perjantai 29. huhtikuuta 2011

Nöyrä Herra Jeesus

Perjantain Raamatun tekstissä (rukoushuone) on erikoisen nöyrä kohta, jota en ole ennen huomannut - muistan aina sen vähemmän nöyrän tapaamisen ylösnousseen Herran Jeesuksen ja Saulus Tarsolaisen välillä Damaskon tiellä.

Bibliassa se nöyryys ei näy niin selvästi:

Mutta yöllä sen jälkeen seisoi Herra hänen tykönänsä ja sanoi: ole vahvassa turvassa, Paavali! sillä niinkuin sinä olet minusta Jerusalemissa todistanut, niin sinun pitää Roomissakin todistaman.
Apt 23:11

Ei myöskään KR 1938
Mutta seuraavana yönä Herra seisoi Paavalin tykönä ja sanoi: "Ole turvallisella mielellä, sillä niinkuin sinä olet todistanut minusta Jerusalemissa, niin sinun pitää todistaman minusta myös Roomassa".
Apt 23:11

Mutta KR 1992!

Seuraavana yönä Herra seisoi Paavalin edessä ja sanoi: "Pysy rohkeana. Sinä olet todistanut minusta täällä Jerusalemissa, ja samalla tavoin sinun on todistettava myös Roomassa."
Apt 23:11"Herra seisoi hänen edessään" on nimittäin semmoinen ilmaus, josta itämaiseen kohteliaisuuteen tottunut Jumalan kansa on ottanut volttia.

Ilmaus esiintyy koko pyhässä Raamatussa tietääkseni vain kahdessa kohdassa

Jaakobin yöllinen näky:

Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi: "Minä olen Herra, sinun Isäsi Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi.
1 Ms 28:13 KR 1933


Paavalin yöllinen näky:

Seuraavana yönä Herra seisoi Paavalin edessä ja sanoi: "Pysy rohkeana. Sinä olet todistanut minusta täällä Jerusalemissa, ja samalla tavoin sinun on todistettava myös Roomassa."
Apt 23:11 KR 1992Missähän tämä nyt ontuu?

Minun kreikan tekstissäni ei ole Paavali sanaa ollenkaan ja on tuo väkevä verbi epistemo auto

Τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ Κύριος εἶπε

seuraavana yönä "epistos" hänen ... Herra sanoen ...Kreikan sanasta epistomes liittyy jotenkin tuo hieno nimi epistomologia

Filosofia:
Epistemologia eli tietoteoria on filosofian osa-alue, joka pyrkii selvittämään mitä voimme tietää ja millainen tieto on oikeaa tietoa ja onko tieto ylipäätään mahdollista.

Epistemologia viittaa kreikankielen sanaan episteme, joka tarkoittaa ehdottoman varmaa tietoa.

Epistemologiaan liittyy keskeisenä myös kysymys totuudesta ja totuuden määrittelystä.vai tuleeko?

hankalaa tämä...

Apostolien tekojen käyttämä sana epistemi tulee epi- luona, päällä, lähellä, tykönä

histemi, stao, seistä

seistä tykönä, luona...ja näin täydellisenä amaöörinä väitän, että Apt 23:11 nöyrä käännös "Herra seisoi Paavalin edessä"

on virheellinen.

:-)

mielelläni olen väärässä! jos tiedät että erehdyn, korjaa ihmeessä.


Biblian käännös on tarkin... käytössäni olevan käsikirjoituksen mukaan

Käytän Byzantine text, Majority text, joka on Textus Receptuksen alla (Biblian pohjateksti) mutta ei vanhin Uuden testamentin käsikirjoitus.

uusin uusin engelsmannin kielellä käännös on Biblian linjoilla

The following night the Lord stood near Paul and said, “Take courage! As you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome.”
Acts 23:11 New International Version, ©2011

Hieronymos ymmärsi Apostolien tekojen kreikan samalla tavoin, löysi siihen hyvän sanankin - adsistent

melkein kuin nykysuomeen tullut "assistentti" joka seisoo tykönä...

Sequenti autem nocte adsistens ei Dominus ait constans esto sicut enim testificatus es de me Hierusalem sic te oportet et Romae testificari
Apt 23:11 Vulgata

assistentti ideani ei pidä paikkaansa assistant verbi
is third-person plural present active subjunctive of assistō

keskiviikko 27. huhtikuuta 2011

Israelin tuho

Juudan kuninkaan Ahasin kahdentenatoista hallitusvuotena Israelin kuninkaaksi tuli Hoosea, Elan poika. Hän hallitsi Samarian kaupungissa yhdeksän vuotta.

Hoosea teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä, ei kuitenkaan yhtä paljon kuin aikaisemmat Israelin kuninkaat olivat tehneet.

Assyrian kuningas Salmanassar aloitti sodan Hooseaa vastaan. Hoosea joutui tunnustamaan hänen ylivaltansa ja maksamaan hänelle veroa.

Assyrian kuningas sai sitten kuitenkin tietoonsa, että Hoosea oli ryhtynyt salahankkeisiin. Hoosea oli lähettänyt sananviejiä Egyptin kuninkaan Son luo eikä ollut enää toimittanut Assyrian kuninkaalle veroa, joka hänen piti vuosittain maksaa.

Siksi Assyrian kuningas käski ottaa hänet kiinni ja panna vankilaan.

Assyrian kuningas tuli ja valtasi koko maan.

Samarian kaupungin luo saavuttuaan hän saartoi sen, ja piiritystä kesti kolme vuotta. Hoosean yhdeksäntenä hallitusvuotena Assyrian kuningas valtasi kaupungin.

Hän siirsi israelilaiset Assyriaan ja sijoitti heidät Halahiin, Gosaniin Haburin varsille sekä Meedian kaupunkeihin.Lyhyesti kirjoitettu yhteenveto tapahtumista, jonka runkona ovat toisia ihmisiä hallitsevat ihmiset.

Valtakunta on kauan sitten jakautunut kahteen keskenään riitaiseen valtioon - Samarian kaupungista käsin hallittuun Israeliin ja Jerusalemista käsin hallittuun Juudaan.

Oikeista ihmisistä, oikeista kaupungeista, oikeista tapahtumista tässä lyhyessä yhteenvedossa on kyse.

Ajanlasku on hankalaa, rakentuen kuninkaiden hallitusvuosiin.

Katsotaan hieman näitä henkilöitä, jotka liittyvät Jumalan kansan hirvittävimpiin vaiheisiin ja Israelin täydelliseen tuhoon.2 Kun 17 yhteenveto Israelin (ja Juudan) tuhosta alkaa meille tutulla henkilöllä, menossa on Juudan kuningas Ahasin kahdestoista hallitusvuosi.

Ahas on lyhennys nimestä Joahas eli JHVH on pitänyt (otteessa). Hän on ilmeisesti hallinnut vuosina 735-716 ennen Kristuksen syntymää ja nimensä mainitaan Jeesuksen sukuluettelossa (Matteus).

Joo. Tämä on juuri se kuningas Ahas, jonka kanssa profeetta Jesaja otteli niin raskaasti Jerusalemissa ja kehotti uskonsa vahvistukseksi pyytämään merkkiä Jumalalta, että Juuda on turvassa Israelin kuningas Pekahin ja aramealaisten uhalta.

Vaan ei pyytänyt merkkiä Ahas, tuo paha kuningas, joka täytti Jerusalemin epäjumalan kuvilla ja antoi Herran temppelin mennä rappiolle, niin että seuraajansa Hiskia yli kaksi viikkoa sai sitä putsata.

Profeetta Jesaja silloin sanoi, että Jumala itse antaa merkin ja neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan.

Rankkoja aikoja.Suomalaiset rallattavat "Aarabi Aahas" mutta eivät oikein tunne kieliä ja Raamattua - Aahas on hepreaa ja Juudan kuningas muinaisina aikoina.

