä kohdassa

Sen vuoksi Jumala katsoikin hänet vanhurskaaksi.
Rm 4:22 KR 1992Voimme kaikki nyt kysyä yhdessä - mitä tämä meille merkitsee tänään?


rabbimme vastaa

Näitä sanoja ei kuitenkaan ole kirjoitettu vain hänen tähtensä, vaan myös meidän vuoksemme.

Jumala on katsova vanhurskaiksi meidätkin, kun uskomme häneen, joka on herättänyt kuolleista Herramme Jeesuksen.

Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden.
Rm 4:23-25Saamme tässä hieman pohdittavaa, onko meillä Abrahamin usko?

uskommeko Jumalaan?

niin että Hän katsoo/lukee tämän uskon meille vanhurskaudeksi?

uskommeko Jumalaan, joka antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden?Tämä pohdinta apostoli Paavalin jalkain juuressa toi meidät luterilaisille kristityille tuttuihin maisemiin.

ja vei meitä sivuun liitosta.

Asia on hyvin suuri ja syvä ja korkea eikä apostoli Paavali tässä kohdassa puhu liitosta ja sen rikkomisesta.

Hän poimii selityksen kohteeksi Jumalan lupauksen ja Abrahamin uskon.

Ja sanoo että näin on meidänkin kohdallamme tänään.

...
koska aihe on niin suuri, jätän tämän palstan alustuksen tähän ja toivon että keskustelu jatkuisi!

perjantai 20. toukokuuta 2011

Israel Uudessa testamentissa

Jatkan tässä nimimerkki Patun kivasti asettamasta ansasta "lihallinen Israel" ja "uusi Israel", jotka löytyvät eräästä lainauksesesta.

Katsotaan ensin yhdessä, mitä Uudessa testamentissa kirjoitetaan Israelista. Jos jotain kohtaa en huomaa tai väärin ymmärrän, täydentäkää ja korjatkaa!

Näin saamme yhdessä istua suuren Opettajamme jalkain juuressa ja pyytää Häneltä armollisesti Raamatun tutkimiseemme Hengen valoa, avoimia silmiä ja kuulevia korvia.

Kaikki allaolevat raamatunkohdat ovat Mannisen komitean käännöstä vuodelta 1938EVANKELIUMIT

MATTEUS
Ja sinä Beetlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia'
Mt 2:6

"Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja mene Israelin maahan, sillä ne ovat kuolleet, jotka väijyivät lapsen henkeä. Niin hän nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä ja meni Israelin maahan."
Mt 2:20-21

Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: "Totisesti minä sanon teille: en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa.
Mt 8:10

Ja kun riivaaja oli ajettu ulos, niin mykkä puhui, ja kansa ihmetteli sanoen: "Tällaista ei ole Israelissa ikinä nähty"
Mt 9:33Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen: "Älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin,
vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö.
Mt 10:5-6

Ja kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen; sillä totisesti minä sanon teille: te ette ehdi loppuun käydä Israelin kaupunkeja, ennenkuin Ihmisen Poika tulee.
Mt 10:23

Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti minun tytärtäni."
Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen: "Päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme". Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö".
Mat 15:22-24Ja Jeesus lähti sieltä ja tuli Galilean järven rannalle; ja hän nousi vuorelle ja istui sinne.
Ja hänen tykönsä tuli paljon kansaa, ja he toivat mukanaan rampoja, raajarikkoja, sokeita, mykkiä ja paljon muita, ja laskivat heidät hänen jalkojensa juureen; ja hän paransi heidät,
niin että kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan, raajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän ja sokeain näkevän; ja he ylistivät Israelin Jumalaa.
Mt 15:29-31


Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.
Mt 19:28

Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo: "Ja he ottivat ne kolmekymmentä hopearahaa, hinnan siitä arvioidusta miehestä, jonka he olivat israelilaisten puolesta arvioineet, ja antoivat ne savenvalajan pellosta, niinkuin Herra oli minun kauttani käskenyt.
Mt 27:9-10

Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas; astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen.
Mt 27:42MARKUS
Jeesus vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa; ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi'.
Mk 12:29-30

Astukoon hän, Kristus, Israelin kuningas, nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja uskoisimme." Myöskin ne, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssaan, herjasivat häntä.
Mk 15:32LUUKAS
Mutta enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Sakarias; sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes.
Ja hän on oleva sinulle iloksi ja riemuksi, ja monet iloitsevat hänen syntymisestään.
Sillä hän on oleva suuri Herran edessä; viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty Pyhällä Hengellä hamasta äitinsä kohdusta. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, tykö. Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan."
Lk 1:13-17

Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen
Lk 1:68

Ja lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä. Ja hän oli erämaassa siihen päivään asti, jona hän oli astuva Israelin eteen.
Lk 1:80 (Johannes Kastaja)


Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä.
Lk 2:25

Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan; sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille"
Lk 2:29-32

Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen: "Katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan - ja myös sinun sielusi lävitse on miekka käyvä - että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi".
Lk 2:34-35


Minä sanon teille totuudessa: monta leskeä oli Eliaan aikana Israelissa, kun taivas oli suljettuna kolme vuotta ja kuusi kuukautta ja suuri nälkä tuli kaikkeen maahan, eikä Eliasta lähetetty kenenkään tykö heistä, vaan ainoastaan leskivaimon tykö Siidonin maan Sareptaan. Ja monta pitalista miestä oli Israelissa profeetta Elisan aikana, eikä kukaan heistä tullut puhdistetuksi, vaan ainoastaan Naiman, syyrialainen."
Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagoogassa, tulivat kiukkua täyteen ja nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas. Mutta hän lähti pois käyden heidän keskitsensä.
Lk 4:25-30Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli häntä, kääntyi ja sanoi kansalle, joka häntä seurasi: "Minä sanon teille: en ole Israelissakaan löytänyt näin suurta uskoa.
Lk 7:9

Mutta te olette pysyneet minun kanssani minun kiusauksissani; ja minä säädän teille, niinkuin minun Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan, niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.
Lk 22:28-30

Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat.
Lk 24:21 (Emmauksen tiellä)


JOHANNES
Ja minä en tuntenut häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan.
Joh 1:31

Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä: "Katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole!" Natanael sanoi hänelle: "Mistä minut tunnet?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Ennenkuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut". Natanael vastasi ja sanoi hänelle: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas".
Joh 1:47-49

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä!
Joh 3:10

ottivat he palmupuiden oksia ja menivät häntä vastaan ja huusivat: "Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Israelin kuningas!"
Joh 12:13-- näemme evankeliumien välilsiä painotuseroja ja huomaamme, että sana Israel esiintyy vain kaksi kertaa Markuksen evankeliumissa.

Israel, Jumalan valittu kansa, näkyy toki monessa muussakin evankeliumin kohdassa vaikka tuota Jaakobin saamaa uutta nimeä ei mainittaisikaan.Matteuksen evankeliumissa on hyvin voimakas lopunajan odotus ja näköpiirissä on vahvasti Israel. Tutkijoiden parissa esiintyy ajatusta, että Matteus saattaa olla varhaisin evankeliumi tai sisältää "proto-Matteuksen" aineistoa, jossa on tällainen voimakas galilealainen painotus.

Tämä auttaisi ymmärtämään sellaisia evankeliumin kohtia, joissa Jeesus korostaa sitä, että Hänet on lähetetty ainoastaan ja vain Israelin kadonneita lampaita etsimään.

Samoin tuo lopunaikojen miettijiä niin ihmetyttävä "ette ennätä loppuun käymään Israelin kaupunkeja" ja "tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tämä tapahtuu".

Muissa evankeliumeissa tämän uskontohistoriallisen näkemyksen mukaan Jeesuksen paluun odotus on jo tasaantunut ja Hänen tehtävänsä koko maailman Vapahtajana, ei vain Israelin, on selkeämpi.

Toki Matteuksen evankeliumin lopussa on lähetyskäsky, joka antaa aivan universaalin kuvan Jeesuksesta, Israelin ja koko maailman Kuninkaasta.APOSTOLIEN TEOT
Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?
Apt 1:6

Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niinkuin te itse tiedätte
Apt 2:22

Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.
Apt 2:36Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi: "Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette, tai mitä te meitä noin katselette, ikäänkuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään.
Apt 3:12

niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne.
Apt 4:10

Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa,
Apt 4:27Sen kuultuansa he menivät päivän koittaessa pyhäkköön ja opettivat. Niin saapui ylimmäinen pappi ja ne, jotka olivat hänen puolellansa, ja he kutsuivat koolle neuvoston ja israelilaisten vanhinten kokouksen; ja he lähettivät noutamaan heitä vankilasta.
Apt 5:21

Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta.
Apt 5:31

Sitten hän sanoi neuvostolle: "Israelin miehet, kavahtakaa, mitä aiotte tehdä näille miehille.
Apt 5:31 (rabbi Gamaliel Vanhempi)Mutta kun hän oli täyttänyt neljäkymmentä vuotta, heräsi hänen sydämessään ajatus mennä katsomaan veljiänsä, israelilaisia.
Apt 7:23 (Stefanus puhuu Mooseksesta)

Tämä on se Mooses, joka sanoi israelilaisille: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Jumala on teille herättävä teidän veljienne joukosta'
Apt 7:37

Mutta Jumala kääntyi heistä pois ja hylkäsi heidät palvelemaan taivaan sotajoukkoa, niinkuin on kirjoitettu profeettain kirjassa: 'Toitteko te teurasuhreja ja muita uhreja minulle erämaassa neljänäkymmenenä vuotena, te, Israelin heimo?
Apt 7:42Mutta Herra sanoi hänelle: "Mene; sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen.
Apt 9:15 (Saulus kohtaa Jeesuksen)

Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: "Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön,
vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen. Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra, sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi, sen te tiedätte;
Act 10:34-37

Niin Paavali nousi ja viittasi kädellään ja sanoi: "Te Israelin miehet ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, kuulkaa! Tämän Israelin kansan Jumala valitsi meidän isämme ja korotti tämän kansan, heidän muukalaisina ollessaan Egyptin maassa, ja vei heidät sieltä ulos kohotetulla käsivarrella,
Apt 13:16-17Tämän jälkeläisistä on Jumala lupauksensa mukaan antanut tulla Jeesuksen Israelille Vapahtajaksi,sittenkuin Johannes ennen hänen tuloansa oli saarnannut parannuksen kastetta kaikelle Israelin kansalle.
Apt 13:23-24

ja huusivat: "Israelin miehet, auttakaa! Tämä on se mies, joka kaikkialla opettaa kaikkia ihmisiä meidän kansaamme ja lakiamme ja tätä paikkaa vastaan, onpa vielä tuonut kreikkalaisia pyhäkköönkin ja saastuttanut tämän pyhän paikan."
Apt 21:28

Tästä syystä minä nyt olen kutsunut teidät, saadakseni nähdä ja puhutella teitä; sillä Israelin toivon tähden minä kannan tätä kahletta."
Apt 28:20-- Apostolien teoissa kuulemme alkukirkon saarnaa juutalaisille, Israelin huoneelle, Israelin heimolle ja miten siihen reagoidaan.

Evankeliumin murtautuminen ulos vain Israelin huoneesta tulee hienosti näkyviin sekä Pietarin kohdalla, joka juutalaisena näkee näyn epäpuhtaista ruuista nahkuri Simonin luona ja Saulus Tarsolaisen vaiheissa, siinä kuinka hänelle evankeliumin saarna suunnataan ensin myös ja sitten nimenomaan pakanoille.

