torstai 30. toukokuuta 2013

Henkien erottaminen versus arvostelu

Usein kuulee puhuttavan henkien erottamisen armolahjasta. Ilmaus esiintyy Bibliassa

Mutta jokaiselle annetaan Hengen ilmoitus hyödytykseksi.
Sillä yhdelle annetaan Hengen kautta puhua viisaudesta, toiselle puhua tiedosta, sen yhden Hengen kautta: Mutta toiselle usko siitä yhdestä Hengestä: toiselle lahjat terveeksi tehdä siinä yhdessä Hengessä: Toiselle voimallisia töitä tehdä, toiselle ennustus, toiselle henget eroittaa, toiselle moninaiset kielet, toiselle moninaisten kielten selitys.
Mutta nämät kaikki se yksi Henki vaikuttaa, jakaen kullekin omansa niinkuin hän tahtoo.
1 Kor 12:7-11 KR 1776

Kreikan alkutekstissä on διακρισεις πνευματων diakrisein pneumaton, jossa verbin juurena on diakrino. Kuten tavallista kreikassa, tälläkin sanalla on monia merkitysvivahteita, ja lista sisältää selvitellä perusteellisesti, erotella, tuomita ja arvioida. Se on koinee kreikassa käytössä esimerkiksi lakiasioista puhuttaessa.

Uudemmat suomennokset kääntävät verbillä arvostella

Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi.
Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta;
toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä;
toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä.
Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niinkuin tahtoo.
1 Kor 12:7-11 KR 1938


Muita kohtia
1 Kor 14:29  diakrino arvostella
Mutta prophetat puhukaan itse toisena, eli itse kolmantena, ja ne muut tuomitkaan. 1776
Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvostelkoot; 1938
Samoin profeetoista saa esiintyä vain kaksi tai kolme, ja toiset arvostelkoot. 1992

1 Joh 4:1 δοκιμάζω dokimazo tutkia
Te rakkaimmat! älkäät jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaat henget, josko he Jumalasta ovat; sillä monta väärää prophetaa ovat tulleet maailmaan. 1776
Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. 1938
Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. 1992

Ilm 2:2 πειράζω  peirazo tutkia, arvioida
Minä tiedän sinun työs ja tekos ja sinun kärsivällisyytes, ettet sinä voi kärsiä pahoja: sinä olet niitä jo kiusannut, jotka itsensä apostoleiksi sanovat ja ei ole, ja löysit heidät valehtelioiksi. 1776
Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi;  1938
Minä tiedän sinun tekosi, sinun vaivannäkösi ja kestävyytesi. Minä tiedän, ettet voi sietää pahoja ihmisiä. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseään apostoleiksi vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. 1992


Havaintoja
Näemme, kuinka kääntäjät ovat huolellisesti koettaneet säilyttää kreikan eri verbien sävyt. Tehtävä ei suomenkielessä ole lainkaan helppo.

Mutta uudemmat käännökset ovat yhteneviä siinä, että kyseessä on "henkien arvostelu" eli eräänlainen raati, joka antaa pisteitä, tekee huomioita, valamiehistö, joka tarkkailee, mitä henki seurakunnalle sanoo.

Analysointi, toisistaan erottaminen, puntarointi, koettelu sävyt sen sijaan ovat kahden muun verbin kohdalla käännösten käytössä.

torstai 16. toukokuuta 2013

Karta harhaoppista ihmistä

Tituksen kirje kehottaa karttamaan harhaoppisia, ei polttamaan heitä
kuva wikimedia


Tituksen kirjettä KR 1992 mukaan
Kristittynä maailmassa

Muistuta heitä kaikkia, että heidän on toteltava esivaltaa ja viranomaisia ja oltava näille kuuliaisia ja valmiita tekemään kaikkea hyvää.

He eivät saa parjata ketään eivätkä haastaa riitaa, vaan heidän on oltava ystävällisiä ja osoitettava lempeyttä kaikille ihmisille.

Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia, olimme eksyksissä ja monenlaisten himojen ja nautintojen orjia, elimme pahuuden ja kateuden vallassa, vihattuina ja toisiamme vihaten.

Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta.

Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät.

Tämän Hengen hän vuodatti runsaana meidän päällemme Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta me hänen armonsa ansiosta tulisimme vanhurskaiksi ja saisimme osaksemme ikuisen elämän, niin kuin toivomme.

Tämä sana on varma, ja haluan sinun tähdentävän näitä asioita, jotta ne, jotka uskovat Jumalaan, tekisivät ahkerasti hyvää. Tällainen on ihmisille hyväksi ja hyödyksi.

Vältä typeriä väittelyitä, sukuluetteloita sekä lakia koskevia riitoja ja kiistoja, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia.

Karta harhaoppista ihmistä, kun ensin olet ojentanut häntä kerran tai kahdesti.

Sinähän tiedät, että tuollainen ihminen on kieroutunut ja tekee syntiä. Hän tuomitsee itse itsensä.

Titus 3:1-11

Raamatun Sana tänään
Torstai 16.05.2013
Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden.
Joh. 16:13

Jeesus lupaa, että Totuuden Henki JOHTAA meidät tuntemaan koko totuuden.
Kiitämme tästä lupauksesta, ja rukoilemme johdatusta, kun yhdessä tutkimme Tiituksen kirjeen sanomaa .
Veni Sancte Spiritus - tule Pyhä Henki!
Amen


Johdanto asiaan
Tituksen kirje sisältää neuvoja ja ohjeita, opetusta ja rohkaisua apostoli Paavalin työtoverille Tiitukselle
Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli, tervehtii Titusta, omaa hengellistä poikaansa, saman uskon tunnustajaa. Isän Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen armo ja rauha sinulle!
Tituts 1:1 ja 4

Apostoli kuvaa Kreetan saarella Välimerellä Kristuksen seurakuntien parissa ilmenneitä ongelmia, joita Tiitus lähetettiin hoitamaan
Kreetan seurakunnat

Jätin sinut Kreetaan sitä varten, että järjestäisit siellä kaiken, mikä vielä oli järjestämättä, ja asettaisit jokaiseen kaupunkiin vanhimmat niiden ohjeiden mukaan, jotka annoin sinulle.