Israelin ja Juudan profeettojen varoitukset kuninkaalle ja kansalle kaikuivat kuuroille korville - mutta ovat jääneet ikuisiksi ajoiksi pyhän Raamatun

Jesaja, Hoosea ja Miika vaikuttivat pahan kuningas Ahasin aikana, joka ilmeisesti uhrasi oman poikansakin jumalille.


Ahas ei tehnyt sitä, mikä on oikein Herran, hänen Jumalansa, silmissä, niin kuin hänen esi-isänsä Daavid oli tehnyt.

Hän vaelsi Israelin kuninkaiden tietä ja jopa pani poikansa kulkemaan tulen läpi, niiden kansojen kauhistavien tapojen mukaisesti, jotka Herra oli hävittänyt israelilaisten tieltä.

Hän uhrasi ja suitsutti kukkuloilla ja kummuilla ja jokaisen lehtevän puun alla.
2 Kun 16:2-4Ahas tuli Juudan kuninkaaksi vain 20 vuotiaana nuorukaisena ja hallitsi 16 vuotta, kuollen siis 36 vuoden ikäisenä. Sen verran oli tullut pahoja tehtyä, ettei häntä edes haudattu kunniallisesti kuninkaiden hautausmaahan.Juudan kuninkaan Ahasin kahdentenatoista hallitusvuotena Israelin kuninkaaksi tuli Hoosea, Elan poika.

Hän hallitsi Samarian kaupungissa yhdeksän vuotta.

Deuteronomistinen historiateos, johon 2 Kuningastenkirjakin luetaan, arvioi Israelin kuningas Hooseaa lyhykäisesti näin:

"Hoosea teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä, ei kuitenkaan yhtä paljon kuin aikaisemmat Israelin kuninkaat olivat tehneet."
2 Kun 17:2 KR 1992

Tässä ei sanota, että kuningas Hoosea olisi pahoittanut kansansa mielen, ollut väärämielinen, paha kuningas.

Tässä sanotaan, että kuningas Hoosea pahoitti Israelin Jumalan mielen, teki sellaista, joka Korkeimman silmissä on väärää.

Tämä viittaa varmaan juuri tuohon yhä syvemmälle ja laajemmalle levinneeseen lahoon ja mätään, uskonnon turmeltumiseen ja etääntymiseen alkuperäisestä.Kuninkaan nimi Hoosea tulee samasta juuresta kuin iloinen huuto "Hoosianna!" - Herra auta!

Mutta tämä on Israelin kansan viimeinen kuningas. Ei tullut hänelle seuraajaa, ei ollut hänen jälkeensä enää kansaa.

Kymmenen Jaakobin kahdestatoista heimosta tuhoutui.

Kertomus on kuiva, yksinkertainen "ja hän hallitsi Samariassa yhdeksän vuotta"

ei lennättele kipinöitä, savua, kerro verestä ja kuolevien ihmisten korinasta, pakkosiirtolaisten itkusta kun koti jää ikuisiksi ajoiksi.

"Hän hallitsi yhdeksän vuotta."

ei ollut yhtä paha kuin edeltäjänsä...

lyhyesti ja kuivasti

(Kuningas Hoosea on tsaari Nikolai II ja perheensä asemassa - viimeinen mies)Hoosea kaappasi vallan edeltäjältään Pekahilta, jonka hän surmasi.

2 Kun 15 kertoo ytimekkäästi ja ilman suurempia tunteita Jumalan kansan synkkää historiaa:

Pekah, Remaljan poika, tuli Israelin kuninkaaksi Juudan kuninkaan Asarjan viidentenäkymmenentenäkahdentena hallitusvuotena. Hän hallitsi Samarian kaupungissa kaksikymmentä vuotta.

Pekah teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä, eikä luopunut synneistä, joilla Jerobeam, Nebatin poika, oli johdattanut Israelin synnintekoon.

Israelin kuninkaan Pekahin hallituskaudella Assyrian kuningas Tiglatpileser hyökkäsi maahan. Hän valtasi Ijjonin, Abel-Bet-Maakan, Janoahin, Kedesin, Hasorin, Gileadin ja Galilean, koko Naftalin heimon maan, ja siirsi alueen asukkaat Assyriaan.

Hoosea, Elan poika, teki salaliiton Pekahia, Remaljan poikaa vastaan. Hän löi Pekahin hengiltä ja nousi hänen sijaansa kuninkaaksi Jotamin, Ussian pojan, kahdentenakymmenentenä hallitusvuotena.

Kaikki muu, mitä Pekahista on kerrottavaa, on kirjoitettu Israelin kuninkaiden historiaan.Tuossa mainitaan kirja nimeltä "Israelin kuninkaiden historia"

Se ei ole säilynyt meille, ja voisi olla mielenkiintoista luettavaa, jos semmoinen jostain luolasta joskus löytyisi.

Ei ole Pyhä Henki katsonut aiheelliseksi sitä tallentaa, mutta maininta siitä tässä on.Saatamme huokailla, että mihin voimme luottaa ja mikä on totta ja mikä ei Raamatussa.

Pyhä Henki on senvuoksi antanut koko Mesopotamian valtaisan sivilisaation löytyä, ja meillä on valtavasti tietoa Assyriasta ja sen kuninkaista ja sodista ja oikeuslaitoksesta ja uskonnosta ja....

1800-luvulla vielä kaikki mitä tiesimme olivat nämä lyhyet oudot viittaukset kummiin kunkkuihin, joista kukaan ei mitään tiennyt.

Lars Levi Laestadiuksen aikaan ei näistä mitään vielä juuri tiedetty.

Vaan sitten rämähti!

Suomalaiset erityisesti ovat olleet Assyrian (pohjois-Irakin) tutkimuksissa mukana, kun kielitieteilijöiden piirissä luultiin, että siellä on meidän kielemme sukulaisia (sumeri).

Yhä tänään pikkuinen Suomi on assyrologian tutkimuksen kärjen tuntumassa!Ja sieltähän se yhdestä savitaulusta löytyi suurkuningas Tiglathpileserin kirjurin savitauluun kirjoittamasta tiedosta:

Omri-maa (Bit-Humria)…kukista kuninkaasna Pekahin (Pa-qa-ha) ja minä asetin Hosean (A-ú -si') heille kuninkaaksi. Sain heiltä 10 talenttia kultaa ja 1000 talenttia hopeaa ja heidän lahjansa ja toin ne Assyriaan.

(Omrin huone eli Israelin kuningaskunta, kuten Daavidin huone)Aivan taattua tavaraa!

Raamatun kuvaus Israelin tuhosta on todistettua historiaa eikä mitään satukirjaa.

Joitain vuosia aikaisemmin Hoosean edeltäjistä Israelin kuningas Menahem makseli samanlaisia hurjia summia Irakin kovalle jätkälle, jonka kutsumanimi oli vähemmän kova "Pulu"Kun Assyrian kuningas Pul hyökkäsi maahan, Menahem antoi hänelle tuhat talenttia hopeaa, jotta saisi hänen avullaan kuninkuutensa vahvistetuksi.

Saadakseen Assyrian kuninkaalle menevän summan kokoon Menahem määräsi jokaisen varakkaan israelilaisen maksamaan viisikymmentä hopeasekeliä.

Assyrian kuningas lähti takaisin eikä viipynyt maassa kauempaa.

Kaikki muu, mitä Menahemista on kerrottavaa, on kirjoitettu Israelin kuninkaiden historiaan.

Menahem meni lepoon isiensä luo, ja hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Pekahja.


2 Kun 15:19-22Tuossa on lukemat niin lähellä Assyrian suurkuningas Tiglathpileserin savitaulun lukemia, että ihan hämmästyttää.

Saamme lisäksi tietää, mistä moiset summat löytyivät.... kansan taskuista rahat kerättiin.

Tämä köyhdytti valtakuntaa hurjasti, nämä ovat isoja lukuja.Kuningas Hoosea ajatteli, että mitäs noille veroa maksaa - siellä tuhannen kilometrin takana Assyriassa ovat joukkoineen.

Paha moka.