Apostolinen kokous miettii juutalaisen uskon ja Kristuksessa tulleen vapauden suhdetta ja kirjoittaa siitä ensimmäisen lähetyskirjeen.ROOMALAISKIRJE

Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele - sen todistaa minulle omatuntoni Pyhässä Hengessä - että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni.
Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta,
Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta, ovat israelilaisia: heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja jumalanpalvelus ja lupaukset; heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!
Rm 9:1-5Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel, eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset"; se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi.
Rm 9:6-8


Niin hän siis on armollinen, kenelle tahtoo, ja paaduttaa, kenen tahtoo.

Sinä kaiketi sanot minulle: "Miksi hän sitten vielä soimaa? Sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa?"

Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sano tekijälleen: "Miksi minusta tällaisen teit?"

Vai eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten? Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön, ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltävalmistanut kirkkauteen?
Rm 9:18-23Ja sellaisiksi hän myös on kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista, niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: "Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani. Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu: 'Te ette ole minun kansani', siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi."

Mutta Esaias huudahtaa Israelista: "Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös. Sillä sanansa on Herra toteuttava maan päällä lopullisesti ja rutosti."

Niinkuin Esaias myös on ennustanut: "Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meille siementä, niin meidän olisi käynyt niinkuin Sodoman, ja me olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi".
Rm 9:24-29Mitä me siis sanomme? Että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta;
mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut.

Minkätähden?

Sentähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikäänkuin teoista; sillä he loukkautuivat loukkauskiveen, niinkuin kirjoitettu on: "Katso, minä panen Siioniin loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu".
Rom 9:30-33Mutta eivät kaikki ole olleet kuuliaisia evankeliumille. Sillä Esaias sanoo: "Herra, kuka uskoo meidän saarnamme?"

Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Mutta minä kysyn: eivätkö he ole kuulleet?

Kyllä ovat: "Heidän äänensä on kulkenut kaikkiin maihin, ja heidän sanansa maan piirin ääriin".

Minä kysyn: eikö Israelilla ole ollut siitä tietoa?

Ensiksi jo Mooses sanoo: "Minä herätän teidän kiivautenne kansan kautta, joka ei ole kansa, ymmärtämättömän kansan kautta minä teitä kiihoitan".

Ja Esaias on rohkea ja sanoo: "Minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet; minä olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet".

Mutta Israelista hän sanoo: "Koko päivän minä olen ojentanut käsiäni tottelematonta ja uppiniskaista kansaa kohden".
Rm 10:16-21Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa.

Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltätuntenut. Vai ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoo kertomuksessa Eliaasta, kuinka hän Jumalan edessä syyttää Israelia:
"Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi, ja minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja he väijyvät minun henkeäni"?

Mutta mitä sanoo hänelle Jumalan vastaus?

"Minä olen jättänyt itselleni seitsemäntuhatta miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille."

Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan.
Rm 11:1-5Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo.

Miten siis on?

Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet; muut ovat paatuneet, niinkuin kirjoitettu on: "Jumala on antanut heille uneliaisuuden hengen, silmät, etteivät he näkisi, ja korvat, etteivät he kuulisi, tähän päivään asti".
Rom 11:6-8Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin hakataan pois.

Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen.
Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa!
Rom 11:23-24Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden.

Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu.
Rom 11:22-29Samoin kuin te ennen olitte Jumalalle tottelemattomia, mutta nyt olette saaneet laupeuden näiden tottelemattomuuden kautta, samoin nämäkin nyt ovat olleet tottelemattomia, että myös he teille tulleen armahtamisen kautta nyt saisivat laupeuden.
Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi.
Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä!
Sillä kuka on tuntenut Herran mielen? Tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa?
Tai kuka on ensin antanut hänelle jotakin, joka olisi tälle korvattava?
Sillä hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki; hänelle kunnia iankaikkisesti! Amen.
Rom 11:30-36-- Amen! Rabbi Saulus Tarsolainen, apostoli Paavali, on saanut olla Israelin kuninkaan raamattukoulussa.

Roomalaiskirjeen 9-11 luvuissa hän istuu Jumalan sanan äärellä ja nostaa sieltä esiin kohtia, jotka selvittävät Jumalan kansan, Israelin kansan, asemaa Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen.

Veljet ja sisaret, en tahdo että olette ihmisten viisauden varassa.