Seurakunnan vanhimman tulee olla nuhteeton ja yhden vaimon mies, ja hänen lastensa tulee olla uskovia, ei hillittömän eikä kurittoman maineessa.

Seurakunnan kaitsijan täytyy näet olla nuhteeton, koska hän hoitaa Jumalan hänelle uskomaa tehtävää. Hän ei saa olla ylimielinen eikä äkkipikainen, ei juomiseen taipuvainen, väkivaltainen eikä oman edun tavoittelija, vaan hänen on oltava vieraanvarainen, hyväntahtoinen, harkitseva, oikeamielinen, hurskas ja itsensä hillitsevä.

Hänen on pidettävä kiinni oppimme mukaisesta, luotettavasta sanasta, niin että hän kykenee myös rohkaisemaan toisia terveellä opetuksella ja kumoamaan vastustajien väitteet.

Varsinkin juutalaisuudesta kääntyneiden joukossa on monia kurittomia, tyhjänpuhujia, jotka johtavat toisia harhaan.

Heidän suunsa on tukittava, sillä he villitsevät kokonaisia perheitä esittämällä oman voiton toivossa vääriä oppejaan. Onhan eräs heidän maanmiehensä, heidän oma profeettansa, sanonut:

-- Petturi Kreetan mies, peto ilkeä, ahne ja laiska.

Tämä todistus pitää paikkansa.

Nuhtele heitä sen vuoksi ankarasti, jotta he tulisivat uskossaan terveiksi eivätkä enää kuuntelisi juutalaisia taruja ja sellaisten ihmisten käskyjä, jotka ovat kääntäneet selkänsä totuudelle.

Puhtaille kaikki on puhdasta, mutta epäpuhtaille ja epäuskoisille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän mielensä ja omatuntonsakin on likaantunut.

He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet.

He ovat inhottavia ja tottelemattomia, kykenemättömiä tekemään mitään hyvää.
Titus 1:5-16

Rämäkkä ohje Titukselle!
Alkuseurakunnassa on siis ollut tämmöistä menoa, erilaisia ihmisiä ja tarvetta siihen, että Tiitus puuttuu asioihin, rohkaista terveellä opilla ja kumota vastustajien väitteet.

Ei tämä hommeli siis mikään uusi ole, mutta huomaamme, että apostoli puhuu tehtävään tarkoitetusta, joka "hoitaa Jumalan hänelle uskomaa tehtävää"

Apostoli neuvoo työtoveriansa Titusta KR 1992 käännöksen mukaan
"Karta harhaoppista ihmistä, kun ensin olet ojentanut häntä kerran tai kahdesti"

tämä on aika vauhdikas teksti

sen kukin lukee omista asemistaan käsin - näin esimerkiksi luterilaisen kirkon tunnustukset harhaoppina kiistävä Saara voisi karttaa luterilaisia yleensä ja sen pappeja ja piispoja erityisesti ja vice versa.

esikoiset voisivat pysytellä etäällä, karttaa, harhoppisista vanhoillisista, jotka eivät Lapin vanhimpia tunnusta ja vice versa.

ortodoksit voisivat karttaa luterilaisia, jotka ovat oppeja sotkevien katolisten perillisiä.

lista on pitkä!

mutta Tituksen kirje ei ole tällainen yleinen lyömäase, vaan apostolin nimenomaisia neuvoja työtoverilleen, homman Jumalalta saaneelle miehelle, joka hoitaa Kreetalla seurakuntien hengellistä tilaa,

ei ainoastaan kehoiteta karttamaan, välttämään, harhoppista, vaan myös neuvotaan että Tituksen tulee häntä kerran tai kahdesti "ojentaa"

Vanhemmissa käännöksissä on "varoittaa"

Suomalaisia raamatunkäännöksiä
Agricola käänsi Tituksen kirjeen kohdan 1548 näin sanalla "eriseura" ja ojentaminen on "manata"
Neite mine tahdhon/ ettes wahwasti opetadh/ Senpäle ette ne/ iotca Jumalan päle Uskonut ouat/ achkeroitzisit cuki Wirgasans hyuisse töisse edesseiso/ Sille ette näme ouat hyuet ia tarpeliset Inhimisille/

Mutta hullut Tutkmiset/ ia Poluilughut/ ia rijdat ia campauxet Laista/ welte. Sille ne ouat tarpehetomat ia turhat.
Eriseuraista Inhimiste pakene/ coska hen widhoin ia toisenkerdhan manattu ombi.
Tieten ette sencaltainen ombi poiskietty/ ia synditekepi/ ninquin se ioca itzense poisdominudh on.
Tiit 3:8-11


Biblia 1776 kääntää myös "eriseura" eikä "harhaoppinen" ja ojentaa "neuvoa"
Tämä on totinen sana ja näitä minä tahdon sinun vahvasti opettamaan, että ne, jotka Jumalan päälle uskoneet ovat, ahkeroitsisivat hyvissä töissä muiden edellä käydä: nämät ovat ihmisille hyvät ja tarpeelliset.
Mutta hulluja tutkimisia, polvilukuja, riitoja ja kilvoituksia laista vältä; sillä ne ovat turhat ja kelvottomat.
Eriseuraista ihmistä pakene, kuin häntä kerta taikka kahdesti neuvottu on,
Tietäen, että senkaltainen on käännetty pois ja syntiä tekee, niinkuin se, joka itsensä tuominnut on.
Titus3:8-11


Eriseura 
Biblia on vaikuttanut perustavalla tavalla lestadiolaiseen opetukseen, olihan se Raattamaan ja alaistensa saarnaajien kädessä kulunut kirja

(osasiko Laestadius lainkaan suomea tai saamea, saarnasi kaiketi ruotsiksi ruotsalaisesta käännöksestä?)

Näin varmaan juuri Tituksen kirjeen kautta lestadiolaisuuteen tulee paha ja ruma sana "eriseuralaisuus"

tämä on vahva lyömäase lestadiolaisen herätyksen eri suuntien välisessä taistelussa ja tietyllä tavalla ymmärrettynä rohkaisee ottamaan pesäeroa.

olemma itä-lestadiolaisia kerran ja kahdestikin, ellei 70x7, neuvoneet mutta pysyvät eriseurassaan jotan kartamma heitä.

ehkä joku essu eksyy VL kesäseuroihin, mutta tuskin vl mies Tapparakadulle Juhannuksena.

näemme, miten tärkeä Raamatun käännöksenkin kieli on.

mistä sanoista sitten on kyse, harhaoppi/eriseura ojentaa/nuhdella?