Suurkuningas Shalmaneser V (727-722 eKr) ei moisesta tykännyt, vaan tuli, pisti matalaksi kaiken ja piiritti pääkaupunkia kolme vuotta.

Taas Raamatun kertomus on kovin lyhyttä ja ytimekästä, yhteenvedon tapaista mainintaa.

Voimme mielessämme kuvitella, millaista on olla Samarian kaupungissa piiritettynä kolme vuotta.Salmanassar oli omalta nimeltään Ululaju, mutta saadessaan Assyrian kuninkuuden hän otti ruhtinaallisemman nimen.

Hänestä ei paljoa tiedetä ja melko lyhyen hallitusajan jälkeen hän kuoli ja pelätty Sargon II nousi tuon ajan mahtavimman suurvallan kuninkaaksi.Kuningas Hoosea oli murhaamalla ottanut vallan edeltäjältään, kova heppuli siis.

Raamattu kertoo lyhyesti:

"Assyrian kuningas sai sitten kuitenkin tietoonsa, että Hoosea oli ryhtynyt salahankkeisiin."

- taisi olla tapanaan salahankkeet, paha moka.

"Hoosea oli lähettänyt sananviejiä Egyptin kuninkaan Son luo eikä ollut enää toimittanut Assyrian kuninkaalle veroa, joka hänen piti vuosittain maksaa.

Siksi Assyrian kuningas käski ottaa hänet kiinni ja panna vankilaan."Vähän semmonen suomalainen sotilaspoliittinen tilanne oli Hoosealla.

Toisaalta tuo hirmusia rahoja vaativa suurkuningas idässä, toisaalta muinaisten aikojen loistelias Egyptin valtakunta etelässä.

Mitäs jos?

Ja niin kunkkumme Hoosea yritti assyrialaisilta salaa neuvotella kuningas Son kanssa, NATO turvaa isoa Venättä vastaan.

Historiantutkijat eivät ole varmoja, kuka tämä So on - mahdollisesti noihin aikoihin hallinnut Osorkon IV (732-716 eKr).

Vaan Egyptissä elettiin jo myöhäistä aikaa, sotilasmahti oli murtunut ja kuten profeetat kansaa varoittivat, Egypti on särkynyt ruoko, joka pistää sitä joka siihen nojaa.

Melko pian sitten näiden tapahtumien jälkeen assyrialaiset marssivat ja ottivat hetkeksi Egyptin valtaansa.

Neko sieltä lähti sitten vastaiskuun myöhemmin Assyriaa vastaan, ja matkalla Megiddon tasangolla hurskas Juudan kuningas Joosia sai heti kättelyssä surmansa.Nämä henkilöt tässä siis kohtaamme

(Jesaja, Hoosea, Miika)

Juudan kuningas Ahas ja seuraajansa Hiskia

Israelin kuninkaat Menahem, Pekah ja Hoosea

Assyrian suurkuninkaat Pulu ja Salmaneser

Egyptin faarao So


oikeita ihmisiä
oikeasti eläneitä

Israelin kansan historian traagisinta aikaa.Kuunnellaan vielä lopuksi, miten kuningastenkirjan kirjoittaja arvioi näitä tapahtumia, miksi pakkosiirtolaisuuteen kauas Mesopotamiaan ja aina Persian rajoille asti Meediaan?

Miksi niin hirveä hävitys että kymmenen Israelin heimoa tuhoutuu ja katoaa historiasta

(ja ei, Danmark ei ole Daanin heimon maa)Näin tapahtui siksi, että israelilaiset olivat tehneet syntiä Herraa, Jumalaansa vastaan.

Vaikka Herra oli tuonut heidät pois Egyptin maasta ja vapauttanut heidät faraon, Egyptin kuninkaan, vallasta, he olivat ryhtyneet palvelemaan muita jumalia.

He olivat alkaneet noudattaa niiden kansojen tapoja, jotka Herra oli hävittänyt heidän tieltään, ja niitä menoja, jotka heidän kuninkaansa olivat ottaneet käyttöön.

He olivat ryhtyneet sellaiseen, mikä ei ollut Herran, heidän Jumalansa, tahdon mukaista.Jokaiseen kaupunkiin, oli se suuri ja linnoitettu tai pelkän vartiotornin suojaama, he olivat rakentaneet uhripaikkoja kukkuloille.

Jokaiselle korkealle kummulle ja jokaisen lehtevän puun alle he olivat pystyttäneet kivipatsaita ja asera-tarhoja.

Kaikilla uhrikukkuloillaan he olivat polttaneet uhreja niin kuin ne kansat, jotka Herra oli siirtänyt pois heidän tieltään, ja näillä pahoilla teoillaan he olivat herättäneet Herran vihan.

Epäjumalanpatsaitakin he olivat palvoneet, vaikka Herra oli kieltänyt heitä niin tekemästä.

MikkoL:
2 Kun 17:7-12 KR 1992no mitäs tuo, uskonasiat vähän sinne tänne

Herran vihan?

kuka siitä piittaa? ei mahda osata Jumala kostaa.


kertomus on myöhemmältä ajalta, katselee historiaa menneessä aikamuodossa.

näin oli, eikä heitä enää ole.

(luvun loppu kertoo samarialaisesta sekakansasta, jonka assyrialaiset toivat alueelle)Kun Herra huomasi, että Jaakob syrji Leaa, hän antoi Lean tulla raskaaksi, mutta Raakel pysyi lap- settomana.

Niin Lea synnytti pojan, jolle hän antoi nimeksi Ruuben, sillä hän ajatteli: "Herra on nähnyt minun kurjuuteni. Nyt mieheni alkaa rakastaa minua."

Sitten hän tuli jälleen raskaaksi, synnytti pojan ja sanoi: "Herra on kuullut, että mieheni syrjii minua, ja siksi hän antoi minulle myös tämän pojan." Ja hän antoi pojalle nimeksi Simeon.

Sitten hän tuli taas raskaaksi, synnytti pojan ja sanoi: "Nyt mieheni lopultakin kääntyy minun puoleeni, koska olen synnyttänyt hänelle kolme poikaa." Sen vuoksi poika sai nimekseen Leevi.

Ja Lea tuli taaskin raskaaksi, synnytti pojan ja sanoi: "Vihdoinkin saan ylistää Herraa." Siksi hän antoi pojalle nimeksi Juuda.

Sitten hän ei enää synnyttänyt.Jaakobin kahden vaimon keskinäinen kamppailu aviomiehen suosiosta jatkui:Kun Raakel näki, ettei hän saanut lapsia, hän alkoi kadehtia sisartaan ja sanoi Jaakobille: "Auta minua saamaan lapsia, tai muuten minä kuolen!"

Jaakob suuttui Raakelille ja sanoi: "Olenko minä muka Jumala? Minäkö olen estänyt sinua saamasta lapsia?"

Raakel sanoi: "Tuossa on orjattareni Bilha. Tee hänen kanssaan lapsia, jotka tulevat minun omikseni. Näin minustakin voi tulla äiti." Raakel antoi orjattarensa Bilhan Jaakobille vaimoksi, ja Jaakob yhtyi häneen. Bilha tuli raskaaksi ja synnytti Jaakobille pojan.

Silloin Raakel sanoi: "Jumala on ratkaissut asian minun hyväkseni. Hän on kuullut rukoukseni ja antanut minulle pojan." Sen vuoksi Raakel antoi pojalle nimeksi Dan.

Sitten Raakelin orjatar Bilha tuli uudelleen raskaaksi ja synnytti Jaakobille toisen pojan. Raakel sanoi: "Minä olen käynyt sisareni kanssa ankaran kamppailun, ja nyt olen voittanut." Ja hän antoi pojalle nimeksi Naftali.Lean lapset

lapseton Raakel parka antaa Bilhan sivuvaimoksi

Lea ei jää neuvottomaksiKun Lea näki, ettei hän enää saanut lapsia, hän antoi orjattarensa Silpan Jaakobille vaimoksi, ja Lean orjatar Silpa synnytti Jaakobille pojan.

Lea sanoi: "Tuokoon hän onnea!", ja antoi pojalle nimeksi Gad.

Sitten Lean orjatar Silpa synnytti Jaakobille vielä toisen pojan, ja Lea sanoi: "Miten onnellinen minä olenkaan! Nyt naiset ylistävät minua onnelliseksi." Ja hän antoi pojalle nimeksi Asser.Lemmenmarjoja!Kerran vehnänleikkuun aikaan Ruuben lähti ulos kävelemään. Hän löysi vainiolta lemmenmarjoja ja vei ne äidilleen Lealle.

Silloin Raakel sanoi Lealle: "Anna minullekin poikasi tuomia lemmenmarjoja."

Mutta Lea vastasi hänelle: "Eikö riitä, että sinä olet jo vienyt minulta mieheni, kun nyt vielä tahdot poikani lemmenmarjat?"

Raakel sanoi: "Olkoon menneeksi, Jaakob saa ensi yönä maata sinun kanssasi, kunhan minä saan poikasi lemmenmarjat."

Ja kun Jaakob illalla palasi laitumelta, Lea meni häntä vastaan ja sanoi: "Sinun on nyt maattava minun kanssani, sillä minä olen ostanut sinut itselleni poikani löytämillä lemmenmarjoilla."

Jaakob makasi sinä yönä hänen kanssaan.

Jumala kuuli Lean rukoukset, ja Lea synnytti Jaakobille viidennen pojan. Lea sanoi: "Jumala on korvannut minulle sen, että annoin orjattareni miehelleni." Ja hän antoi pojalle nimeksi Isaskar.

Sitten Lea tuli taas raskaaksi ja synnytti Jaakobille kuudennen pojan. Lea sanoi: "Jumala on antanut minulle hyvän lahjan. Nyt mieheni vihdoinkin pysyy minun luonani, sillä olen synnyttänyt hänelle kuusi poikaa." Ja hän antoi pojalle nimeksi Sebulon.Sen jälkeen Lea synnytti vielä tyttären ja antoi hänelle nimeksi Dina.

Mutta Jumala muisti myös Raakelia ja kuuli hänen rukouksensa. Hän antoi Raakelin tulla hedelmälliseksi, ja Raakel tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Hän sanoi: "Jumala on ottanut pois minun häpeäni." Hän antoi pojalle nimeksi Joosef ja sanoi: "Antakoon Herra minulle vielä toisen pojan."Mutta aikaa meni eikä sitä toista poikaa kuulunut.

Kunnes sitten, vuosien jälkeen kun Dina on jo aikuinen nainen...Sitten he lähtivät liikkeelle Betelistä.

Kun vielä oli vähän matkaa Efrataan, Raakelin synnytys alkoi, ja siitä tuli hyvin vaikea.

Kun tuskat olivat pahimmillaan, kätilövaimo sanoi hänelle: "Ei hätää, sinä saat taas pojan."

Mutta Raakel oli jo kuolemaisillaan, ja viime hetkellään hän antoi pojalle nimen Benoni. Jaakob kuitenkin antoi hänelle nimeksi Benjamin.

Raakel kuoli, ja hänet haudattiin Efratan eli Betlehemin tien varteen.

Jaakob pystytti patsaan hänen haudalleen, ja tämä Raakelin hautapatsas on olemassa vielä tänäkin päivänä.


2 Ms 35:16-20tämä Raakelin hauta on olemassa vielä tänäkin päivänä.

näkyy tänne missä tätä kirjoittelen, kotini parvekkeelta.

Raakelin hauta

Kuolevan äidin antama nimi
Benoni - vaivan, tuskan poika

Aviomiehen antama nimi
Benjamin - onnen poikaJaakobilla oli kaksitoista poikaa.

Lean poikia olivat Jaakobin esikoinen Ruuben sekä Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar ja Sebulon,

Raakelin poikia olivat Joosef ja Benjamin,

Raakelin orjattaren Bilhan poikia olivat Dan ja Naftali,

ja Lean orjattaren Silpan poikia olivat Gad ja Asser.

Nämä olivat Jaakobin pojat, jotka syntyivät hänelle Mesopotamiassa.
1 Ms 35:22-26Eikös nämä Suomen kansa ennen opetellut ulkoa?

Joku ehkä vieläkin osaa luetella Jaakobin kaksitoista poikaa.

ja yksi tytär jää melkein aina mainitsematta. DIINA my name is Dina!
Enempi oli veljeksiä kuin Jukolassa poikia

Vaan huonosti kävi.

Ei ole enää.

Jumala antoi hävittää suurimman osan Jaakobin pojista, Israelin heimokunnista.

Jäljelle jäivät vain Juuda, Benjamin ja pappiskansa Leevi.

Heitä ei ole enää.(Voi olla että pakkosiirtolaisuudesta palattaessa näiden heimojen jälkeläisiä palasi kotimaahansa, mutta eivät enää heimoina.

Maan nimi oli nyt Juudea, roomalaisten Juudan provinssi, jossa lähellä Raakelin hautaa syntyi Marian poika.

Immanuel - Jumala kanssamme - seitsemänsataa vuotta kuningas Ahaksen kuuleman Jesajan profetian jälkeen)Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat pitäneet häntä pilkkanaan, hän raivostui.

Hän antoi käskyn, että Betlehemissä ja sen lähistöllä oli surmattava kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat pojat, sen ajan perusteella, jonka hän oli tietäjiltä saanut selville.

Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian lausuma ennustus:

-- Ramasta kuuluu huuto, itku ja kova valitus. Raakel itkee lapsiaan eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole.


Mt 2:16-18

sunnuntai 24. huhtikuuta 2011

Uhrilammas

Hiljainen sapatti on ohi kello kuuden maissa täällä Israelissa, joka viettää pääsiäistä ja happamattoman leivän juhlaa tänä vuonna samaan ajankohtaan kristittyjen pääsiäisen kanssa.

Sapatti on ohi joten voimme siis työskennellä hieman Jumalan Sanan äärellä.

Naiset eivät iltapimeässä lähteneet Jeesuksen haudalle vaikka sapatti olikin ohi kun kolme tähteä näkyi taivaalla, vaan odottivat auringon nousua. Ymmärrämme heitä kyllä.

Niin paljon on Mooseksen laissa karitsasta uhrina, että keskityn tässä nyt Kolmanteen Mooseksenkirjaan. Se antaa meille monipuolisen kuvan Ilmestysmajan (temppelin) menoista Vanhan liiton aikana.

Työtähän tämä vaatii sekä kirjoittajalta että lukijalta, mutta olemmekin Jumalan Sanan ääressä joka ei ole mikään aapeesee kirja.

Hyvin teemme kun rukoilemme Pyhän Hengen johdatusta, silmien avaamista, korvien avaamista, sydämen avaamista kaikelle sitä, mitä Herra tahtoo meille tämän tutkistelun kautta opettaa.

AamenPääsiäislampaasta on kirjoitettu eniten Toisessa Mooseksenkirjassa, ja siitä Haamul onkin jo ottanut asioita esille.

Kolmas Mooseksenkirja on eräänlainen kirkkokäsikirja, jossa tarkoin ohjataan miten uhrieläinten kanssa toimitaan.

Kyseessä on lähes kolmetuhatta vuotta vanhaa tekstiä, joten en vain kopioi sitä tähän, vaan koetan selittää ja elävöittää lakia kuitenkaan tekstin merkitystä rikkomatta.

En ole teurastamolla itse työskennellyt, mutta täällä Palestiinassa lihakaupat ovat melko lähellä sitä - lampaiden ruhot roikkuvat nyljettyinä ja päättöminä koukuissa ja siitä sitten perheenemännät tai ostoksille tulleet miehet valitsevat leikattavia kappaleita.

Verta on lattialla ja siellä on sanomalehtiä ja puusilppua hygieniasta vastaamassa, kärpäsiäkään ei näin keväällä vielä ole.Käytän tässä uusinta kirkkoraamattua, koska uhrilait ovat muutenkin hankalaa luettavaa ja Biblian ja Mannisen vanha suomenkieli tekee tekstistä melko käsittämätöntä.

Nämä kohdat puhuvat karitsoista - varmaan olikin tapana lampaiden lapsia uhrata, pieniä ja niitähän vuosittain syntyy, emot ja pukit saivat vahvistua ja kasvaa monet vuodet.


Oletko muuten pannut merkille, että Johanneksen evankeliumi koko lailla alkaa ja loppuu karitsalla.

Alussa on Johannes Kastajan todistus "katso Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin"

Lopussa on Jumalan Karitsa, joka on ottanut pois maaimlan synnin ja sanoo Pietarille "kaitse minun karitsoitani"

Hellästi ja rakkaasti Jeesus omiaan kutsuu - ja voimme lasten kanssa laulaa

Juumalan karitsoit oomme kaikki, oomme kaikki oomme kaikki
Juumalan karitsoit oomme kaikki, oomme kaikki oomme kaikki
kaikki
siinää ja miinää
siinää ja miinää
Juumalan karitsoit oomme kaikki, kaikki!Kuin he siis syöneet olivat, sanoi Jesus Simon Pietarille: Simon Jonan poika! rakastatkos minua enempi kuin nämät? Hän sanoi: jaa, Herra, sinä tiedät, että minä sinua rakastan. Hän sanoi hänelle: ruoki minun karitsoitani.
Joh 21:15 Biblia 1776KARITSAN UHRAAMINEN
Kolmas Mooseksenkirja

VAHINGOSSA TEHTY RIKKOMUS
3 Ms 4:27-35

IV. Yksityinen henkilö

A. Rikkomus:
Jos joku kansan joukosta vahingossa rikkoo jotakin Herran käskyä vastaan ja tekemällä kielletyn teon joutuu syynalaiseksi,

B. Vaadittu uhri:
B.1 Kuttu (synnyttänyt vuohi)
hän tuokoon, kun huomaa rikkoneensa, virheettömän vuohen, kutun, uhrilahjaksi.

C. Kuinka uhrilahjan tuoja toimii:
Hän pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen polttouhripaikalla.

D. Palvelusvuorossa olevan papin toimet:
- Veri
Pappi ottakoon sormellaan eläimen verta, sivelköön sitä polttouhrialttarin sarviin ja kaatakoon lopun veren alttarin juurelle.

- Rasva
Hän irrottakoon eläimestä kaiken rasvan, (samalla tavoin kuin se irrotetaan yhteysuhriksi teurastetusta eläimestä),

ja polttakoon rasvan alttarilla tuoksuvana uhrina, joka on Herralle mieluisa.

E. Jumala antaa anteeksi
Kun pappi on toimittanut sovitusmenot, rikkomuksen tekijä saa tekonsa anteeksi.B.2 Karitsa

Mitä uhrilahjan tuoja tekee:
Jos joku tuo karitsan syntiuhriksi, hän tuokoon virheettömän naaraan, pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen syntiuhriksi polttouhrieläinten teurastuspaikalla.


Mitä palvelusvuorossa oleva pappi tekee
- Veri
Pappi ottakoon sormellaan syntiuhrieläimen verta, sivelköön sitä polttouhrialttarin sarviin ja kaatakoon lopun veren alttarin juurelle.

- Rasva
Hän irrottakoon karitsasta kaiken rasvan, (samalla tavoin kuin se irrotetaan yhteysuhrilampaasta),

ja polttakoon rasvan alttarilla yhdessä Herralle kuuluvien tuliuhrien kanssa.

Mitä Jumala tekee:
Kun pappi on toimittanut sovitusmenot, rikkomuksen tekijä saa tekonsa anteeksi.Aikamme tietoa:

Uuhet ovat sukukypsiä 4-10 kuukauden ikäisinä ja ne tiinehtyvät parhaiten syksyllä, vaikkakin tiinehtyminen voi tapahtua myös muina vuodenaikoina.

Tiineysaika kestää hieman alle viisi kuukautta (145-150 vuorokautta).

Kerrallaan uuhi synnyttää keskimäärin kaksi karitsaa, jotka emä vieroittaa noin kahden kuukauden iässä.
suomalainen wikipediaJos tahdot syventyä asiaan, voit verrata naaraspuolisen vuohen ja lampaan käsittelyä koskevia määräyksiä.

Ne ovat hyvin samankaltaiset - miten ne eroavat toisistaan?

Uhrilahjan tuoja valitsee virheettömän naaraspuolisen eläimen, ei urosta.

Hän teurastaa eläimen itse teurastukseen valitulla paikalla.

Miten?

Ymmärtääkseni uhrilahjan tuojalla on oikeassa kädessä terävä veitsi. Hän asettaa vasemman kätensä eläimen pään päälle ja vetää veitsellä sen kurkun auki laidasta laitaan.

Eläimen veri otetaan talteen johonkin astiaan mahdollisimman tarkoin.

Pappi ottaa tämän verisen astian ja kastaa sormensa eläimen vereen ja koskettaa "alttarin sarvia" eli sen neljässä nurkassa olevia korkeampia kulmia. Muu veri kaadetaan alttarin juurelle.

Jerusalemin temppelissä polttouhrialttarin juurella on suuri aukko, josta johtaa maanalainen kanava itäpuolella olevaan Kidronin laaksoon. Eläinten verta vuosi siinä virtanaan.Pappi suorittaa nyt kuolleen eläimen käsittelyn, jotta se tapahtuisi oikein.

Hän nylkee vuohen tai karitsan ja hakee ruhosta kaikki rasvaiset kohdat, irrottaa ne veitsellä ja kokoaa ne astiaan.

Tämä rasva pannaan alttarin kuumien hiilien päälle tirisemään, ja siitä nouseva hyväntuoksuinen savu on Jumalalle mieleen.

Veri meni alttarin juurelle, rasva paloi mutta entäs ne syötävät lihat?

Tässä ei sanota, mitä niille tehdään, mutta ilmeisesti pappi saa osan ja uhrilahjan tuoja saa viedä mukanaan osan.

Rahanarvoista tavaraa tämä uhrattava maatalousyhteikunnassa.


taitaa olla niin, että suomenkielessä on vuohipukki - ukkolammas on pää pää päkäpää pässiKR 1992 käyttää sanaa "syntiuhri"

KR 1933 käyttää sanaa "syntiuhri"

KR 1776 käyttää sanaa "rikosuhri"

Heprealainen alkuteksti käyttää sanaa "syntiuhri"

Kuttu tai naaraspuolinen karitsa käy siis syntiuhrista silloin, kun Jumalan käskyjen rikkomus on tahaton.


KARITSAN UHRAAMINEN
Kolmas Mooseksenkirja

AARONIN ENSIMMÄINEN UHRI
3 Ms 9

Tämä kuvaus ei ole uhrilakia. Uhraamisen ammattilainen kertoo yksityiskohtaisesti, miten tämä juhlava uhri tapahtui ja millaisia uskonasioita tilanteeseen liittyi.

Karitsat ovat tässä mukana kuin lisukkeina, suuriakin eläimiä teurastettiin tässä juhlassa.

Tapahtuu "heiluttaminen" joka tarkoittanee sitä, että pappi heiluttaa eläimen osaa Jumalan edessä.

Uhrattiin seitsemän eläintä
- 1 yksi pukki syntiuhriksi
- 4 neljä polttouhriksi (holocaust):
- 2 kaksi sonnia, pässi ja karitsa
- 2 kaksi yhteysuhriksi: sonni ja pässi

eli yksi pukki, kolme sonnia, kaksi pässiä ja karitsa.

Aaron tuo itse polttouhriksi sonnin ja pässin

Israelin kansa tuo
syntiuhriksi vuohipukin
polttouhriksi nuoren sonnin ja karitsan

Lisäksi tuodaan yhteysuhriksi nuori sonni ja pässi.

comprehendo?!Seitsemän päivän kuluttua Mooses kutsui luokseen Aaronin ja hänen poikansa sekä Israelin vanhimmat ja sanoi Aaronille:
"Hae virheetön nuori sonni syntiuhriksi ja virheetön pässi polttouhriksi ja tuo ne Herran eteen.

Sano sitten israelilaisille:
'Tuokaa syntiuhriksi vuohipukki ja polttouhriksi nuori sonni ja karitsa, molemmat vuoden ikäisiä ja virheettömiä.

Tuokaa myös sonni ja pässi, jotka tulee uhrata yhteysuhrina Herran edessä,

sekä ruokauhri, johon on sekoitettu öljyä, sillä tänään Herra ilmestyy teille.'"


He toivat pyhäkköteltan eteen kaiken, minkä Mooses oli käskenyt. Koko Israel saapui paikalle ja asettui Herran eteen.

Mooses sanoi:
"Näin Herra on käskenyt teidän tehdä. Sitten hänen kirkkautensa ilmestyy teille."

Aaronille Mooses sanoi:
"Mene alttarin luo toimittamaan ensin syntiuhri ja polttouhri omien syntiesi ja kansan syntien sovittamiseksi ja uhraa sitten kansan uhrilahja sen syntien sovittamiseksi, niin kuin Herra on käskenyt."Aaron astui alttarin ääreen ja teurasti sonnin syntiuhriksi.

Aaronin pojat ojensivat hänelle veren, ja hän kastoi sormensa siihen, siveli verta alttarin sarviin ja vuodatti lopun veren alttarin juurelle.

Syntiuhrieläimen rasvan ja munuaiset sekä maksan takalohkon hän poltti alttarilla Herran Moosekselle antaman käskyn mukaisesti.

Lihat ja nahan hän poltti leirin ulkopuolella.

Sitten Aaron teurasti polttouhrieläimen, ja hänen poikansa ojensivat hänelle veren, jota hän vihmoi joka puolelle alttaria.

He ojensivat hänelle polttouhrieläimen ruhonkappaleet ja pään, ja hän poltti ne alttarilla.

Sitten hän pesi sisälmykset ja koivet ja poltti ne alttarilla polttouhrin mukana.Sitten Aaron toi esiin kansan uhrilahjat, otti kansan syntiuhripukin ja teurasti sen syntiuhriksi samalla tavoin kuin omankin syntiuhrieläimensä.

Hän otti myös polttouhrieläimen ja uhrasi sen säädetyllä tavalla.

Hän toi ruokauhrin, otti siitä täyden kourallisen ja poltti sen alttarilla.

Tämän hän uhrasi aamupolttouhrin lisäksi.

Sitten hän teurasti kansan yhteysuhriksi sonnin ja pässin.

Aaronin pojat ojensivat hänelle veren, ja hän vihmoi sitä joka puolelle alttaria.

Sonnista ja pässistä saadun rasvan, rasvahännän, sisälmyksiä peittävän rasvan sekä munuaiset ja maksan takalohkon, kaikki nämä rasvaosat he panivat rintakappaleiden viereen.

Aaron poltti rasvat alttarilla, mutta rintakappaleet ja oikean reiden hän omisti tarjousuhrina Herralle, niin kuin Mooses oli määrännyt.Sitten Aaron kohotti kätensä israelilaisten puoleen, siunasi heidät ja tuli alas alttarilta toimitettuaan syntiuhrin, polttouhrin ja yhteysuhrin.

Mooses ja Aaron menivät pyhäkkötelttaan, ja kun he tulivat ulos, he siunasivat kansan.

Silloin Herran kirkkaus ilmestyi koko kansalle, ja Herran luota lähti tuli, joka kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta.

Kun kansa näki tämän, kaikki riemuitsivat ja lankesivat kasvoilleen maahan.


3 Ms 9 KR 1992


minun täytynee tässä nyt tehdä pieni tunnustus.

En ole koskaan näin tarkasti tätä 9 lukua elämässäni lukenut enkä noita eläimiä laskenut.

Tai pannut merkille, että tuli taivaasta tuli ja kulutti uhrit.

sorry, mutta tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten huonosti olen Raamattuni lukenut.

---
eikö ole mielenkiintoinen tuo tarkka teurastajan homma - mahalaukku, kaviot, päästä ei puhuta mitään... nahka, rintaliha, koivet, ...

yli tuhat vuotta juutalainen kansa näin teki ja osasi kyllä homman ulkoa.

en tiedä mikä on tuo "tarjousuhri" - sitä pitäisi opiskellaKARITSAN UHRAAMINEN
Kolmas Mooseksenkirja

LAKI LAPSENSYNNYTTÄJÄN PUHDISTAUTUMISESTA

Herra sanoi Moosekselle:

"Sano israelilaisille:

POIKAVAUVA
Kun nainen on synnyttänyt pojan, hän on sen jälkeen seitsemän päivää epäpuhdas, samalla tavoin kuin kuukautisvuodon aikana.

Kahdeksantena päivänä pojan esinahka on leikattava.

Nainen pysyköön kotonaan vielä kolmekymmentäkolme päivää puhdistuakseen verenvuodosta.

Hän ei saa koskea mihinkään, mikä on pyhää, eikä tulla pyhäkköön, ennen kuin hänen puhdistumisaikansa on kulunut umpeen.


TYTTÖVAUVA
Kun nainen on synnyttänyt tytön, hän on kaksi viikkoa epäpuhdas samalla tavoin kuin kuukautisvuodon aikana. Sen lisäksi hänen on odotettava verenvuodostaan epäpuhtaana vielä kuusikymmentäkuusi päivää, ja vasta sitten hän on puhdas.- näemme tästä Jumalan laista, että tytön synnyttäminen saastuttaa kaksi kertaa enemmän kuin pojan synnyttäminen!

poika - viikko plus 33 päivää

tyttö - kaksi viikkoa plus 66 päivää

että silleen...Kun pojan tai tytön synnyttämisestä määrätty puhdistumisaika on kulunut umpeen,

NAINEN TUO KARITSAN JA KAKSI KYYHKYSTÄ
naisen on tuotava papille pyhäkköteltan oven eteen vuoden vanha karitsa polttouhriksi
ja metsäkyyhky tai muu kyyhkynen syntiuhriksi.

PAPPI
Pappi uhratkoon ne Herran edessä ja toimittakoon sovitusmenot,

JUMALA
ja näin nainen on taas puhdas verenvuodosta.

Tämä laki koskee naista, joka on synnyttänyt lapsen, joko pojan tai tytön.

-- tasa-arvoa!

KÖYHÄ NAINEN - 2 KYYHKYSTÄ
"Jos naisella ei ole varaa lampaaseen, hän tuokoon kaksi metsäkyyhkyä tai kaksi muuta kyyhkystä, toisen polttouhriksi ja toisen syntiuhriksi,

PAPPI
ja pappi toimittakoon sovitusmenot.

JUMALA
Tämän jälkeen nainen on puhdas."


3 Ms 12JEESUS SYNTYI LAIN ALAISEKSI

Kun oli tullut kahdeksas päivä ja lapsi oli ympärileikattava, hän sai nimen Jeesus, jonka enkeli oli ilmoittanut ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa.

Ja kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin: "Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle."

Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, "kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysenpoikaa".


Lk 2:21-24 KR 1992KARITSAN UHRAAMINEN
3 Mooseksenkirja

LAKI SPITALISEN PUHTAAKSI JULISTAMISESTA

Herra sanoi Moosekselle:
"Tämä on spitaalisen puhtaaksi julistamista koskeva laki.

1. Leirin ulkopuolella
Spitaalia sairastanut on vietävä papin tarkastettavaksi. Pappi tulkoon leirin ulkopuolelle ja tutkikoon hänet.

Jos sairas on parantunut
Jos hän toteaa, että sairas on parantunut spitaalitaudista,

2. Puhdistusmenetelmä
hän käskeköön tuoda puhdistettavaa varten kaksi elävää puhdasta lintua, setripuuta, karmiininpunaista villaa ja iisopin oksia.

Pappi käskeköön
- teurastaa toisen linnun
- virtaavalla vedellä täytetyn saviastian päällä.

Sitten hän
- ottakoon elävän linnun ja
- kastakoon sen sekä setripuun, karmiininpunaisen villan ja iisopin oksat veden yläpuolella teurastetun linnun vereen.

- Tätä vedensekaista verta hän pirskottakoon puhdistettavan päälle seitsemän kertaa.

3. Julistus
Julistettuaan spitaalia sairastaneen puhtaaksi

- pappi päästäköön elävän linnun lentämään pois.4. Peseytyminen
- Puhdistettava pesköön vaatteensa, ajelkoon hiuksensa ja kaikki ihokarvansa ja pesköön itsensä vedellä.

5. Viikon karanteeni vielä
Sen jälkeen hän on puhdas ja voi palata leiriin, mutta hänen on pysyteltävä telttansa ulkopuolella seitsemän päivää.

Seitsemäntenä päivänä hänen tulee uudelleen ajella hiuksensa, partansa, kulmakarvansa ja muut ihokarvansa sekä peseytyä ja pestä vaatteensa,

ja sitten hän on jälleen puhdas.UHRI
"Kahdeksantena päivänä hän ottakoon
kaksi virheetöntä pässikaritsaa ja virheettömän yksivuotisen uuhikaritsan,
lisäksi ruokauhriksi kolme eefa-mitan kymmenesosaa parhaita vehnäjauhoja, joihin on sekoitettu öljyä, sekä yhden log-mitan öljyä.

Papin toimenpiteet:
Puhdistuksen toimittava pappi tuokoon puhdistettavan uhrilahjoineen pyhäkköteltan oven luo.

- hyvitysuhri
Pappi tuokoon hyvitysuhriksi toisen pässikaritsan sekä log-mitallisen öljyä ja omistakoon ne tarjousuhrina Herralle.

- karitsan teurastaminen
Karitsa teurastettakoon samassa pyhässä paikassa, jossa syntiuhriksi ja polttouhriksi tuodut eläimet teurastetaan.

- erityisen pyhä... siis papille!
Hyvitysuhrieläin kuuluu syntiuhrieläimen tavoin papille; se on erityisen pyhä.

- verta potilaan päälle
Pappi ottakoon hyvitysuhrieläimen verta ja sivelköön sitä puhdistettavan oikeaan korvannipukkaan, oikeaan peukaloon ja oikeaan isoonvarpaaseen.

- öljyn pirskotus Herran edessä
Sitten hän kaatakoon puhdistettavan tuomaa öljyä vasemmalle kämmenelleen, kastakoon oikean etusormensa öljyyn ja pirskottakoon sitä seitsemän kertaa Herran edessä.- öljyä potilaan päälle
Kämmenelle jäänyttä öljyä hän sivelköön puhdistettavan oikeaan korvannipukkaan, oikeaan peukaloon ja oikeaan isoonvarpaaseen hyvitysuhrin veren päälle.

- öljyä kaljuun päähän
Kämmenelle vielä jääneen öljyn pappi sivelköön puhdistettavan päähän.

JUMALA
Näin pappi toimittaa hänelle sovituksen Herran edessä.1. Syntiuhri:
"Pappi uhratkoon sitten syntiuhrieläimen.

Tarkoitus:
Näin hän poistaa puhdistettavan ihmisen saastaisuuden.

2. Polttouhri:
Sen jälkeen teurastettakoon polttouhrieläin, ja pappi polttakoon eläimen ja ruokauhrin alttarilla.

JUMALA
Kun pappi on toimittanut sovitusmenot, parantunut on puhdas.


KÖYHÄ POTILAS

"Jos puhdistettava on köyhä eikä hänellä ole varaa hankkia näitä uhrilahjoja, hänen on tuotava sovituksen toimittamista varten

- yksi karitsa, joka omistetaan hyvitysuhrina Herralle,

- ruokauhriksi kymmenesosa eefa- mittaa öljyllä kostutettuja parhaita vehnäjauhoja ja log-mitallinen öljyä

- sekä kaksi metsäkyyhkyä tai kaksi muuta kyyhkystä, varojensa mukaan.

Kyyhkysistä toinen annettakoon syntiuhriksi ja toinen polttouhriksi.

1. Potilas tuo uhrilahjat
Kaikki nämä uhrilahjat hänen tulee tuoda kahdeksantena päivänä papille pyhäkköteltan oven luo puhdistusmenojensa toimittamista varten.

2. Papin toimenpiteet
Pappi ottakoon hyvitysuhrikaritsan ja log-mitallisen öljyä ja omistakoon ne tarjousuhrina Herralle.

- verta
Kun hyvitysuhriksi tuotu karitsa on teurastettu,
pappi ottakoon sen verta ja sivelköön sitä puhdistettavan oikeaan korvannipukkaan, oikeaan peukaloon ja oikeaan isoonvarpaaseen.

- öljyn pirskotus Herran edessä
Sitten pappi kaatakoon öljyä vasemmalle kämmenelleen ja pirskottakoon sitä oikealla etusormellaan seitsemän kertaa Herran edessä.- öljyä potilaan päälle
Kämmenelleen jäänyttä öljyä hän sivelköön puhdistettavan oikeaan korvannipukkaan, oikeaan peukaloon ja oikeaan isoonvarpaaseen, samoihin kohtiin, joihin hän siveli hyvitysuhrieläimen verta.

- öljyä kaljuun päähän
Kämmenelle vielä jääneen öljyn hän sivelköön puhdistettavan päähän.

JUMALA
Näin hän toimittaa hänelle sovituksen Herran edessä.

UHRI
Pappi uhratkoon metsäkyyhkyt tai muut kyyhkyset, jotka puhdistettava varojensa mukaan on hankkinut,

- toisen syntiuhrina ja
- toisen polttouhrina yhdessä ruokauhrin kanssa.

Näin pappi toimittaa puhdistettavalle sovituksen Herran edessä."

Tähän päättyy laki, joka koskee spitaalitaudista parantuneen vähävaraisen ihmisen puhdistusmenoja.

3 Ms 14- opimme tästä, että Vanhan liiton aikana uhri sisälsi monia sävyjä.

uhri on mukana myös sairaanhoidossa, tässä tapauksessa spitaalin kohdalla puhdistauduttaessa

Jesaja puhuu Herran kärsivästä palvelijasta, joka kantoi meidän sairautemme.

Mieleemme tulee myös Jumalan Karitsan toimet spitaalisten kanssa:Eräässä kaupungissa Jeesus kohtasi miehen, joka oli yltä päältä spitaalin saastuttama.

Nähdessään Jeesuksen mies lankesi kasvoilleen ja rukoili: "Herra! Jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut."

Jeesus ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi: "Minä tahdon. Tule puhtaaksi."

Tauti lähti miehestä heti.

Jeesus kielsi häntä kertomasta tästä kenellekään ja sanoi: "Käy näyttämässä itsesi papille ja anna puhdistumisestasi Mooseksen lain mukainen uhri todisteeksi heille."

Jeesuksesta puhuttiin kuitenkin yhä laajemmalti, ja ihmisiä kokoontui sankoin joukoin kuulemaan häntä ja hakemaan parannusta tauteihinsa.

Mutta hän vetäytyi jälleen autiolle seudulle rukoilemaan.


Lk 5:12-16 Kr 1992LAKI KARITSAN UHRAAMISESTA
Kolmas Mooseksenkirja

TEURASTAMINEN JA UHRAAMINEN VAIN OIKEASSA PAIKASSA

Kuolemanrangaistus

Herra sanoi Moosekselle:
"Sano Aaronille, hänen pojilleen ja kaikille israelilaisille: Näin on Herra käskenyt:

Jos joku israelilainen teurastaa sonnin, lampaan tai vuohen joko leirissä tai sen ulkopuolella eikä tuo sitä pyhäkköteltan ovelle luovuttaakseen sen uhrilahjana Herralle telttamajan edessä, hänet on katsottava verivelan alaiseksi.

Hän on vuodattanut verta, ja hänet on poistettava kansansa keskuudesta.