Lukekaa rukoillen ja ajatukselle Roomalaiskirjeen opetusta ja Herra itse opettaa teille Pyhässä Hengessä näitä sangen ihmeellisiä asioita.

Ilo on, jos jaatte löytöjänne muidenkin nettiruukkulaisten kanssa ettekä pidä vain omaan tietonanne!

sillä onhan meistä kirjoitettu "porukassa tyhmyys tiivistyy"UT KIRJEITÄ

Katsokaa luonnollista Israelia; eivätkö ne, jotka syövät uhreja, ole alttarista osalliset?
1 Kor 10:18

Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista,
2 Kor 3:7

emmekä tee niinkuin Mooses, joka pani peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaista.
2 Kor 3:13

He ovat hebrealaisia; minä myös. He ovat israelilaisia; minä myös. He ovat Aabrahamin siementä; minä myös.
2 Kor 11:22

Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus, ja Jumalan Israelille!
Gal 6:16että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa;
Ef 2:12

joka olen ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus,
Fil 3:5HEPREALAISKIRJE
Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton, en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra. Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: 'Tunne Herra'; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut. Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä."
Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.
Hep 8:8-13

Uskon kautta muistutti Joosef loppunsa lähetessä Israelin lasten lähdöstä ja antoi määräyksen luistansa.
Hep 11:22Apostoli Paavalin ohella Heprealaiskirje on asian ydintä - vanha liitto, uusi liitto

Profeetta Jeremian ihmeellisen ennustuksen toteutumista!ILMESTYSKIRJA
Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.
Ilm 2:14

Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista:


siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli kaksitoista porttia ja porteilla kaksitoista enkeliä, ja niihin oli kirjoitettu nimiä, ja ne ovat Israelin lasten kahdentoista sukukunnan nimet
Ilm 21:12palsta on avoin kirjoituksia varten!

lauantai 14. toukokuuta 2011

Koetelkaa kaikki. pitäkää se mikä hyvä on

Henkeä älkää sammuttako,
profetoimista älkää halveksuko,
mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on.
1 Tess 5:21

Tessalonikan kristittyjä apostoli Paavali kehottaa testaamaan kaiken hengellisen puheen ja etenkin profetian tässä Uuden testamentin vanhimmassa kirjoituksessa 50-luvun tuntumasta.

Alkutekstissä on verbi δοκιμάζω
dokimazō , koetella, testata


Samaan tapaan apostoli Paavali neuvoo toisessa Kreikan kaupungissa, Korinttissa, asuvia kristityjä, että heidän tulee perinpohjin arvostella Pyhän Hengen antamaa profetiaa.

Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvostelkoot
1 Kor 14:29

Alkukielessä verbi on tässä διακρίνω
diakrinō

eritellä asia tarkasti, selvitellä perinpohjin, arvostella.Apostoli Paavalin sanoma on aivan selvä Jumalan seurakunnille kahdessa aidossa ja alkuperäisessä kirjeessä Kreikassa asuville uskoville.

Hengellistä puhetta, etenkin Pyhän Hengen innoitamaa profetiaa, tulee arvostella ja kristittyjen ei ole vain lupa vaan velvollisuus koetella kaikkea.

Lapin vanhinten neuvot tässä asiassa ovat siis täsmälleen vastoin apostoli Paavalin opetusta.

"Vaietkaa, uskokaa kuin pienet lapset, pankaa järki sivuun ja ottakaa Hengen ilmoituksensa saarnaajan sanat sielujenne pelastukseksi".

Tämä valheen henki on myös nettiruukussa näkyvissä siellä, missä toinen toisemme kirjoitusten arvostelemista pidetään pahana.

Sanotaan joskus, että kun ensin arvostellen kaadetaan kaikki, niin kuinka siitä noustaan?

Joku ei tahdo osallistua kriittiseen keskusteluun, jossa perinpohjin arvostellaan ja selvitellään mitä joku toinen on sanonut.

Tämä on täysin epäraamatullista käyttäytymistä ja ajattelua.