Kreikan kielen sanasta αἱρετικός (haireetikos) tulee suoraan ruma sana hereetikko, jonka nimissä tuhansia ja tuhansia ihmisiä on surmattu, jotkut poltettu

mutta sen merkitys on "skismaatikko", skisma on eri asia kuin heresia!

eikös ole hankalaa...


Muita UT kohtia hairesis
Katsotaan muita UT kohtia, joissa esiintyy tuo sama Kreikan alkukielen sana

... "puolueita" eli heresioita!
Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin (αἵρεσις), että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen.
1 Kor 11:19

tämäpäs veikeä sana Korinttolaiskirjeestä, aitoa Paavalia .... täytyyhän teidän keskuudessanne olla harhaoppejakin!

no juu, niitä kyllä löytyy

(olen itse aina lukenut tämän puolueita, minä Paavalin, minä Keefaan... vaan siinä tosiaan on sana heresia)


Bibliassa on ERISEURAT

Sillä teidän seassanne pitää myös eriseurat oleman, että ne, jotka koetellut ovat, teidän seassanne ilmoitettaisiin.
1 Kor 11:19

Sama Kreikan sana heresia esiintyy Galatalaiskirjeen kuuluisassa kohdassa lihan teoista, jonka Mannisen komitea käänsi 1938 ERISEURAT
Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
Gal 5:19-21

KR 1992 käyttää sanaa "ERIPURAISUUS"
Lihan aikaansaannokset ovat selvästi nähtävissä. Niitä ovat siveettömyys, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyys, riidat, kiihkoilu, kiukku, juonittelu, eripuraisuus, lahkolaisuus, kateus, juomingit, remuaminen ja muu sellainen. Varoitan teitä, kuten olen jo ennenkin varoittanut: ne, jotka syyllistyvät tällaiseen, eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa.
Gal 5:19-21

Toinen Pietarinkirje pistää tosi lujaa
Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.

Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku.
2 Piet 2:1-3

valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja

kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut

Tässä Kreikan alkukielen sana on käännetty Mannisen komitean toimesta "harhaoppeja"

Biblia on uskollinen ERISEURA käännökselle joka kohdassa missä on heresia
Niin oli myös vääriä prophetaita kansan seassa, niinkuin teidänkin sekaanne* vääriä opettajia tulee, jotka vahingolliset eriseurat tuovat ja kieltävät sen Herran, joka heidät ostanut on, saattain itsellensä nopian kadotuksen,

Ja moni noudattaa heidän kadotustansa, joiden kautta totuuden tie pilkataan.
2 Piet 2:1-2

KR 1992 kääntää vain tässä kohdassa heresia sanan "harhaoppi"
Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja, ja samoin on teidänkin joukkoonne ilmestyvä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät herransa, joka on ostanut heidät omikseen. Pian he kuitenkin saattavat itsensä tuhoon.

Heidän irstasta menoaan lähtevät monet seuraamaan, ja näiden takia totuuden tie tulee häväistyksi.

Ahneudessaan he pyrkivät käyttämään teitä hyväkseen esittämällä tekaistuja tarinoita. Mutta heille muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa, heidän tuhonsa odottaa heitä.
2 Piet 2:1-3

KR 1992 "auttaa" lukijaa ja sen sijaan että olisi vain "kansan seassa" lisää selittävän sanan mitä ei ole alkutekstissä "Israelin"
väärä profeetta on mukavasti kreikaksi pseudoprofetai
väärä opettaja on mukavasti kreikaksi pseudodidaskalai

pseudo hommelia esiintyy siis jo alkukirkon aikana Kristuksen kirkossa.

Johtopäätöksiä "harhaoppinen" sanasta
Näin tutkiessamme Raamattua ja Tituksen kirjeessä olevia sanoja, olemme ensimmäisellä kierroksella nähneet
harhaoppinen eriseuralainen ja leppeämmän "eripuraisuus"

itselleni tämä kierros on ollut tärkeä, selventäen mistä lestadiolaisuudessa niin keskeinen kirves - "eriseuralainen" - saa alkunsa, eli Biblian käännöksestä.

Biblian käännös näyttäisi tavoittavan kreikankielen alkuperäisen merkityksen, skismaattinen, eriseuralainen

se on eriasia kuin harhaoppinen


Sanat karttaa ja ojentaa
Katsotaan sitten niitä kahta muuta avainsanaa Titus 3:10

karttaa
ojentaa, varoittaa, nuhdella

παραιτέομαι paraiteomai
kreikan alkukielen sana merkitsee aktiivisesti torjua, kieltäytyä, välttää,karttaa

νουθεσία nuthesia
kiinnittää huomiota johonkin, kehotta, varottaa ... ojentaa voi olla ihan hyvä käännös


Virsi 385
1.
Auta, oi Jeesus, kun eksytys suuri
maata käy voimalla valloittamaan.
Saatana väijyy nyt julmana juuri
valmiina sieluja vangitsemaan.
Maailman ruhtinas miettivi ansaa,
kuinka se turmioon syöksisi kansaa,
kuinka se turmioon syöksisi kansaa.

2.
Auta, kun Saatana, maailma, liha
syntien orjaksi taivuttavat,
kun tämän maailman ystävyys, viha
pois sinun luotasi houkuttavat.
Anna siis kuolemantuskaasi muistaa,
että voin ylpeän mieleni suistaa,
että voin ylpeän mieleni suistaa.

3.
Auta, oi Jeesus, kun syntini tuottaa
tunnolle vaivoja syytöksineen.
Anteeksiantoosi suo minun luottaa,
että en sortuisi katkeruuteen.
Hengessä köyhäksi tulla jos voisin,
kuormani kaikki sun hoitoosi toisin,
kuormani kaikki sun hoitoosi toisin.

4.
Auta, oi Jeesus, kun syntini aina
henkesi lämmön saa laimenemaan.
Ylpeä luontoni nöyräksi paina,
hauduta armolle aukenemaan.
Yhdistä henkeni Henkesi kanssa,
terveeksi näin minut tee kokonansa,
terveeksi näin minut tee kokonansa.

