perjantai 27. huhtikuuta 2012

Sana "kirkastaa" Raamatussa

Kirkkauden Herra Κύριον τῆς δόξης
1 Kor. 2:8

Suomenkielessä on kirkastaa, kirkastua sana edelleen käytössä, mutta ehkä hieman vanhahtava eikä sen merkitys ole aivan selvä... Heinäveden kirkastusjuhlilla muistetaan Jeesuksen kirkastomista vuorella, valkoista valkoisemmissa vaatteissa, mutta mitä ovat Aitoon kirkastusjuhlat?

Otto Mannisen johtaman komitean kääntämässä suomenkielisessä Raamatussa esiintyy kirkast* runkoinen sana kaikkiaan 47 kertaa 40 eri kohdassa.

Herran siunauksessa on sanat "valistakoon kasvonsa" אור valo

 Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua;
 Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen;
 Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.
4 Ms 6:24-26
 
VT:ssa ilmaus johdettu sanasta or, valo, mutta muitakin sanoja on suomennettu "kirkastaa" kuten alla näkyy. Esimerkiksi Jesajassa on pa'ar, tuoda esiin, ilmaista, ilmi, kirkastaa.

Näemme allaolevasta taulukosta, kuinka verbi "kirkastaa" δοξάζω doxazo saattaa maineeseen, kunniaan, yliestettäväksi, glooria -  on erityisen tyypillinen Johanneksen evankeliumille (sana ei esiinny lainkaan synoptikoilla).

KirjaJakeitaEsiintymiä
1 Samuel22
Job11
Psalmit1 1
Sananlaskut1 2
Saarn1 1
Jesaja4 4
Hesekiel2 2
Daniel1 1
Amos1 1
Johannes15 21
Apost teot1 1
Room2 2
1 Kor1 1
Efes1 1
2 Tessal3 3
Jaakob1 1
1 Pietari2 2


Vanha Testamentti
Mutta Joonatan ei ollut kuulemassa, kun hänen isänsä vannotti kansan; niin hän ojensi sauvan, joka oli hänen kädessään, pisti sen kärjen kennokakkuun ja vei sitten kätensä suuhunsa, ja silloin hänen silmänsä kirkastuivat. אור or valaistua
1Sam 14:27

Joonatan vastasi: "Isäni on syössyt maan onnettomuuteen. Katsokaa, kuinka minun silmäni kirkastuivat, kun vähän maistoin tätä hunajata. אור or valaistua
1Sam 14:29

Hänen henkäyksestään kirkastui taivas; hänen kätensä lävisti kiitävän lohikäärmeen.שׁפרה  shipra kirkkaus
-- Henkäyksellään hän pyyhkäisee taivaan kirkkaaksi, hänen kätensä lävistää kiitävän käärmeen. KR92
Job 26:13

Kirkasta kasvosi palvelijallesi ja opeta minulle käskysi.  אור or valaistua
Psa 119:135

Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka.  אור נגהּ noga or valaista kirkkaasti
--Oikeamielisten tie on kuin aamun kajo, joka kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka. KR92
Snl 4:18

Kuka on viisaan vertainen, ja kuka taitaa selittää asian? Ihmisen viisaus kirkastaa hänen kasvonsa, ja hänen kasvojensa kovuus muuttuu. אור or valaistua
-- Viisaus kirkastaa ihmisen kasvot, mutta röyhkeys ne vääristää. KR92
Saarn 8:1

Iloitkaa, te taivaat, sillä Herra sen tekee; riemuitkaa, te maan syvyydet, puhjetkaa riemuun, te vuoret, ynnä metsä ja kaikki sen puut; sillä Herra lunastaa Jaakobin, kirkastaa itsensä Israelissa. פּאר paar tuo julki, ilmaisee
Jes 44:23

Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut.
-- Hän korottaa sinut kunniaan KR92
Jes 55:5 פּאר paar tuo julki, ilmaisee

Kaikki Keedarin laumat kokoontuvat sinun tykösi, Nebajotin oinaat palvelevat sinua; minulle otollisina ne nousevat minun alttarilleni, ja minä kirkastan kirkkauteni huoneen. פּאר paar tuo julki, ilmaisee
-- Niin minä kirkastan asumukseni loiston. KR92
Jes 60:7