Israelilaiset eivät siis enää saa teurastaa eläimiään missä tahansa ulkosalla, vaan heidän on tuotava ne papille Herran eteen pyhäkköteltan ovelle ja teurastettava ne siellä Herralle omistettuina yhteysuhreina.

Pappi vihmokoon veren Herran alttarille pyhäkköteltan oven luona ja polttakoon rasvan tuoksuvana uhrina, joka on Herralle mieluisa.


EI AAVIKON PAHOLAISELLE

Israelilaiset eivät enää eläimiä teurastaessaan saa omistaa niitä aavikon paholaisille, joita he ovat minusta luopuneina palvoneet. Tämä on heille pysyvä määräys sukupolvesta toiseen.

"Sano heille: Jos joku israelilainen tai israelilaisten keskuuteen asumaan tullut siirtolainen uhraa polttouhrin tai teurasuhrin eikä tuo eläintään pyhäkköteltan ovelle Herralle uhrattavaksi, hänet on poistettava kansansa keskuudesta.


3 Ms 17:1-9


VERTA EI SAA SYÖDÄ

Jumala itse surmaa:

Jos joku israelilainen tai israelilaisten keskuudessa asuva siirtolainen syö verta, missä muodossa tahansa, minä vihastun häneen ja poistan hänet kansansa keskuudesta.

VERI TUOTTAA SOVITUKSEN
Veressä on elävän olennon elämänvoima.

Minä itse olen määrännyt, että veri on tuotava alttarille teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, sillä veressä oleva elämänvoima tuottaa sovituksen.

Sen tähden minä sanon israelilaisille: yksikään teistä ei saa syödä verta, eikä sitä myöskään saa syödä kukaan teidän keskuudessanne asuva siirtolainen.


USKONNOLLINEN TEURASTAMINEN

"Kun joku israelilainen tai heidän keskuudessaan asuva siirtolainen pyydystää syötäväksi kelpaavan eläimen tai linnun, hänen tulee valuttaa sen veri maahan ja peittää veri hiekalla, sillä veressä on jokaisen elävän olennon elämänvoima.

Siksi minä sanon israelilaisille: Älkää syökö minkään elävän olennon verta, sillä veressä on sen elämänvoima.

Jokainen, joka syö verta, on poistettava kansansa keskuudesta.


ITSESTÄÄN KUOLLUT
"Jos joku, olipa hän israelilainen tai siirtolainen, syö itsestään kuollutta tai kuoliaaksi raadeltua eläintä, hän pesköön vaatteensa ja peseytyköön; hän on epäpuhdas iltaan saakka. Sitten hän on jälleen puhdas.

Mutta ellei hän pese vaatteitaan ja peseydy, hän jää syynalaiseksi."


3 Ms 17:10-16Juutalaisuudessa (ja Raamatun vaikutuksesta myös islamissa) on teurastamista koskevat erityiset säännöt.

Vain erikosimiehet saavat teurastaa eläimiä ja sen täytyy tapahtua niin että veri lasketaan pois.

Tämä on nyky-Suomessa aiheuttanut eläinsuojelullista närää ei-juutalaisten ja ei-muslimien parissa.Muistamme että Jerusaelmin Apostolisessa kokouksessa Jerusalemissa "Pyhä Henki ja me" antoivat lähetysirjeen, jossa pakanat vapautetaan kaikista Mooseksen lain säädöksistä, esimerkiksi sapattilaista.

Ainoa, mistä vanhimmat neuvoivat pitämään kiinni olivat sellaisen lihan syömisen välttäminen, josta ei ole verta laskettu, veren syömisen välttämäinen ja haureus.

nämä kolme.Eikö ole erityisen ihmeellistä, millä voimalla Herra Jeesus murtautuu ulos lain kahleista

Täyttää lain?

"tämä on minun vereni"

juokaa sitä.KARITSAN UHRAAMINEN
Kolmas Mooseksenkirja

LAKI OHRANTÄHKÄJUHLASTA

Herra sanoi Moosekselle:

- Uhrina ensimmäiset tähkät
"Sano israelilaisille:
Kun tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, ja kun leikkaatte siellä viljaa, tuokaa ensimmäiset tähkät papille.

- Papin toimenpiteet
Sapatin jälkeisenä päivänä pappi omistakoon ne Herralle tarjousuhrina,

- miksi?
että Herra olisi teille suosiollinen.

- Karitsan uhraaminen
Sinä päivänä, jona pappi omistaa ensimmäiset tähkät tarjousuhrina Herralle, teidän on uhrattava vuoden ikäinen virheetön karitsa polttouhrina

ja sen lisäksi ruokauhrina
- kaksi eefa-mitan kymmenesosaa öljyllä kostutettuja parhaita vehnäjauhoja tuoksuvaksi tuliuhriksi, joka on Herralle mieluisa,
- sekä siihen kuuluvana juomauhrina neljännes hin-mittaa viiniä.

- Mitä ei saa syödä
Älkää syökö leipää, paahdettuja jyviä älkääkä vastakypsynyttä viljaa ennen sitä päivää, jona tuotte niistä uhrilahjan Jumalallenne.

Tätä määräystä teidän on noudatettava aina, sukupolvesta toiseen, missä sitten asuttekin.


3 Ms 23:9-14LAKI VILJANKORUUJUHLASTA

Ajankohta
"Laskekaa seitsemän täyttä viikkoa sen sapatin jälkeisestä päivästä, jolloin toitte satonne ensimmäiset tähkät omistettaviksi Herralle, ja tuokaa seitsemännen sapatin jälkeisenä eli viidentenäkymmenentenä päivänä Herralle ruokauhri uudesta sadosta.

Mitä uhriksi?
Tuokaa silloin kukin asuinpaikaltanne Herralle tarjousuhriksi kaksi hapanleipää, jotka on leivottu kahdesta eefa-mitan kymmenesosasta parhaita vehnäjauhoja.

Miksi?
Ne ovat Herralle kuuluva lahja uutissadosta.

Eläimiä
Leipien ohella tuokaa Herralle polttouhriksi seitsemän virheetöntä vuoden vanhaa karitsaa, nuori sonni ja kaksi pässiä sekä niiden mukana annettavat ruoka- ja juomauhrit.

Miksi?
Tämä on tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.Syntiuhri
Uhratkaa lisäksi vuohipukki syntiuhrina ja

Yhteysuhri
kaksi vuoden vanhaa karitsaa yhteysuhrina.

Uutisleivät
Pappi omistakoon uutisleivät ja molemmat karitsat tarjousuhrina Herralle.

Miksi?
Ne ovat Herralle pyhitetyt ja kuuluvat papille.

Juhlakokous
Kokoontukaa samana päivänä pyhään juhlakokoukseen älkääkä sinä päivänä tehkö mitään työtä. Tätä määräystä teidän on aina noudatettava, sukupolvesta toiseen, missä sitten asuttekin.

MUISTA KÖYHIÄ
"Kun korjaat maassasi satoa, älä leikkaa pelloiltasi viljaa reunoja myöten äläkä korjaa maahan pudonneita tähkiä leikkuun jälkeen. Jätä ne köyhiä ja muukalaisia varten.
Minä olen Herra, teidän Jumalanne."

3 Ms 23:15-22No näin olemme yhdessä opiskelleet lakia.

Matkanneet yli 2500 vuoden taakse ajassa, Jeesuksen maailmaan ja Vanhan liiton aikaan.

Mitäs arvelet, kannattiko reissu?

Ei ole mitään määrää Jumalan Sanan aarteilla - ja ilmaiseksi saamme niitä ihan ikiomiksi!

niin se karitsa...

tässä olen vain pinnalta raapaistu asiaa

ajatellaan vaikka Samuelia ja ihan pikkuista karitsaa, joka vielä imee emon maitoa ... hellan lettas sendään... ja henki pois...

Niin Samuel otti imevän karitsan ja uhrasi sen polttouhriksi, kokonaisuhriksi, Herralle; ja Samuel huusi Herraa Israelin puolesta, ja Herra kuuli häntä.
1 Sam 7:9