5.
Auta, oi Jeesus, suo katseesi loistaa
juonia kiusaajan paljastaen,
kun sanan selvän se tahtoisi poistaa
kulkien vaatteissa valkeuden.
Suo, että henget mä ain erottaisin,
voittaisin valheen ja voimasi saisin,
voittaisin valheen ja voimasi saisin.

6.
Auta ja varjele, vartija parhain,
kun olen lähdössä harhailemaan.
Tyynnytä mieleni myöhään ja varhain
kanssasi valvoen rukoilemaan.
Synnissä jos tahdon nukkuen maata,
tiellesi taas minut, Herrani, saata,
tiellesi taas minut, Herrani, saata.

7.
Auta, kun kamppailen kuoleman kanssa,
kun eronhetkeni koittava on,
sielu kun uupuu jo taistelussansa,
vastassa mahti on tuntematon.
Ilmesty silloinkin auttajakseni,
kuule myös heikoimmat huokaukseni,
kuule myös heikoimmat huokaukseni.

8.
Auta, kun päätän jo vaivojen matkaa,
voitolle voimasi kunniaksi.
Täällä saan alkaa ja taivaassa jatkaa
virttäsi uutta ja kiitostasi.
Ristillä Sankari kuoli ja voitti,
kuoleman keskelle elämä koitti,
kuoleman keskelle elämä koitti.

Johann Heinrich Schröder 1695.
Suom. Elias Lönnrot 1874.
Uud. Julius Krohn 1880.
Virsikirjaan 1886.
Uud. komitea 1937, 1984.

keskiviikko 15. toukokuuta 2013

Parakletos παράκλητος - Puolustaja. (Versio 2)

uchimata
Kuva tumbler
Nimimerkki xxx viittasi suomi24.lest.lest areenalla samaisessa kohdassa Johanneksen evankeliumia oleviin tärkeisiin jakeisiin, jotka minulta olivat jääneet huomaamatta. (Tekninen syy oli alkeellinen hakuvirhe, jossa en huomioinut kieliopillisia muotoja.)

(Kun vaatii muilta tieteellistä tarkkuutta Raamatun kanssa, tämä on hyvä pudotus maanpinnalle...)

Kiitos xxx:lle tästä korjauksesta!

Alla on - toivottavasti - täysi lista suomenkielisessä pyhässä Raamatussa 1933/1938 olevista kohdista, joissa esiintyy sana puolustaja. Mukana on kolme jaetta, jotka edellisestä listasta puuttuivat.


----
Job 16:19 Katso, nytkin on minun todistajani taivaassa ja puolustajani korkeudessa.

Psa 68:5 (68:6) Hän on orpojen isä ja leskien puolustaja, Jumala pyhässä asunnossansa,

Jes 19:20 Ja se on oleva merkkinä ja todistuksena Herralle Sebaotille Egyptin maassa; sillä he huutavat Herraa sortajain tähden, ja hän lähettää heille vapauttajan ja puolustajan, joka pelastaa heidät.

Joh 14:16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,

Joh 14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Joh 15:26 Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

Joh 16:7 Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.

1 Joh 2:1 Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.

Kyseessä ei ole aivan pieni moka, vaan xxx:n näyttämä Johanneksen evankeliumin teksti on aivan olennainen aiheen kannalta!

Otan koko jakson tähän
Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.

En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.

Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää.

Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

Joh 14:16-21
Johanneksen evankeliumin kolmen muun kohdan tapaan tässä on kaksi elementtiä

Mitä Puolustaja tekee?
- on TEIDÄN kansanne, totuuden Henki

Kuka Puolustajan lähettää?
- minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan

Tämän lisäksi kohdassa on paljon sisältöä, todella paljon.

Nimimerkki xxx jatkoi lyhyesti ja napakasti: On siis kysymys "teissä", eli kaikissa jotka ovat uudestisyntyneet Pyhästä Hengestä!

Keskusteltava kysymys on tässä, onko xxx:n antama ajankohtainen merkitys Johanneksen evankeliumin opetuksen mukainen?

Siitä voimme keskustella.

Laitan muutamia muita huomioita tähän alustukseen.


Toinen Puolustaja 
Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti

No nyt meillä on sitten jo kaksi Puolustajaa.

Mitähän tämä oikein meinaa?


Totuuden Henki 
Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen

Melkoinen sana, etten sanoisi.

Olen maininnut, että esikoislestadiolaiset kokevat tämän hyvin tärkeäksi, ymmärtäen totuuden Hengen erehtymättömyydeksi.

Ihminen, jossa Pyhä Henki on asuvaisena, on erehtymätön paavin tapaan "puhuessaan ex cathedra".

Onhan se siis kauhiaa, jos hengellisistä asioista puhuttaessa havaitaan, että NN erehtyi. Onko hänessä lainkaan Henki asuvaisena, kun ei ole erehtymätön?

Näin tullaan siihen kieroiluun, josta minuakin on syytetty, että suorien vastausten sijasta annetaan sellaisia vastauksia, joista ei jää sanoistaan kiinni.

Koko perustava ajatus on tietenkin väärä - asuvainen Pyhä Henki on totuuden Henki, mutta ei se tee ihmisestä totuuden henkeä!


Maailma ei voi ottaa vastaan 
totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä

Jeesus rukoilee Isää, joka lähettää Pyhän Hengen, Puolustajan, totuuden Hengen.

Tämä Henki otetaan vastaan.

Maailma ei voi ottaa Pyhää Henkeä vastaan.

Tässä on Johanneksen evankeliumin keskeinen käsite, maailma, joka on heti evankeliumin ensimmäisessä luvussa
Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.
Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut.
Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
Joh 1:9-13

Te tunnette hänet 
totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä;
mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.

Huomaa, että Pyhä Henki on Jeesuksen sanoissa HÄN, PERSOONA, HENKILÖ, ei pelkästään jokin voima korkeudesta.

Mikse TE tunnette hänet?


Salaisuus syvenee!
Johanneksen evankeliumissa ei ole kovin selkeää kappalejakoa tai väliotsikoita.