Merensaaret odottavat minua, ja etumaisina tulevat Tarsiin-laivat tuodakseen sinun lapsesi kaukaa; hopeansa ja kultansa heillä on mukanansa Herran, sinun Jumalasi, nimelle, Israelin Pyhälle, sillä hän kirkastaa sinut. פּאר paar tuo julki, ilmaisee
-- Hän antaa sinulle loiston ja mahdin KR92
Jes 60:9

Eikö teille riitä, että olette hyvällä laitumella, kun vielä tallaatte jaloillanne loput laitumestanne, ja että saatte juoda kirkasta vettä, kun vielä hämmennätte jaloillanne loput? משׁקע "syvää vettä", siis puhdasta, kirkasta vettä
--kirkasvetinen juomapaikkanne KR92
Hes 34:18

Ja katso: Israelin Jumalan kunnia tuli idästä päin. Sen kohina oli niinkuin paljojen vetten kohina, ja maa kirkastui hänen kunniastansa.   אור or valaistua
-- Ja minä näin: Idästä saapui Israelin Jumalan kirkkaus KR92
Hes 43:2

Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät. לבן lavan, valkaistaan
-- Monet seulotaan, sulatetaan ja puhdistetaan KR92
Dan 12:10

Ja on tapahtuva sinä päivänä, sanoo Herra, Herra, että minä annan auringon laskea sydänpäivällä ja teen maan pimeäksi keskellä kirkasta päivää. צהר zohar "kaksois-valo", ikkuna, keskipäivä
Amos 8:9
Uusi Testamentti
UT esiintyy sanaa doxa kirkkaus, kunnia, glooria ja sen johdannaisia.

Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.
Joh 7:39

Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi: "Ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan Poika sen kautta kirkastuisi".
Joh 11:4

Tätä hänen opetuslapsensa eivät aluksi ymmärtäneet; mutta kun Jeesus oli kirkastettu, silloin he muistivat, että tämä oli hänestä kirjoitettu ja että he olivat tämän hänelle tehneet.
Joh 12:16

Mutta Jeesus vastasi heille sanoen: "Hetki on tullut, että Ihmisen Poika kirkastetaan.
Joh 12:23

"Isä, kirkasta nimesi!" Niin taivaasta tuli ääni: "Minä olen sen kirkastanut, ja olen sen vielä kirkastava".
Joh 12:28

Kun hän oli mennyt ulos, sanoi Jeesus: "Nyt Ihmisen Poika on kirkastettu, ja Jumala on kirkastettu hänessä."
Joh 13:31

Jos Jumala on kirkastettu hänessä, niin kirkastaa myös Jumala hänet itsessään ja kirkastaa hänet pian.
Joh 13:32

ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.
Joh 14:13

Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni.
Joh 15:8

Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
Joh 16:14

Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: "Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut;"
Joh 17:1

Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni.
Joh 17:4

Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.
Joh 17:5

ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun - ja minä olen kirkastettu heissä.
Joh 17:10

Mutta sen hän sanoi antaakseen tietää, minkäkaltaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Ja tämän sanottuaan hän lausui hänelle: "Seuraa minua".
Joh 21:19

Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut Poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää.
Apt 3:13

Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.
Room 8:17

mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.
Room 8:30

Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.
1 Kor 6:20

saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.
Ef 5:27

kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.
2 Tess 1:10

että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä, meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armon mukaan.
2 Tess 1:12

Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän keskuudessanne,
2 Tess 3:1

Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme, Jeesukseen Kristukseen, olko sellainen, joka katsoo henkilöön.
Jaak 2:1

Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,
1 Piet 1:8

Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.
1 Piet 4:11


Lopuksi
Sana kirkastaa on vanhentunutta suomenkieltä, joka on vakiintunut hengelliseen kielenkäyttöön samaan tapaan kuin sana vanhurskaus.

Sen merkitys ei ole ilman muuta selvä aikamme suomenkieltä puhuvalle, ja mieleen tulee monenlaisia valoon ja kirkkauteen liittyviä asioita.

Uudessa testamentissa on käsittääkseni kuitenkin sana doxa johdannaisineen lähempänä ajatusta kirkkaudesta joka on kunnia, latinan glooria, ylistys.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti