keskiviikko 19. marraskuuta 2014

kollao - yhtyä Kristukseen

Apostoli Paavali käyttää väkevää kieltä varoittaessaan kristittyjä prostituutiosta
Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? Ottaisinko siis Kristuksen jäsenet ja tekisin ne porton jäseniksi? Pois se!
Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi".
Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan.
1 Kor 6:15-17
"Joka yhtyy porttoon"
"Joka yhtyy Herraan"

molemmissa on sama kreikan verbi κολλάω  kollaō  liimata, liittää toisiinsa

Juuresta κόλλα kolla liima


Matteuksen evankeliumissa sana esiintyy kerran Jeesuksen sanoissa avioliitosta;
'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi' Mt 19:5
ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν; 


Luukkaan evankeliumissa sana esiintyy kahdesti
"tomu tarttuu jalkoihin" Lk 10:11
καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν ἀπομασσόμεθα ὑμῖν·

Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. 15:15
αὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. 

Apostolien teoissa viisi kertaa
Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. Apt. 5:13
 τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ᾿ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός· 

Niin Henki sanoi Filippukselle: "Käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja".  Apt. 8:29
εἶπε δὲ τὸ Πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ· πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἅρματι τούτῳ

Ja kun hän oli tullut Jerusalemiin, yritti hän liittyä opetuslapsiin;  Apt. 9:26
Παραγενόμενος δὲ ὁ Σαῦλος εἰς ῾Ιερουσαλὴμ ἐπειρᾶτο κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς·

Ja hän sanoi heille: "Te tiedätte, että on luvatonta juutalaisen miehen seurustella vierasheimoisen kanssa tai mennä hänen tykönsä  Apt. 10:28
ἔφη τε πρὸς αὐτούς· ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ ᾿Ιουδαίῳ κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ·

Mutta muutamat liittyivät häneen ja uskoivat; Apt. 17:34
τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν,  

Roomalaiskirjeessä kerran
Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Room. 12:9
῾Η ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, 

1 Korinttilaiskirjeessä kahdesti
Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi". 
Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan.  1 Kor 6:16-17
 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· 
 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι. 

Ilmestyskirjassa kerran
Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti  Ilm 18:5
ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, torstai 13. marraskuuta 2014

Tuhottu proto-evankeliumi 1 Ms 3:15

Martti Luther viittaa saarnassaan neljäntenä loppiaisen jälkeisenä sunnuntaina vuodelta 1546 moneen kertaan alku-evankeliumiin, proto-evankeliumiin, 1 Ms 3:15
Saarnaa löytyy tästä linkistä

Bibliassa jae on käännetty vuonna 1776 näin

Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenes ja hänen siemenensä välille; sen pitää rikki polkemaan sinun pääs, ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän.

Otto Mannisen komitea käänsi jakeen 3:15 näin vuonna 1933 julkaistussa Vanhassa Testamentissa

"Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."

molemmissa suomennoksissa on selkeästi kyse "hänen siemenestään" eli vaimon siemenestä. sellaista ei biologia tunne.

heprean harrastajille muistutukseksi - ja muille todistukseksi - laitan sen alkukielellä

ואיבה אשׁית בינך ובין האשׁה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישׁופך ראשׁ ואתה תשׁופנו עקב׃

bein haisha vebein zerakh vebein zerah
käärmeen siemen
hänen siemenenesä joka on feminiini muodossa

vain suomessahan "hän" on mies tai nainen, useimmissa kielissä on eri sana, eng. he, she hep. hu, hi

merkitys on kielellisesti aivan selvä vaikka sisällöltään melkoinen salaisuus.

Lutherin käännös ilmestyi 1545 eli vuotta ennen tuota saarnaa. Siellä hän kääntää sanatarkasti

Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.

ihrem Samen feminiini muodossa hänen siemenensä.


KR 1992
Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille: ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän.
1 Ms 3:15 KR 1992

eräässä Vanhan Testamentin merkillisimmässä kohdassa piispa Aimo Nikolaisen johtama käännöskomitea iski lekalla mysteerit matalaksi ja antoi järkevän selityksen mitä se ehkä oikeasti tarkoittaa

- sillä käännös tuo tuhottu 1 Ms 3:15 ei ole.