Tekstin sisältö virtaa kuin pulppuava lähdevesi eikä aina ole helppoa ymmärtää, missä Johanneksella yksi aihe päättyy ja toinen alkaa. Aasinsiltoja ei ole lukijan avuksi!

Puhuttuaan toisesta Puolustajasta Jeesus jatkaa Johanneksen evankeliumin tekstissä näin:

En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.

Hetkonen?

Johanneksen evankeliumissa on täysin selvä, että Pyhä Henki on HÄN, persoona, joka on eri asia kuin Jeesus.

Jeesus ei ole Pyhä Henki.

Pyhä Henki ei ole Jeesus.

Raamatussa on kyllä sellainenkin kohta, että "Jeesuksen Henki" (missä?)

Nyt Jeesus on puhunut siitä, että Isä lähettää Pyhän Hengen, joka ei voi tulla, kun Hän on lihassa läsnä. Siksi TEILLE on hyvä, että Jeesus menee pois.

Ja nyt sitten mäjähtää aivan outo ja ihmeellinen

"En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne. "

Kuis näin??


Kuka näkee kenet?
Herramme jatkaa salaperäistä opetustaan

Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää.

Hetkonen?

TE näette minut, mutta maailma ei näe?

koska Minä elän, niin tekin saatte elää

johan menee esoteeriseksi...


Varsinainen yhdistelmä 
Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä.

noh juh...

Mihinkäs se Henki katosi?

Tarkoittaako Jeesus kuitenkin, että ....

sinä päivänä te ymmärrätte...

minulle tämä tuottaa suuria hankaluuksia ymmärtää

että Isä on Jeesuksessa ja me Jeesuksessa ja Jeesus meissä

mitähän päivää Hän mahtaa tarkoittaa?

Judo heitto Jeesukselta 

Ensin oli hane-goshi, joka olikin uchi-mata.

Kaiken tämän ihmeellisen kuka kenessäkin on jälkeen Jeesus suorittaa kuin mustan vyön judoka klassisen uchi-matan.

minkäs teet, makaat tatamilla ja mietit, mitä tapahtui?

Tästä se alkoi, ja sitten kaikki meni muksin maksin:

Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle.

Eikös tämän pitänyt olla ilmainen armolahja, ilman omia tekoja, silkkaa armoa täysin syntiselle, kuten apostoli Paavali opettaa ja Augustinus ja Luther vahvistavat?

Mitkä ihmeen "minun käskyni"

Mikä ihmeen ehdollinen Jeesuksen itsensä ilmoittaminen?

Kuka rakastaa Jeesusta??

siinä vaan tatamilla kaikessa rauhassa...

Tämä on Jumalan puhetta Johanneksen evankeliumin kautta, jonka äärellä olemme hiljaa ja nöyrästi rukoillen Totuuden Hengen opetusta.

tai sitten vähemmän hiljaa ja enempi itsevarmasti, tietäen ja ymmärtäen kaiken, koska Henki on asuvainen.


Virsi 118
1.
Jumala, anna Henkesi,
on hänet oma Poikasi
luvannut uskoville.
Me rukoilemme sinua:
Lähetä Henki taivaasta
kaikille kaipaaville.

2.
Henkesi lahjaa päällä maan
ei ansiosta ainutkaan
voi saada palkaksensa.
Sen kuollessansa ristillään
ansaitsi Kristus verellään
ja antaa omillensa.

3.
Jumalan Hengen turvissa
saan taivaan tietä kulkea,
hän neuvoo, ohjaa meitä.
Ja hänen viittaamansa tie
autuuteen, suureen iloon vie,
jos viekin vaivain teitä.

4.
Hän sille, joka sanalla
rakentaa Herran huonetta,
ylhäältä voimaa antaa.
Hän liikuttaa voi sydämet,
tiet Herran neuvoo salaiset,
armonsa lahjat kantaa.

5.
Näin sydämemme armollaan
hän avaa vastaanottamaan
kallista sanaa Herran.
Hän kylvää meihin siemenen,
ja sato satakertainen
voi siitä nousta kerran.

6.
Jos Herran armoon pakenet
ja hylkäät tiesi syntiset,
niin riemu taivaan täyttää.
Kun Henki meidät puhdistaa,
hän sydämemme uudistaa
ja työssään meitä käyttää.

7.
Hän aina uskollinen on,
hän auttaa alla ahdingon
kuoleman hetkeen asti.
Kun meidät viimein riisutaan,
hän auttaa oikein kuolemaan
Herrassa autuaasti.

8.
Nyt kuule meitä, Isämme,
kun Hengessä me huokaamme,
valaise tiemme kaita.
Varjele meitä uskossa
ja Hengelläsi virvoita
kuin aamukaste maita.

Paul Gerhardt 1653
Ruots. Lars Stenbäck 1866
Suom. Julius Krohn 1880
Virsikirjaan 1886

Jeesuksen opetusta Puolustajasta

Otan esille vielä yhdenä näkökulman Johanneksen evankeliumin ihmeellisiin sanoihin. On selvä, että kirjoitukseni täällä eivät kuin raapaise jäävuoren pintaa, niin suurista asioista on kyse. Mitä enemmän Jeesuksen sanojen parissa vietämme aikaa, sitä kiitollisempia saamme olla elämän veden lähteistä, jotka pulppuavat Sanasta kirkkaina, raikkaina ja loppumattomina. Raamatussa on joka aamu tuoretta mannaa itse kullekin!

Joh 14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Joh 15:26 Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

Joh 16:7 Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.


[päivitys: keskustelijat huomasivat, että listastani puuttuu neljäs ja hyvin tärkeä kohta Johanneksen evankeliumista katso blogia versio 2.0]Jeesus ei tässä Johanneksen evankeliumin kohdassa ainoastaan kerro, mitä Puolustaja tekee Hänen omilleen (teille).

Hän myös opettaa Pyhästä Hengestä jokaisessa kolmessa kohdassa.

ISÄ LÄHETTÄÄ
Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni
Joh 14:26

- Isä, Israelin Jumala, lähettää Pyhän Hengen Jeesuksen nimessä

POIKA LÄHETTÄÄ
Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä
Joh 15:26

- Jeesus lähettää Pyhän Hengen Isän tyköä

melkoista yhteistyötä, etten sanoisi!

POIKA LÄHETTÄÄ
ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.
Joh 16:7

Sellainen merkillinen mekanismi on, että ellei lihaksi tullut Jumalan Sana, Nasaretin Jeesus, mene pois, Henki ei voi tulla.

Miksi?

No sitäpä ei Jumalan Sana selitä - saamme vapaasti pähkäillä, mutta ei yli sen, mitä kirjoitettu on.

Kiistaa lähettäjästä
Lestadiolaisuudessa on monta eri keskenään riitelevää haaraa, samasta Pyhän Hengen antamasta Lapin herätyksestä kasvavassa liikkeessä.

Nämä riidat eivät ole tilastollisesti mitään verrattuna siihen äläkkään, joka kristikunnassa on noussut Johanneksen evankeliumin opetukseen liittyen.

Jeesus sanoo tässä evankeliumissa Puolustajasta puhuessaan jokseenkin selvästi - eikö niin - että Isä lähettää Pyhän Hengen ... Jeesuksen nimessä, ja että Jeesus lähtee pois ja lähettää Pyhän Hengen.

Huomaa tämä merkillinen henkimaailman ilmaus "lähettää Pyhä Henki"

kyseessä ei siis ole jokin ilman tapainen aine, substanssi, kaikkialla läsnäoleva "henki" vaan jotain, joka sijaitsee jossain.

Nikaian ekumeenisessa kirkolliskokouksessa 325 Kristuksen kirkko lausui yhdessä hyvin lyhyesti
"Uskon Pyhään Henkeen"

Tämä jäi hiukka niukaksi, ja Konstantiopolin kokouksessa 381 tätä täydennettiin

Ortodoksit ovat säilyttäneet alkuperäisen sanamuodon

Uskon Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta.

Me luterilaiset tunnustamme Rooman kirkon kanssa näin:
Uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta ja jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta.

Konstantinopolissa kirjoitettiin "joka lähtee Isästä" Joh 14:26 perusteella

Usein tähän lisättiin "...ja Pojasta" (latinan ...et filoque)

joka lähtee Isästä ja Pojasta.

Siitäpä kalapaliikki syntyi!

Vasta vuonna 1014 "...ja Pojasta" tuli yleiseen käyttöön latinalaisessa kirkossa.


Kansan keskuudessa
Kiista oli teologinen, mutta levisi kansan keskuuteen tietenkin.

Hauskasti se on jäänyt elämään taikasanoissa hokkus pokkus, hocus pocus, jonka juurena on latinalaisen messun "tämä on minun ruumiini" eli hoc est corpus mea

Skandinaviassa leikilliseen loitsuun on lisätty et filiokkus ... .latinan et filioque

joka lähtee Isästä ja Pojasta

hokkus pokkus et filiokkus!

eiköhän taikatemppu sillä saa jo lisää magiaa...

Uskon Pyhään Henkeen


Apostolisen uskontunnustuksen sanat sisältävät yksinkertaisella ja salaperäisellä tavalla Johanneksen evankeliumissa olevan TEILLE

Katsopa sanoja tästä näkökulmasta!

ja Pyhään Henkeen,
pyhän yhteisen seurakunnan,
pyhäin yhteyden,
syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän.


Ruma henki
Ruma henki toki vie ajatuksemme heti lihallisiin

"vain meillä on Pyhä Henki, ei muilla"

"minulla on Pyhä Henki, sinulla ei, kieh kieh kieh"

jne.

Mutta jätetään ne omaan arvoonsa.


Pyhä Henki
Pyhä Henki on pyhän yhteisen (katolisen) seurakunnan Henki

Pyhä Henki on pyhäin yhteyden Henki (mitä ihanin asia yli kaikkien kirkkokuntien, suuntien ja lahkojen)

Pyhä Henki on syntien anteeksiantamisen Henki, sillä Hengessä synnit julistetaan anteeksi seurakunnassa

Pyhä Henki on ruumiin ylösnousemisen Henki, sillä haudasta ei nouse tämä sielullinen ruumis vaan hengellinen.

Pyhä Henki on iankaikkisen elämän Henki

Eli ei mitään rajaa!

Kiitos Herralle!

Pyhä Henki, Puolustaja

Pyhä Henki, Puolustaja ilmaus esiintyy Raamatussa ainoastaan kolmessa jakeessa Johanneksen evankeliumissa.


[päivitys: keskustelijat huomasivat, että listastani puuttuu neljäs ja hyvin tärkeä kohta Johanneksen evankeliumista katso blogia versio 2.0]


Koetimme käynnistää näistä jakeista keskustelua, mutta puheenvuoroissa tuotiin esiin arvokkaita hengellisiä tosiasioita Puolustajasta. Johanneksen evankeliumin jakeisiin ei kukaan keskustelija suoraan puuttunut.

Tilanne on hyvin ymmärrettävä, sillä Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumissa eivät aukene ilman muuta. Hieman pohdittiin kyllä, miksi puolustaja olisi opettaja, muistuttaja ja todistaja. Mutta hankala peruna tämä kohta on.

Pääsemme kuitenkin aivan uusille avoimille purjehdusvesille, kun koetamme tutkia "tieteellisen tarkasti", mitä nämä jakeet sanovat.

Ja voila! Jeesuksen sanat asettuvatkin kohdalleen ja tulevat ymmärrettäviksi ja ovat hedelmällisiä ja rikkaita sanoja, elämän sanoja!

Koetan tässä näyttää, miten tämä tapahtuu.


Raamatun kohdat
Tässä on kertauksen vuoksi vielä ne kolme jaetta, joissa ainoastaan koko Raamatussa esiintyy ilmaus Puolustaja tarkoittaen Pyhää Henkeä. Kaikki ovat Jeesuksen sanoja Johanneksen evankeliumissa.

Joh 14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Joh 15:26 Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

Joh 16:7 Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.

Opettaja, muistuttaja, todistaja?

Merkillinen puolustusasianajaja tämä!


Aikamme individualismi
Meidän ongelmamme - jos saan yleistää tässä - on aikamme individualismi, yksilöllisyys.

Yksilön arvoa korostetaan Suomessa niin paljon, uskontoakin sanotaan yksityisasiaksi, jonka sisältöön valtiolla ei ole roolia, ja olemme itsellisiä kaikin tavoin.

Ajatuksemme rientävät näin Jeesuksen sanojen kohdalla luonnostaan heti omaan itseemme yksilönä.

Mitä minulle Puolustaja merkitsee?

Minulla on Pyhä Henki, ja tämä merkitsee minulle sitä ja tätä.

Minä, minä, minä!

Me, Myself and I

Opillinen Raamatun lukeminen
Tällä tavoin yksilönä lukiessamme omakohtaisesti Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumissa, emme oikein käsitä, mistä siinä on puhe.

Tulee tänka på ja luonnostamme silloin sivuutamme Raamatun tutkimisen yksityiskohdat, pähkäilyn, mitä tässä oikein on kirjotiettu, ja annamme hienon ja kirkkaan opillisen selityksen sanojen merkityksestä - kuka ja mitä on Pyhä Henki Puolustaja.

Näin emme varsinaisesti opi Raamatusta uutta, vaan toistamme sen minkä jo tiedämme.

Ei oikeastaan edes tarvitse Raamattua lukea ja tutkia, asiahan on ilman muuta selvä ja Pyhä Henki on sen minulle jo kauan sitten osoittanut!


Zip Zap
Joh 14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Joh 15:26 Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

Joh 16:7 Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.

Mutta tehdääs nyt semmonen zip zap että

- tarkataan, mitä on kirjoitettu

- pudotetaan oma minä pykälää alemmas

Kenelle Jeesus tässä kohtaa puhuu?


TE sen sijaan että sinä
Jeesus puhuu herkässä tilanteessa pääsiäisen lähestyessä lähimmille opetuslapsilleen - "teille"

Pyhä Henki opettaa TEILLE kaikki
Pyhä Henki muistuttaa TEITÄ kaikesta
Puolustaja, jonka minä lähetän TEILLE on todistava minusta
TEILLE on hyväksi, että minä menen pois

Ja bingo!

Opetuslapset oli se ydin joukko, apostolit, jonka perustalle Matteuksen evankeliumin sanoin Jeesus rakentaa seurakunnan.

Seuroissa, jumalanpalveluksessa, raamattupiirissä, täälläkin suomi24 areenalla, ME olemme yhdessä.

Pyhä Henki opettaa kaikki seurakunnassa
Pyhä Henki muistuttaa Jeesuksen sanoista seurakunnassa
Pyhä Henki todistaa Jeesuksesta seurakunnassa
Pyhä Henki tulee seurakuntaan


Pyhän yhteisen kirkon
EIkö olekin totta, että TEILLE Jeesuksen sanoissa avaa nämä Johanneksen evankeliumin jakeet aivan toisella tasolla kuin jos luemme ne "minulle" "minä, minä, minä" tyyliin?

On valtava ilo nähdä, miten riemulla esikoiset kirmaavat seuroihin. Koska Pyhä Henki siellä opettaa Sanan saarnan, virsien ja rukousten kautta.

Seurakunnan kokouksessa Pyhä Henki muistuttaa ja tekee eläväksi ja soveltaa tähän hetkeen Jumalan Sanaa - hengetön saarna on kuivaa kuultavaa!

Seurakunnassa nousee todistajia, jotka Pyhässä Hengessä eivät lässytä itsestään, vaan todistavat Jeesuksesta!

Ja siellä, seuroissa, helluntailaisten rukouskokouksessa, ortodoksien palaverissa, katolisten katon alle kokoontumisessa, missä ikinä Jumalan Henki niin tahtoo, Pyhä Henki tulee ja siitä on oksat poissa!

Joh 14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Joh 15:26 Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

Joh 16:7 Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.


Virsi 194
1.
Jumala on läsnä,
häntä rukoilkaamme,
pyhyydessä palvokaamme.
Hän on keskellämme,
sydän vaientukoon,
kaikki meissä kumartukoon.
Ihminen, Kristuksen
katseen alle vaivu,
pyhän eteen taivu.

2.
Jumala on läsnä.
Kerubitkin vaipuu,
kasvoillensa maahan taipuu.
Pyhä, pyhä, pyhä!
kaikuu korkealta,
Jumalan on kaikki valta!
Uhrimme myöskin me
köyhät saamme antaa,
kiitoksemme kantaa.

3.
Kuningas ja Herra,
kuinka kiittää voisin
armostasi niin kuin soisin!
Kaiken tahdon antaa,
olla omanasi,
lähestyä istuintasi.
Henkeni, ruumiini
olkoon vallassasi,
palvelijanasi.

4.
Armon meri aava,
kehto elämämme,
ilma, jota hengitämme,
ihme olet itse,
armahtava Luoja,
kaiken pelastus ja suoja.
Sinusta, Jumala,
turvakätköstäni,
löydän elämäni.

5.
Kaiken läpi loistat.
Herra, valollasi
kosketa nyt kasvojani.
Kukka seisoo hiljaa,
lehdet liikahtavat,
auringossa aukeavat.
Hoida näin sinuun päin,
totuudellisuuteen,
yksinkertaisuuteen.

6.
Sydämeni avaa,
ota majaksesi,
temppeliksi Hengellesi,
että Isän kasvot,
Kristus, kirkastaisit,
minussakin muodon saisit.
Kaikessa katsella
anna hyvyyttäsi,
elää edessäsi.

Gerhard Tersteegen 1729. 
Säk. 1–3 ja 6 suom. Lauri Pohjanpää 1923. Virsikirjaan 1938. 
Säk. 4 ja 5 suom. Anna-Maija Raittila, virsikirjaan 1986.

Parakletos παράκλητος - Puolustaja

Parakletos παράκλητος

Tavallinen käytäntö:
Heti kun alustaja mainitsee jonkin Raamatun asian, lukijan mieleen tulvii monenlaisia aiheeseen liittyviä hyviä asioita, joista on tärkeä sanoa sanottavansa. Esimerkiksi tässä tapauksessa, kun alustaja kirjoittaa väkevän sanan "Puolustaja" mieleen tulvii paljon tärkeää asiaa Pyhästä Hengestä.


Raamatun kirjan tutkiminen:
Sen sijaan, että noudatamme tavallista käytäntöä, joka on eräänlaista sekameteli soppaa ja korostaa oikeaa oppia, on hyvä harjoitella tarkkuutta ja tutkia, mitä tietty Raamatun kirja sanoo asiasta.

Tätä yritämme ja nyt se ei ole kovin vaikeaa, sillä
- koko Raamatussa sana "puolustaja" esiintyy vain viisi kertaa
- Puolustaja - Pyhä Henki esiintyy koko Raamatussa ainoastaan Johanneksen evankeliumissa.

Tarkoituksena on siis tässä yhdessä tutkia, mitä Johanneksen evankeliumissa sanotaan aiheesta Puolustaja.

Rukoilemme taas yhdessä hyvää johdatusta ja Kristuksen läsnäoloa Raamatun tutkimiseemme, että saisimme löytää ravitsevaa rukiista Sanaa uskomme vahvistukseksi ja käsitystemme syvenemiseksi.

Amen

Virsi 315
1.
Valvoa mun, Jeesus, anna
aina ristis juurella
ja niin joka päivä kuolla
synneistäni kaikista.
Suo myös kuolla maailmasta,
kuolla itsestänikin,
että kaiken elämäni
sinulle vain eläisin.

2.
Auta, että ristin tiellä
kuljen askeleissasi.
Eksymästä, horjumasta
estä, Jeesus, jalkani.
Uskoa ja rakkautta,
toivoani lisää myös.
Anna voimaa kilvoitukseen,
täytä alkamasi työs.

3.
Rauhan virran anna vuotaa
sydämeeni kaipaavaan.
Kasvojesi pyhä kuva
paina sieluun loistamaan.
Ääretöntä rakkautta
mihin voisin verrata?
Syvä on se niin kuin meri,
väkevä kuin kuolema.

4.
Ristissäsi, haavoissasi
armon löydän ikuisen.
Kaikki muu on turhaa aivan,
kun vain niitä katselen.
Rakas Jeesus, haavoihisi
minut kätke kokonaan,
kätke siksi, kunnes noudat
minut taivaan kunniaan.

Onnia Hellén 1894 
Virsikirjaan 1938 
Uud. Niilo Rauhala 1976

Taustatietoa virrestä:
Virren kirjoittaja Onnia Hellén (1862-1948) oli Kuoreveden kanttorin Samuli Hellénin kahdesta tyttärestä nuorempi. Runoilijana tunnetumpi oli hänen sisarensa, opettaja Immi Hellén, ensimmäisiä lapsille kirjoittaneita suomenkielisiä runoilijoita, jonka useat lauluiksi sävelletyt runot elävät yhä (”Maan korvessa kulkevi lapsosen tie”, ”Mä olen niin pienoinen”, ”Jäi toiset aamulla nukkumaan”, ”Kello löi jo viisi”). Virsikirjaan ei hänen runsaasta tuotannostaan ole tullut yhtäkään runoa. Sairaanhoitaja Onnia Hellén sepitti runoja harvakseltaan; hänen teksteistään on tämä yksi saanut sijansa virsikirjassa.

Onnia Hellénin runo Rukoukseni ilmestyi 1894 vapaakirkollisessa Suomen Viikkolehdessä. Se alkoi alun perin näin: ”Rakas Jeesus, suo mun olla / Sinun ristis juurella, / Siellä joka päivä kuolla / Synneistäni todella. / Suo mun kuolla maailmasta, / Itsestäni kokonaan, / Että elämäni kaiken / Eläisin ma Sulle vaan.” Seuraavana vuonna runo Hjalmar Braxénin säveltämänä liitettiin laulukirjaan Harpunsäveliä. Siitä se tuli muihin laulukirjoihin, joista yksi oli Hengellisiä lauluja ja virsiä. Virsikirjaan Hellénin laulu tuli muokattuna 1938. Silloin se sai sävelmäkseen pohjoissavolaisen koraalitoisinnon, jota voi pitää yhtenä virsikirjamme kauneimmista.

Virressä Valvoa mun, Jeesus, anna ”soi vanhan kirkkovirren syvä pohjasävy” (Aarni Voipio). Sen sisältö liittyy vanhaan virsiperinteeseen, ja sen opetukset nousevat suoraan Raamatusta. Virsi johdattaa veisaajansa ristin salaisuuden ääreen. ”Ristissäsi, haavoissasi / armon löydän ikuisen. / Kaikki muu on turhaa aivan, / kun vain niitä katselen.”

Tauno Väinölä

Sana Puolustaja Raamatussa 
Tässä ovat kaikki löytämäni Raamatun kohdat, jossa mainitaan Puolustaja

Psa 68:5 (68:6) Hän on orpojen isä ja leskien puolustaja, Jumala pyhässä asunnossansa,

Joh 14:26 Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.

Joh 15:26 Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.

Joh 16:7 Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.

1 Joh 2:1 Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.

Näemme, että Psalmissa Isä Jumala on Puolustaja ja Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä Jeesus Kristus itse on Puolustaja.

Puolustaja Pyhä Henki esiintyy ainoastaan kolmessa kohdassa Johanneksen evankeliumia luvuissa 14, 15 ja 16


PUOLUSTAJA
Kysymykseni on niille, jotka haluavat liittyä keskusteluun Raamatusta:

Mitä eri tehtäviä Jeesus antaa Johanneksen evankeliumin mukaan Puolustajalle?

(Pyhästä Hengestä Johanneksen evankeliumi puhuu paljon enemmän. Nyt on tarkoitus keskittyä nimenomaan tähän yhteen teemaan - Puolustaja)

... keskustelua ....

Ainoat kohdat Raamatussa, jossa on ilmaus Puolustaja tarkoittamassa Pyhää Henkeä ovat kolme jaetta Johanneksen evankeliumissa.

Pyhän Hengen toiminnasta Jeesus siellä sanoo näin

Puolustaja

1. Opettaa teille kaikki

2. Muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.
Joh 14:26

3. Todistaa minusta Joh 15:26

Mikä se tällainen Puolustaja on, muisti apu?

Joka opettaa, muistuttaa Herramme sanoista ja todistaa Jeesuksesta?

Mitä kaikella tällä on tekemistä puolustamisen kanssa?

... keskustelua ....

päivitys: keskustelijat huomasivat, että listastani puuttuu tärkeä kohta Johanneksen evankeliumista
katso blogia versio 2.0